Henrik Johnsson, ISK
Foto: Torje Jenssen
Henrik Johnsson, ISK
Institutt for språk og kultur henrik.johnsson@uit.no +4777645316 Tromsø SVHUM E 2019

Henrik Johnsson


Førsteamanuensis i nordisk litteratur


 • Johnsson, Henrik. The Route to Catholicism: Symbolism and Idealism in the Works of Johannes Jørgensen. (fulltekst) Scandinavian Studies 2021; Volum 93 (1). ISSN 0036-5637.s 23 - 59.s doi: 10.5406/scanstud.93.1.0023.
 • Johnsson, Henrik. "Hvem pokker gider bli spiritist": Arne Garborgs möte med spiritismen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2021; Volum 108 (1). ISSN 0013-0818.s 35 - 47.s doi: 10.18261/issn.1500-1989-2021-01-04.
 • Johnsson, Henrik. Rum där män möts: Samkönat begär i Knut Hamsuns "Hemmelig ve". Nordlit 2020; Volum 46. ISSN 0809-1668.s 35 - 50.s doi: 10.7557/13.5635.
 • Johnsson, Henrik. Mörkrets hav. Lyrisk impressionism i Josefine Klougarts Om mørke. Nordlit 2019; Volum 44. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.4829.
 • Johnsson, Henrik. Familjen som pesthärd: Sjukdom och förbrytelse i Vigdis Hjorths Arv og miljø. Acta Universitatis Carolinae Philologica 2019; Volum 3. ISSN 0567-8269.s 115 - 127.s doi: 10.14712/24646830.2019.35.
 • Johnsson, Henrik. A History of Research into Occult Modernist Literature. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-76498-6.s 31 - 45.s doi: 10.1007/978-3-319-76499-3_2.
 • Bauduin, Tessel; Johnsson, Henrik. Introduction: Conceptualizing Occult Modernism. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-76498-6.s 1 - 29.s doi: 10.1007/978-3-319-76499-3_1.
 • Bauduin, Tessel; Johnsson, Henrik. The Occult in Modernist Art, Literature, and Cinema. (data) Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-76498-6.s 1 - 29.s doi: 10.1007/978-3-319-76499-3_1.
 • Johnsson, Henrik; Nesby, Linda Hamrin; Løkholm Ramberg, Ingri. Hamsun og grenser/Hamsun and Borders. 2021.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Jag handleder gärna studenter på bachelor-, master- och forskarutbildningsnivå. Jag är särskilt intresserad av att handleda uppsatser inom följande fält:

   

  Sjukdom och litteratur. Litteratur som handlar om sjukdom och hälsa/ohälsa. Uppsatser kan anknyta till temat folkhälsa och livsmästring i de nya läroplanerna i norskämnet, och kan gärna handla om samtidslitteratur som behandlar fysisk eller psykisk ohälsa.

   

  Genusforskning/kjønnsforskning. Jag arbetar aktivt med genusperspektiv i min forskning, och jag har bland annat forskat om Knut Hamsuns författarskap ur queer-perspektiv. Alla genusteoretiska perspektiv är av intresse, och valfriheten bland vilka verk man väljer att studera är stor.

   

  Barn- och ungdomslitteratur. Barn- och ungdomslitteratur inkluderar både barnlitteratur och ungdomslitteratur, det man på engelska kallar "young adult literature". Allt slags nordisk barn- och ungdomslitteratur är av intresse.

   

  Fantastisk litteratur. Samlingsbegrepp som inkluderar fantasy, skräck/gotik och science fiction. Fältet kan kombineras med barn- och ungdomslitteratur eller genusforskning, och man kan skriva om exempelvis "young adult"-fantasy ur genusperspektiv eller om fantasylitteratur för barn.

   

   

  Undervisning

  Undervisning hösten 2021:

   

  NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig / NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Spesialemne for internasjonale studenter

  NOR-3134 Skandinavisk barne- og ungdomslitteratur

   

  Undervisning våren 2021:

   

  HIF-1114 Illness in Children's and Young Adult Literature

  NOR-1110 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880 / NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880. Spesialemne for internasjonale studenter

   

  Undervisning hösten 2020:

   

  NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig / NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Spesialemne for internasjonale studenter

  NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode

  HIF-8100 Litteratur og medisin

   

  Undervisning våren 2020:

   

  NOR-3132 Kjønnsforskning i nordisk litteraturvitenskap

  NOR-3134 Skandinavisk barne- og ungdomslitteratur

   

  Undervisning hösten 2019:

   

  NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig / NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Spesialemne for internasjonale studenter

  NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode

  HIF-8100 Litteratur og medisin

   

  Undervisning våren 2019:

   

  NOR-2665 Skandinavisk samtidslitteratur / NOR-2365 Skandinavisk samtidslitteratur. Spesialemne for internasjonale studenter

   

  Undervisning hösten 2018:

   

  NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig / NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Spesialemne for internasjonale studenter

  NOR-3115 Forskingstema i nordisk litteraturvitenskap (tema: Noveller og kortprosa)

   

  Undervisning våren 2018:

   

  NOR-1110 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880 / NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880. Spesialemne for internasjonale studenter

  NOR-3112 Nordisk litteraturvitenskap: Faghistorie, teori og metode


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM E 2019

  Klikk for større kart