No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for arktisk og marin biologi hanna.bohner@uit.no Tromsø

Böhner, Hanna


Overingeniør

Arbeidsområder


 • Matteo Petit Bon, Kari Anne Bråthen, Virve Ravolainen, Gianluigi Ottaviani, Hanna Böhner, Ingibjörg Svala Jónsdóttir :
  Herbivory and warming have opposing short-term effects on plant-community nutrient levels across high-Arctic tundra habitats
  Journal of Ecology 2023 DOI
 • Matteo Petit Bon, Hanna Bøhner, Kari Anne Bråthen, Virve Ravolainen, Ingibjørg Jonsdottir :
  Variable responses of carbon and nitrogen contents in vegetation and soil to herbivory and warming in high-Arctic tundra
  Ecosphere 21. september 2021 ARKIV / DOI
 • Eivind Flittie Kleiven, Erik Framstad, Vegard Bakkestuen, Hanna Bohner, Benjamin Cretois, Francesco Frassinelli m.fl.:
  Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til innsamlingsdesign og dataprosessering
  2022 FULLTEKST
 • Åshild Ønvik Pedersen, Jane Uhd Jepsen, Ingrid Marie Garfelt Paulsen, Eva Fuglei, Jesper Bruun Mosbacher, Virve Ravolainen m.fl.:
  Norwegian Arctic tundra: a panel-based assessment of ecosystem condition
  2021 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →