#
#
Institutt for helse- og omsorgsfag cato.johansen@uit.no +4777660645 Tromsø MH U9.126

Cato Johansen


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse


Underviser og veileder studenter på campus og i praksis

Bidrar i planlegging av undervisning og avklaringer i forhold til pensumlitteratur og oversikt over den helhetlige timeplanen for årskullene
Er emneleder innen anatomi og fysiologi

Utarbeider eksamensoppgaver og sensurerer besvarelser
Planlegger og utvikler utdanningens studieprogram i samarbeid med studieleder
Arbeider med utviklingsarbeid i forhold til blant annet prosjekter og i samarbeid med eksterne fagressurser.

Vært ansvarlig for den praktiske delen av innkjøpsprosessen i forbindelse med radiografutdanningens fornyelsesprosess i forhold til rom for menneskelig ivaratakelse og ferdighetstreningsrom, hvor det blant annet er PC øvingsrom med virtuelle øvingsprogram og RIS og PACS system. I tillegg til CT og gjennomlysningsmodaliteter. 


 


  • Johansen, Cato. Utvikling av radiograffaglig læring i veiledning av studenter i praksis. 2009.
  • Johansen, Cato. Kompendium i eksponeringsteknikk og digitale bildebehandlingsprogram. 2003.
  • Se alle arbeider i CRIStin →


    Undervisning

    Anatomi, kliniske og medisinske fag, bildefremstilling, diagnostikk og bildebehandling

    Fagutøvelse og fagfordypninger innen ulike modaliteters teknikker og undersøkelser, inkludert strålevern og kvalitetssikringer.