Bilde av Johansen, Cato
Bilde av Johansen, Cato
Institutt for helse- og omsorgsfag cato.johansen@uit.no +4777660645 Tromsø MH U9.126

Cato Johansen


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse


Underviser og veileder studenter på campus og i praksis

Bidrar i planlegging av undervisning og avklaringer i forhold til pensumlitteratur og oversikt over den helhetlige timeplanen for årskullene
Er emneleder innen anatomi og fysiologi

Utarbeider eksamensoppgaver og sensurerer besvarelser
Planlegger og utvikler utdanningens studieprogram i samarbeid med studieleder
Arbeider med utviklingsarbeid i forhold til blant annet prosjekter og i samarbeid med eksterne fagressurser.

Vært ansvarlig for den praktiske delen av innkjøpsprosessen i forbindelse med radiografutdanningens fornyelsesprosess i forhold til rom for menneskelig ivaratakelse og ferdighetstreningsrom, hvor det blant annet er PC øvingsrom med virtuelle øvingsprogram og RIS og PACS system. I tillegg til CT og gjennomlysningsmodaliteter. 


 


 • Cato Johansen :
  Utvikling av radiograffaglig læring i veiledning av studenter i praksis
  2009
 • Cato Johansen :
  Kompendium i eksponeringsteknikk og digitale bildebehandlingsprogram
  2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  Anatomi, kliniske og medisinske fag, bildefremstilling, diagnostikk og bildebehandling

  Fagutøvelse og fagfordypninger innen ulike modaliteters teknikker og undersøkelser, inkludert strålevern og kvalitetssikringer.