Personkort bilde

Cato Johansen

Universitetslektor Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Anatomi, kliniske og medisinske fag, bildefremstilling, diagnostikk og bildebehandling

Fagutøvelse og fagfordypninger innen ulike modaliteters teknikker og undersøkelser, inkludert strålevern og kvalitetssikringer.


Underviser og veileder studenter på campus og i praksis

Bidrar i planlegging av undervisning og avklaringer i forhold til pensumlitteratur og oversikt over den helhetlige timeplanen for årskullene
Er emneleder innen anatomi og fysiologi

Utarbeider eksamensoppgaver og sensurerer besvarelser
Planlegger og utvikler utdanningens studieprogram i samarbeid med studieleder
Arbeider med utviklingsarbeid i forhold til blant annet prosjekter og i samarbeid med eksterne fagressurser.

Vært ansvarlig for den praktiske delen av innkjøpsprosessen i forbindelse med radiografutdanningens fornyelsesprosess i forhold til rom for menneskelig ivaratakelse og ferdighetstreningsrom, hvor det blant annet er PC øvingsrom med virtuelle øvingsprogram og RIS og PACS system. I tillegg til CT og gjennomlysningsmodaliteter. 


 

  • Johansen, Cato. Utvikling av radiograffaglig læring i veiledning av studenter i praksis. 2009.

  • Johansen, Cato. Kompendium i eksponeringsteknikk og digitale bildebehandlingsprogram. 2003.

  • Johansen, Cato. Utvikling av radiograffaglig læring i veiledning av studenter i praksis. 2009.

  • Johansen, Cato. Kompendium i eksponeringsteknikk og digitale bildebehandlingsprogram. 2003.

  • [Loading...]