Bilde av Mikalsen, Paula Ryggvik
Bilde av Mikalsen, Paula Ryggvik
Senter for kvinne- og kjønnsforskning paula.mikalsen@uit.no Her finner du meg

Paula Ryggvik Mikalsen


Postdoktor, Arctic Auditories

Stillingsbeskrivelse

Postdoktor tilknyttet Arctic Auditories


 • Paula Mikalsen :
  Gothic Infections: Henry Tilney and Storytelling as Therapy
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 ARKIV / DOI
 • Paula Ryggvik Mikalsen :
  Arctic Futures in Fiction
  2024
 • Lisa Katrin Losleben, Elizabeth Sanna Barron, Britta Sweers, Angus Carlyle, Paula Ryggvik Mikalsen :
  Arctic Auditories: Lyttelogg for Guider
  2024 DATA
 • Lisa Katrin Losleben, Paula Ryggvik Mikalsen :
  Thinking-with Water Brings Forth the Relational: A Hydrological Posthuman Politics of Location
  2024
 • Lisa Katrin Losleben, Paula Ryggvik Mikalsen :
  Thinking-with Water Brings Forth the Relational: A Hydrological Posthuman Politics of Location
  2024
 • Angus Carlyle, Britta Sweers, Elizabeth Sanna Barron, Lisa Katrin Losleben, Paula Ryggvik Mikalsen, Jane Zimmermann :
  Arctic Auditories: Listening Journal for Conductors
  2024 DATA
 • Lisa Katrin Losleben, Paula Ryggvik Mikalsen :
  Å lytte på vannområder: demokratisk engasjement gjennom lyd i et tverrfaglig prosjekt med base i Tromsø/Romssa
  2023
 • Paula Ryggvik Mikalsen :
  Listening to Water: Alternatives to Climate Engagement through Sound
  2023
 • Paula Ryggvik Mikalsen :
  Illness and the Scandinavian Gothic: Unnatural Illness Narratives in Scandinavian Fiction
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Paula Ryggvik Mikalsen :
  Gothic Anorexia in Olga Ravn's "Celestine" (2015)
  2019
 • Paula Mikalsen :
  Reading as Illness in Jane Austen's "Northanger Abbey".
  2018
 • Paula Mikalsen :
  Sjanger og kjønn i sykdomsnarrativ: Medical Humanities møter skjønnlitteratur
  2018
 • Paula Mikalsen :
  The Victorian Rebellion of the Gothic Grey Mice
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Fantasy litteratur

  Monster research

  Monster metodologi

  Gotisk litteratur

  Medical humanities

  Narratologi

  Kjønnsforskning

  Økogotikk

  Nordisk og skandinavisk gotikk

  Feministisk metodologi

  Undervisning

  Vår 2024 HIF-2106 Tverrfaglige kjønnsstudier

  Vår 2020 NOR-3134 Skandinavisk barne-og ungdomslitteratur

  Vår 2020 NOR-3132 Kjønnsforskning i nordisk litteraturvitenskap

  Vår 2018 NOR-3147 Humanistisk helse- og sykdomsforskning  Medlem i prosjekt


  CV

  Master i engelsk litteratur, UiT, 2013-2015, med masteravhandlingen "But you can't get me out of the story": Feminist revision of Fairy Tales in Short Stories by Margaret Atwood and Angela Carter".

  Tildelt Åse Hiort Lerviks pris for beste masteroppgave med kjønn som tema, 2016

  Ph.D i nordisk litteraturvitenskap (2017-2022),  med avhandlingen "Illness and Scandinavian Gothic: Unnatural Illness Narratives in Scandinavian Fiction" (2022)