Personkort bilde

Schneider, Yannik Karl-Heinz

Forsker Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Isolasjon, identifikasjon og strukturavklaring av bioaktive molekyler fra havet bakterier

-Isolasjon, preparativ og analytisk kjemi

-HPLC-MS/MS

-Dyrkning av bakterier, Bacterial secondary metabolites

-Molekylstruktur og funksjon

-Antibiotika og kjemoterapeutika

  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Jenssen, Marte; Isaksson, Johan; Østnes Hansen, Kine; Andersen, Jeanette Hammer; Hansen, Espen. Bioactivity of Serratiochelin A, a Siderophore Isolated from a Co-Culture of Serratia sp. and Shewanella sp.. Microorganisms 2020; Volum 8 (7). ISSN 2076-2607.s 1 - 17.s doi: 10.3390/microorganisms8071042.

  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Østnes Hansen, Kine; Isaksson, Johan; Ullsten-Wahlund, Sara Maria; Hansen, Espen; Andersen, Jeanette Hammer. Anti-Bacterial Effect and Cytotoxicity Assessment of Lipid 430 Isolated from Algibacter sp.. Molecules 2019; Volum 24 (21). ISSN 1420-3049.s doi: 10.3390/molecules24213991.

  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Rauø, Njål; Hansen, Espen Holst; Andersen, Jeanette Hammer; MacDonald, Jascha; Streit, Wolfgang R.; Khatib, Neda; Fitzgerald, Dick; Whooley, Jason; Lippemeier, Sebastian; Rauø, Jaran. The SuReMetS-project - From sustainable resources to novel marine nutraceuticals for the management of metabolic syndrome. Bioprosp_21 2021-03-09 - 2021-03-10 2021.

  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Hansen, Espen. Quantitative comparison of solid and liquid phase extraction of natural products from bacterial fermentations. BIOPROSP_19 2019-02-25 - 2019-02-27 2019.

  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Rauø, Njål; Hansen, Espen Holst; Andersen, Jeanette Hammer; MacDonald, Jascha; Streit, Wolfgang R.; Khatib, Neda; Fitzgerald, Dick; Whooley, Jason; Lippemeier, Sebastian; Rauø, Jaran. The SuReMetS-project - From sustainable resources to novel marine nutraceuticals for the management of metabolic syndrome. Bioprosp_21 2021-03-09 - 2021-03-10 2021.

  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Hansen, Espen. Quantitative comparison of solid and liquid phase extraction of natural products from bacterial fermentations. BIOPROSP_19 2019-02-25 - 2019-02-27 2019.

  • [Loading...]