Dummy personkort bilde

Hans Christian Bones Vangberg

Universitetslektor Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Occupational health

Internet-based Cognitive Behavioral Therapy.

Depression in adolescents and young adults.

Personality psychology.

Human factors research.

Industrial safety and human errors.

Perceived safety in industrial and medical settings.

 • Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Siebler, Frank; Eisemann, Martin; Vangberg, Hans Christian Bones. The effect of a knowledge-based intervention on the use of respirators in the Norwegian smelter industry. Frontiers in Psychology 2020; Volum 11:270. ISSN 1664-1078.s 1 - 11.s doi: 10.3389/fpsyg.2020.00270.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Reasons for not using respiratory protective equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- and silicon-alloy industry.. SAIMM Journal 2018. ISSN 2411-9717.

 • Robertsen, Øystein; Siebler, Frank; Eisemann, Martin; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones. Predictors of respiratory protective equipment use in the Norwegian smelter industry: The role of the Theory of Planned Behavior, safety climate and work experience in understanding protective behavior.. (fulltekst) Frontiers in Psychology 2018; Volum 9. ISSN 1664-1078.s 1 - 12.s doi: 10.3389/fpsyg.2018.01366.

 • Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones. Opplevd sikkerhet i den norske kystvakten.. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2015; Volum 22 (3). ISSN 0805-5238.s 28-30 - .

 • Lillevoll, Kjersti; Vangberg, Hans Christian Bones; Griffiths, Kathleen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Uptake and adherence of a self-directed internet-based mental health intervention with tailored e-mail reminders in senior high schools in Norway. BMC Psychiatry 2014; Volum 14 (14). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-14-14.

 • Bauger, Lars; Eisemann, Martin; Vangberg, Hans Christian Bones. Personality traits among junior elite athletes in Norway, and a comparison with their non-athletic counterparts. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology 2013; Volum 5 (2). ISSN 1536-0431.s 145 - 162.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut; Richter, Jörg; Rozsa, Sandor; Cloninger, Robert C.. The Norwegian Junior Temperament and Character Inventory (JTCI): An assessment of its psychometric properties. Comprehensive Psychiatry 2013; Volum 54 (7). ISSN 0010-440X.s 904 - 910.s doi: 10.1016/j.comppsych.2013.03.020.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Does personality predict depression and use of an internet-based intervention for depression among adolescents?. Depression Research and Treatment 2012; Volum 1 (1). ISSN 2090-1321.s doi: 10.1155/2012/593068.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Tranell, Gabriella; Arnoldussen, Yke Jildouw; Zienolddiny, Shanbeh; Kero, Ida. DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri -Dannelse, helseeffekter og beskyttelse. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2019; Volum 27 (1). ISSN 0805-5238.s 8 - 11.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere og brannmenn, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne og brannmenn i Tromsø Brann- og redning. Informasjonsmøte 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-10-18 - 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-10-16 - 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-10-15 - 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-09-27 - 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. DeMaskUs-prosjektet. Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk. Hva betyr det for deg? Informasjon til mekanikere og elektrikere på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-19 - 2019-06-19 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Teigen, Krister Aune; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk, hva betyr det for deg? Informasjon til kvelds- og nattskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et smelteverk, hva kan det bety for deg? Informasjonsforedrag for Dagskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-17 - 2019-06-17 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. SCINDEEP, bli med! Får du støv på huden når du er på jobb? Hva gjør støvet med huden og helsa forøvrig? Hjelp oss med å finne ut av det!. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Informasjon om forskningsprosjektet SCINDEEP. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Informasjonsfilm: DeMaskUs- bruk av åndedrettsvern i norsk smelteverksindustri. (fulltekst) 2019.

 • Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig; Hegseth, Marit Nøst. Predicting the use of respiratory protective Equipment in the Norwegian smelter industry. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones. Hudeksponering for ultrafine partikler i utsatte bransjer i Norge. Forskningsprosjektet SCINDEEP.. Internundervisning 2018-11-12 - 2018-11-12 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: hudeksponering for ultrafine partikler fra brannrøyk, hvilken betydning kan det ha? Informasjonsforedrag for ledelse i Tromsø Brann og Redning. Infromasjonsmøte 2018-12-18 - 2018-12-18 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et FeSi-verk, hva betyr det for de ansatte? Informasjonsforedrag for ledelsen på Finnfjord Smelteverk. Informasjonsmøte 2018-12-20 - 2018-12-20 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Eksponering for kullstøv på huden i gruve, hva betyr det for deg? Foredrag for de ansatte i SNSK. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Ultrafine partikler i kullgruveindustrien og hudeksponering. En introduksjon for ledelsen i Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Reasons for not using respiratory protective Equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- alloy and Silicon-alloy industry.. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst. How do various respirator models fit the workers in the Norwegian smelting industry?. OH2017 2017-04-24 - 2017-04-27 2017.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Holder maska?. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Vangberg, Hans Christian Bones. Jeg er trist. Er du?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Internettbaserte verktøy i forebygging og behandling av depresjon. Internundervisning Barne- og ungdomspsykiatisk avdeling ved UNN 2012-09-14 - 2012.

 • Porzsolt, F; Kilian, Reinhold; Rochau, U; Gampert, Larissa; Popp, R; Knie, Andreas; Vangberg, Hans Christian Bones; Krumm, S; Losert, C; Eisemann, Martin. Safety and Perceived Safety (PeSa): implications for health care. Conference On International Forum for Quality and Safety in Healthcare Amsterdam April 5-8, 2011. 2011-04-05 - 2011-04-08 2011.

 • Vangberg, Hans Christian Bones. En utfordring for "Verdens beste land". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 46 - 46.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lintvedt, Ove K; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram. Forskningsdagene 2010-09-24 - 2010-09-25 2010.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Tranell, Gabriella; Arnoldussen, Yke Jildouw; Zienolddiny, Shanbeh; Kero, Ida. DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri -Dannelse, helseeffekter og beskyttelse. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2019; Volum 27 (1). ISSN 0805-5238.s 8 - 11.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere og brannmenn, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne og brannmenn i Tromsø Brann- og redning. Informasjonsmøte 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-10-18 - 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-10-16 - 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-10-15 - 2019.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein. DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-09-27 - 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. DeMaskUs-prosjektet. Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk. Hva betyr det for deg? Informasjon til mekanikere og elektrikere på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-19 - 2019-06-19 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Teigen, Krister Aune; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk, hva betyr det for deg? Informasjon til kvelds- og nattskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et smelteverk, hva kan det bety for deg? Informasjonsforedrag for Dagskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-17 - 2019-06-17 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. SCINDEEP, bli med! Får du støv på huden når du er på jobb? Hva gjør støvet med huden og helsa forøvrig? Hjelp oss med å finne ut av det!. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Informasjon om forskningsprosjektet SCINDEEP. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Informasjonsfilm: DeMaskUs- bruk av åndedrettsvern i norsk smelteverksindustri. (fulltekst) 2019.

 • Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig; Hegseth, Marit Nøst. Predicting the use of respiratory protective Equipment in the Norwegian smelter industry. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones. Hudeksponering for ultrafine partikler i utsatte bransjer i Norge. Forskningsprosjektet SCINDEEP.. Internundervisning 2018-11-12 - 2018-11-12 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: hudeksponering for ultrafine partikler fra brannrøyk, hvilken betydning kan det ha? Informasjonsforedrag for ledelse i Tromsø Brann og Redning. Infromasjonsmøte 2018-12-18 - 2018-12-18 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et FeSi-verk, hva betyr det for de ansatte? Informasjonsforedrag for ledelsen på Finnfjord Smelteverk. Informasjonsmøte 2018-12-20 - 2018-12-20 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Eksponering for kullstøv på huden i gruve, hva betyr det for deg? Foredrag for de ansatte i SNSK. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Ultrafine partikler i kullgruveindustrien og hudeksponering. En introduksjon for ledelsen i Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Reasons for not using respiratory protective Equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- alloy and Silicon-alloy industry.. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst. How do various respirator models fit the workers in the Norwegian smelting industry?. OH2017 2017-04-24 - 2017-04-27 2017.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Holder maska?. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Vangberg, Hans Christian Bones. Jeg er trist. Er du?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Internettbaserte verktøy i forebygging og behandling av depresjon. Internundervisning Barne- og ungdomspsykiatisk avdeling ved UNN 2012-09-14 - 2012.

 • Porzsolt, F; Kilian, Reinhold; Rochau, U; Gampert, Larissa; Popp, R; Knie, Andreas; Vangberg, Hans Christian Bones; Krumm, S; Losert, C; Eisemann, Martin. Safety and Perceived Safety (PeSa): implications for health care. Conference On International Forum for Quality and Safety in Healthcare Amsterdam April 5-8, 2011. 2011-04-05 - 2011-04-08 2011.

 • Vangberg, Hans Christian Bones. En utfordring for "Verdens beste land". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 46 - 46.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lintvedt, Ove K; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram. Forskningsdagene 2010-09-24 - 2010-09-25 2010.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe