Dummy personkort bilde

Leikanger, Per Roald

Stipendiat Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Batalden, Bjørn-Morten; Leikanger, Per Roald; Wide, Peter. Towards autonomous maritime operations. IEEE 2017 ISBN 978-1-5090-4252-4.s 1 - 6.s doi: 10.1109/CIVEMSA.2017.7995339.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe