100.jpg
100.jpg
Institutt for språk og kultur odd.johnsen@uit.no +4777646810 Tromsø SVHUM A 1030

Odd Egil Johnsen


Faggruppeleder norsk som andrespråk / Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter


  • Johnsen, Odd Egil. "Liksom" som diskursmarkør i norsk talespråk. En studie av Big Brother-korpuset. Maal og Minne 2012; Volum 2. ISSN 0024-855X.s 91 - 109.
  • Johnsen, Odd Egil; Krämer, Martin; Mørck, Endre. Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet. 2008.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    SVHUM A 1030

    Klikk for større kart