Bilde av Eidsvik, Arne Ketil
Bilde av Eidsvik, Arne Ketil
Enhet for administrative tjenester IVT arne.ketil.eidsvik@uit.no +4777660324 Her finner du meg

Arne Ketil Eidsvik


Administrativ rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Personaloppgaver
 • Lederstøtte
 • Budsjett/regnskap
 • Innkjøp
 • Tilsettinger/engasjementer/forlengelser

 • Arne Ketil Eidsvik :
  Programming the iPhone, iPod and iPad
  Murmansk State Humanities University 2011
 • Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Bruk av IKT i barnehagen
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Arne Ketil Eidsvik, Randi Karlsen, Gordon Blair, Paul Grace :
  Interfacing Remote Transaction Services Using UPnP
  Journal of computer and system sciences 2008 DOI
 • Tarcisio da Rocha, Anna Brith Arntsen, Arne Ketil Eidsvik, Maria Beatriz Felgar de Toledo, Randi Karlsen :
  Promoting Levels of Openness on Component-Based Adaptable Middleware
  ACM Publications 2007
 • Arne Ketil Eidsvik, Randi Karlsen :
  Mobile Middleware and Transaction Services
  Tapir Akademisk Forlag 2006
 • Arne Ketil Eidsvik, Randi Karlsen, Gordon shaw Blair, Paul Grace :
  Transaction Service Discovery in Mobile Environments
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2006
 • Gjermund Hartviksen, Sigmund Akselsen, Arne Ketil Eidsvik :
  MICTS: Municipal ICT Schools - A Means for Bridging the Digital Divide Between Rural and Urban Communitites
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2002
 • Gjermund Hartviksen, Arne Ketil Eidsvik, Steinar Akselsen :
  MICTS: Municipal ICT Schools - a Means for Bridging the Digital Divide Between Rural and Urban Communities in Education and Information Technologies
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2002
 • G Hartviksen, S Akselsen, AK Eidsvik, S Pedersen, E Rinde :
  Towards a general purpose, scaleable workstation for remote medical consultations. Experiences from the use of VIDA - a still image system for the provision of low-cost telemedicine
  Medical informatics and the Internet in medicine (Print) 1995
 • S Akselsen, AK Eidsvik, T Folkow :
  Telemedicine and ISDN
  IEEE Communications Magazine 1993
 • S Akselsen, AK Eidsvik, T Folkow :
  ISDN: New Possibilities for Telemedicine
  Telektronikk 1993
 • Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Success Factors for ICT in Kindergartens
  2010
 • Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Digitale verktøy i barnehager?
  2009
 • Anne Myrstad, Arne Ketil Eidsvik :
  Barns medvirkning i digitale prosesser
  2009
 • Arne Ketil Eidsvik, Anne Myrstad :
  IKT og digitale verktøy
  2009
 • Anne Myrstad, Arne Ketil Eidsvik :
  Pedagogisk dokumentasjon
  2009
 • Arne Ketil Eidsvik, Anne Myrstad :
  Etiske utfordringer og digital dokumentasjon i barnehager
  2009
 • Arne Ketil Eidsvik :
  IKT-baserte læremidler
  2008
 • Steinar Thorvaldsen, Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Learning Management System Fronter in ICT education at Tromso University College
  2007
 • Tarcisio da Rocha, Anna Brith Arntsen, Arne Ketil Eidsvik, Maria Beatriz Felgar de Toledo, Randi Karlsen :
  Promoting Levels of Openness on Component-Based Adaptable Middleware
  2007
 • Arne Ketil Eidsvik, T Rocha, Anna-Brith Arntsen, Maria Beatriz Felgar Toledo, Randi Karlsen :
  Promoting Levels of Openness on Component-Based Adaptable Middleware
  ? 2007
 • Arne Ketil Eidsvik, Randi Karlsen, Gordon shaw Blair, Paul Grace :
  Transaction Service Discovery in Mobile Environments
  2006
 • B Evjemo, T Danielsen, Arne Ketil Eidsvik :
  Cooperating School Classes
  2000
 • G Hartviksen, P Ytterstad, BL Kassah, B Evjemo, Arne Ketil Eidsvik :
  Segmenteringsmodell for nettbasert arbeidsorganisering
  1996
 • AK Eidsvik, S Akselsen, T Folkow :
  Telemedisin og ISDN
  1994
 • T Folkow, S Akselsen, AK Eidsvik, F Flægstad :
  Telemetri i helsevesenet
  1993
 • S Akselsen, AK Eidsvik, T Folkow, D Gammon :
  Akutt medisinsk kommunikasjon, medisinsk nødmeldetjeneste og telemedisin
  1993
 • Arne Ketil Eidsvik :
  Telemedisin 90 Tromsø, 21-22 mai 1990
  1990

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →