Dummy personkort bilde

Henriksen, Tommy Melå

Universitetslektor II Institutt for klinisk medisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Konradsen, Steinar; Mathisen, Tommy; Haro, Sergio. S. Konradsen og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (5). ISSN 0029-2001.s 381 - 381.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0160.

  • Konradsen, Steinar; Mathisen, Tommy; Haro, Sergio. S. Konradsen og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (5). ISSN 0029-2001.s 381 - 381.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0160.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe