No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Enhet for administrative tjenester BFE lena.figenschou@uit.no +4777644936 Her finner du meg

Lena Figenschou


Saksbehandler innkjøp

Stillingsbeskrivelse

 
Saksbehandling innenfor innkjøpsområdet
Bestillerfullmakt, attestering av fakturaer og rekvisisjoner.
Bilagsbehandling av fakturaer for AMB / NFH
Kjøp av tjenester fra enkeltmannsforetak/selvstending næringsdrivende
Ansvarlig for BFEs rekvisitalager ved NFH bygget.

Arbeidsområder

Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Innkjøper / Mva