Bent-Cato Hustad
Foto: Torje Jenssen
Bent-Cato Hustad
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk bent.cato.hustad@uit.no 77646484 Tromsø TEO-H4 4.468

Hustad, Bent-Cato


Arbeidstittel

Førstelektor

Stillingsbeskrivelse


 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato; Korneliussen, Tor. Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning. Tidsskrift for velferdsforskning 2017; Volum 20 (1). ISSN 0809-2052.s 27 - 44.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-02.
 • Hustad, Bent-Cato. Nettveiledning av pedagogisk praksis. 2009 ISBN 9788273145871.s 65 - 75.
 • Hustad, Bent-Cato. Fornyelse av PPT - Fra kontor til tjeneste. Skolepsykologi 2008; Volum 43 (4). ISSN 0333-0389.s 43 - 51.
 • Hustad, Bent-Cato. Fra PP-senter til PP-tjeneste. 2008 ISBN 9788273145659.s 41 - 60.
 • Hustad, Bent-Cato. Aksjonsforskning i PPT. Fra kontor til tjeneste og dannelse av en ny forbedret praksis for brukerne. 2007 ISBN 9788273145529.s 83 - 96.
 • Hustad, Bent-Cato; Antonsen, Yngve. Principals – innovators of new practice in schools.. International Congress of School Effectiveness and Improvement 2019-01-08 - 2019-01-12 2019.
 • Hustad, Bent-Cato; Kristiansen, Andrew. The Complacent Teacher - a Challenge for Mangagement and Reform.. NERA 2018: Educational research: Boundaries, Breaches and Bridges 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Andrews, Therese Marie; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato. Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap - Om virkninger av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. (fulltekst) 2018 ISBN 978-82-7321-745-5.
 • Hustad, Bent-Cato. Fosterhjem og rekruttering - presentasjon av sluttrapport. Bufdir 2018-04-06 - 2018-04-06 2018.
 • Hustad, Bent-Cato. Strategier for rekruttering av fosterhjem. Basert på forskningsprosjektet "Rekruttering og fosterhjem". 2018.
 • Johnson, Ragnhild; Lindeløv, Bjarne; Hustad, Bent-Cato. Statped – en etat i omstilling. 2017 ISBN 978-82-7321-716-5.
 • Hustad, Bent-Cato. Fosterhjem og rekruttering - sluttrapport. (fulltekst) (prosjekt) 2017 (13) ISBN 978-82-7321-726-4. ISSN 0805-4460.
 • Hustad, Bent-Cato; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Ulriksen, Robin. Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. (fulltekst) 2016 (24) ISBN 978-82-327-0209-1. ISSN 1892-2597.
 • Hustad, Bent-Cato. Systemorientering gjennom kompetanseutvikling?. Nasjonal nettverkskonferanse for PPT 2016 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.
 • Hustad, Bent-Cato; Soelberg, Frode; Strømsvik, Clara Luckner; Lichtwarck, Willy. Hva kjennetegner gode fosterforeldre? - vurderinger av barnevernsansatte. (fulltekst) 2016; Volum 2016 (1004). ISSN 0804-1873.
 • Bliksvær, Trond; Hustad, Bent-Cato; Strømsvik, Clara Luckner. Spørreundersøkelse til skoler og barnehager. Dokumentasjon og fordelinger. Følgeevaluering av tidlig innsats i oppvekst - Asker kommune. 2015 (1004/2015). ISSN 0804-1873.
 • Hustad, Bent-Cato; Soelberg, Frode; Strømsvik, Clara Luckner. Hvilket potensial er det for å rekruttere egnede fosterforeldre?. (fulltekst) (omtale) (prosjekt) 2015; Volum 2015 (1010). ISSN 0804-1873.
 • Bliksvær, Trond; Hannås, Bjørg Mari; Hustad, Bent-Cato; Luckner Strømsvik, Clara. Prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. En følgeevaluering.. 2015; Volum 2015 (8) ISBN 978-82-7321-664-9. ISSN 0805-4460.
 • Strøm, Tommy; Hustad, Bent-Cato. PP-tjenesten i Nord-Norge. Kompetansekartlegging i Nordland, Troms og Finnmark. 2014; Volum 1001 (2014). ISSN 0804-1873.
 • Munthe, Elaine; Solbakken, Jan Idar; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato. Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving. (fulltekst) 2014 ISBN 978-82-998977-7-8.
 • Hustad, Bent-Cato; Strøm, Tommy; Luckner Strømsvik, Clara. Kompetanse i PP-tjenesten - til de nye forventningene? Kartlegging av kompetansen i PP-tjenesten. (fulltekst) 2013; Volum 2013 (2) ISBN 978-82-7321-640-3. ISSN 0805-4460.
 • Hustad, Bent-Cato. Kompetanse i PPT. Presentasjon av kartlegging av kompetansen i PP-tjenesten. Personalmøte hos Fylkesmannen i Nordland 2013-11-25 - 2013-11-25 2013.
 • Hustad, Bent-Cato. Brukes kompetansen til PPT til det beste for elevene?. Avisa Nordland 2013.s 3 - 3.
 • Hustad, Bent-Cato. Styrking av PP-tjenesten. Erfaringer og innspill fra forskning på PP-tjenesten. Nordland fylkeskommunes ekspertgruppe 2013-04-08 - 2013-04-08 2013.
 • Hustad, Bent-Cato; Strøm, Tommy; Luckner Strømsvik, Clara. Variasjoner i PP-tjenestens kompetanse: Ansatser til noen forklaringer. 2013; Volum 2013 (1004). ISSN 0804-1873.
 • Hustad, Bent-Cato. Spesialundervisning og tilpassa opplæring - semimar om betydning av kvalitet i lærerarbeidet og effekten av spesialundervisning. Spesialundervisning og tilpassa opplæring 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.
 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Innovasjon gjennom samhandling. Sluttevaluering av Faglig løft for PPT. (fulltekst) (omtale) 2012 (16) ISBN 978-82-7321-638-0. ISSN 0805-4460.
 • Hustad, Bent-Cato. Fra høgskolen i Bodø til universitetet i Bodø. 2012.s 12 - 14.
 • Hustad, Bent-Cato. Hovedtrekk fra evalueringen av Faglig løft for PPT. Avslutningskonferanse for Faglig løft for PPT 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. Kartlegging av kompetanse i PPT. Et ledd i arbeidet med strategi for etter- og videreutdanning av PPT. Landskonferanse for PP-tjenesten 2012 2012-11-28 - 2012-11-28 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. Evaluering av Faglig løft for PPT. Hva og hvordan drive kompetanseutvikling i PPT?. PP-ledernettverk Nordland 2012-12-05 - 2012-12-05 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. How do principals experience working for enhanced employee-presence in their schools?. Teacher Education Research between National Identity and Global Trends 2012-05-15 - 2012-05-15 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. Presentasjon av Følgegruppens rapport nr. 2. Lærerutdanningsseminar 2012-04-11 - 2012-04-11 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. Lettere å bære staur samlet !. Erfaringskonferanse for Faglig løft for PPT 2012-04-26 - 2012-04-27 2012.
 • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph. Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. (fulltekst) 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. Rapport fra temaseminar om spesialundervisning og tilpassa opplæring. 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. Et essay om veien til erkjennelse av rektorpraksis. 2012.
 • Hustad, Bent-Cato. Framtida for PP-tenesta - på bakgrunn av Stortingsmelding 18 Læring og fellesskap og handsaminga i Stortinget. Kurs for tillitsvalgte i PP-tjenesten. 2012-03-09 - 2012-03-09 2012.
 • Munthe, Elaine; Henriksen, Marit Breie; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato; Isaksen, Tore; Jahr, Hanna Marit; Maagerø, Eva; Rasmussen, Jens; Werler, Tobias Christoph. Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar. (fulltekst) 2011.
 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Innovasjon i organisering av kompetanseutviling i PP-tjenesten. Senter for innovasjon i offentlig sektor 2011-12-15 - 2011-12-15 2011.
 • Hustad, Bent-Cato. Ulike organisasjonsmodeller i studietilbudet på GLU. GLU-konferanse 2011-03-15 - 2011-03-15 2011.
 • Hustad, Bent-Cato. "Rektorere" (Populærvitenskapelig presentasjon). Utbildning och pedagogiskt ledarskap i ett mångkulturellt samhälle 2011-10-24 - 2011-10-28 2011.
 • Hustad, Bent-Cato. Hva innebærer det å være rektor?. Utbildning och pedagogiskt ledarskap i ett mångkulturellt samhälle. 2011-10-24 - 2011-10-28 2011.
 • Werler, Tobias Christoph; Hustad, Bent-Cato. What are the defining characteristics of teacher students' motives for becoming a teacher in relation to their choice of institution?. Research on Teacher Education – Past, present, future 2011-11-16 - 2011-11-17 2011.
 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Bære staur eller løfte i flokk? Evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT". (prosjekt) 2010; Volum 2010 (15) ISBN 978-82-7321-604-5. ISSN 0805-4460.
 • Hustad, Bent-Cato. Hvordan kan man utvikle god praksiskunnskap innen rektorprofesjonens arbeidsfelt?. 2010.
 • Hustad, Bent-Cato. Hvordan kan vi forstå en rektors ansvar for den ansatte som arbeidstaker og ansvar for barnet som lærende i praktisk handling?. 2010.
 • Hustad, Bent-Cato. Essay om kvalitativ metode. 2010.
 • Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato. PPT - et ledd i en helhetlig tiltakskjede. Kompetanse i krysspress. Nasjonal KS-konferanse - Skoletinget. 2010-01-18 - 2010-01-19 2010.
 • Hustad, Bent-Cato. Metodiske drøftinger til studie av rektorers pedagogiske ledelse. Educational Research Policies. NAFOL-konferanse. 2010-11-10 - 2010-11-11 2010.
 • Hustad, Bent-Cato. Mellom visjoner og resultatindikatorer. "Sterkere identitet - bedre lønn"; Fagdag for Samfunnsviterne, Nordland: 2009-02-18 - 2009-02-18 2009.
 • Hustad, Bent-Cato; Lekang, Trond; Lund, Øystein. Spørreskjemametodikk og bruk av questback. 2009.
 • Hustad, Bent-Cato; Lekang, Trond. Hvilke sammenhenger og skillelinjer er det å finne mellom selvattribuerte personlighetstrekk og selvattribuerte påvirkningsfaktorer fra omgivelser og bakgrunn, og motivasjon hos PPU-studenter ved Høgskolen i Bodø 2008/2009?. 2009.
 • Hustad, Bent-Cato. Evaluering av PP-tjensten i Bodø etter omorganisering til en desentralisert, nettverksbasert tjeneste. Evalueringsrapport. 2009.
 • Handegård, Tina Luther; Hustad, Bent-Cato. Kompetanse i krysspress - evaluering av PP-tjenesten. Nasjonal konferanse om PP-tjenesten 2009-10-12 - 2009-10-12 2009.
 • Hustad, Bent-Cato. Veiledning av pedagogisk praksis i det åpne rom. Nordkalottkonferansen om matematikkvansker 2009-05-05 - 2009-05-07 2009.
 • Hustad, Bent-Cato. Pedagogisk ledelse. Pedagogisk ledelse. Seminar for ledere ved Brønnøysund videregående skole. (omtale) 2009-03-04 - 2009-03-04 2009.
 • Hustad, Bent-Cato. Rutinehåndbok for grunnskolen i Bodø. 2008.
 • Hustad, Bent-Cato. Presentasjon av Bodø kommunes desentraliserte PPT-modell. Seminar for innpsill til Midtlyng-utvalget 2008-06-05 - 2008-06-05 2008.
 • Hustad, Bent-Cato; Lund, Øystein. Spesialpedagogisk hjelp - Hva er det ?. Spesialpedagogisk hjelp i barnehage (omtale) 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.
 • Hustad, Bent-Cato. Presentasjon av "lærerforum.net". Nærmiljøskolen - der ingen sto igjen og hang 2008-10-20 - 2008-10-21 2008.
 • Hustad, Bent-Cato. Det protevske mennesket. En teoretisk studie av mediaforbilders påvirkning av identitet og image på ungdommer i det postmoderne samfunnet. 1999.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  TEO-H4 4.468

  Klikk for større kart