oyvin.jpeg
oyvin.jpeg
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag oyvin.h.thuv@uit.no 76966958 Bodø Bodø

Thuv, Øyvin Halfdan


Arbeidstittel

Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Bodø