#
#
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ppe006@post.uit.no Narvik

Pettersen, Petter • Hundeland, Per Sigurd; Pettersen, Petter. A comparative study of supplemental instruction and small group teaching. Waxmann Verlag 2021 ISBN 978‑3-8309-4325-9.s 65 - 82.
 • Mathisen, Terje Andreas; Pettersen, Petter; Solvoll, Gisle. Prognoser for flytrafikken til/fra norske lufthavner. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3213-0.s 124 - 142.
 • Ravna, Per; Pettersen, Petter. Elevsentrert matematikkundervisning med fokus på egenvurdering Norsk del av Nordlab-prosjektet. (omtale) 2005.s 200 - .
 • Dovland, Olav; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomistudenter, 3. utg.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026566.
 • Dovland, Olav Kristian; Pettersen, Petter. Reelle tall i arbeid. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245032062.
 • Dovland, Olav Kristian Gunnarson; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomistudenter, 2. utgave. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1802-8.
 • Nygaard, Olav Kristian; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomistudenter. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1680-2.
 • Hundeland, Per Sigurd; Nygaard, Olav Kristian; Nygaard, Olav Kristian; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomi og samfunnsfag - aktuelle eksamensoppgaver med løsninger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 ISBN 8276343457.
 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Pettersen, Petter. Fatte matte : for deg som vil tette huller i elementære matematikkunnskaper. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 ISBN 8276343155.
 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Pettersen, Petter; Hundeland, Per Sigurd. AHA Matematikk og Matematikkdidaktikk Fasit til 2. utgave. 1999 ISBN 82-7634-265-5.
 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Hundeland, Per Sigurd; Pettersen, Petter. AHA Matematikk og matematikkdidaktikk. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 1999 ISBN 8276342639.
 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Hundeland, Per Sigurd; Pettersen, Petter. AHA Matematikk og matematikkdidaktikk. (omtale) 1998 ISBN 8276341438.
 • Pettersen, Petter. Donald Duck & matematikk. 2002 (9) ISBN 8273143821.
 • Pettersen, Petter. Mangfold i matematikken. Landslaget for matematikk i skolen, sommerkurs 2001-08-07 - 2001-08-11 2001.
 • Grønås, Pål; Pettersen, Petter. Observasjoner av matematikkudervisning på småskoletrinnet. 2000 (3) ISBN 8273142930.
 • Se alle arbeider i CRIStin →