Bilde av Gjertsen, Hege
Bilde av Gjertsen, Hege
Institutt for vernepleie hege.gjertsen@uit.no +4777058318

Hege Gjertsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som professor i velferdssosiologi ved Masteren i Velferdsendring ved Institutt for vernepleie ved UiT Campus Harstad. 

Forskningsfelt: Sosial innovasjon, funksjonshemming, arbeidsinkludering, levekår, organisering og innhold i velferdstjenester.

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Hege Gjertsen :
  A Theoretical Discussion of How Common Understanding and Reflection Upon Need for Resources Can Prevent Risks Underlying Social Innovations
  IINQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 2023 ARKIV / DOI
 • Hege Gjertsen :
  Samskaping om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  Fagbokforlaget 2023
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Anna Elisabeth Willumsen :
  Hvordan kan sosial innovasjon bidra til grønt sosialt arbeid? Et eksempel fra høyere utdanning
  Fagbokforlaget 2023
 • Hege Kristin Gjertsen :
  Når krysspress skaper trøbbel for arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming
  Fontene forskning 2023 ARKIV
 • Hege Kristin Gjertsen :
  Arbeidslinja - ikke for personer med utviklingshemming
  Tidsskrift for velferdsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Gjertsen, Stefan Hardonk, Jens Ineland :
  Work Inclusion for People with Intellectual Disabilities in Three Nordic Countries: The Current Policy and Challenges
  Scandinavian Journal of Disability Research 2021 ARKIV / DOI
 • Hege Kristin Gjertsen :
  Å jobbe både i skjermet og ordinær virksomhet via VTA
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Gjertsen :
  Hvorfor jobber ikke flere utviklingshemmed ei arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTAO)?
  Søkelys på arbeidslivet 2021 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe, Ingrid Fylling, Hege Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim :
  Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?
  Fontene forskning 2020 FULLTEKST
 • Line Melbøe, Hege Gjertsen :
  Hate speech targeting Sami people with disabilites
  Routledge 2019 ARKIV / DOI
 • Hege Gjertsen :
  Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability; a new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public
  Linköping University Electronic Press 2019 FULLTEKST
 • Hege Gjertsen :
  People with intellectual disabilities can speak for themselves! a methodological discussion of using people with mild and moderate intellectual disabilities as participants in living conditions studies
  Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ARKIV / DOI
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Å forske sammen i kvantitativ forskning
  Universitetsforlaget 2019
 • Hege Gjertsen :
  Mental health among Sami people with intellectual disability
  International Journal of Circumpolar Health 2019 ARKIV / DOI
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  Universitetsforlaget 2021
 • Terje Olsen, Hege Gjertsen, Jon Qvortrup, Ketil Bråthen :
  Work inclusion in municipalities
  2023
 • Hege Gjertsen :
  The Norwegian work line - not for people with intellectual disabilities?
  2023
 • Hege Kristin Gjertsen :
  Når krysspress skaper trøbbel for arbeidsinkludering av VTA-arbeidstakere
  2023
 • Hege Kristin Gjertsen :
  Når krysspress skaper trøbbel for arbeidsinkludering av VTA-arbeidstakere
  2023
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere fra Harstad med på bok om arbeidsinkludering. På en måte er gruppa blitt definert ut av arbeidslinja.
  12. mars 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere i Harstad har vært med på å skrive bok om arbeidsinkludering
  11. mars 2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering: Forskningsfinale markeres med konferanse
  26. mai 2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering av utviklingshemmede
  09. april 2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering for utviklingshemmede
  31. mai 2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering av utviklingshemmede
  31. mai 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv
  KAI-kronikken 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket
  2021
 • Hege Gjertsen :
  Fra arbeid i skjermet til ordinær virksomhet - arbeidsinkludering via en arbeidsinkluderingsbedrift
  2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering av utviklingshemmede
  30. mai 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv
  Velferd.no 18. mai 2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering av utviklingshemmede
  31. mai 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere har skrevet bok om arbeidsinkludering
  11. mars 2021
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering av utviklingshemmede
  11. mars 2021
 • Andrea Berg Johnsen, Hege Gjertsen :
  «Jeg liker å bestemme, når jeg får bestemme» En kvalitativ studie av hvordan arbeidstakere med utviklingshemming opplever selvbestemmelse i prosessen mot arbeid på en ordinær arbeidsplass, og på den ordinære arbeidsplassen.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Line Melbøe, Hege Kristin Gjertsen :
  Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Arbeidsinkludering, sosial innovasjon og selvbestemmelse
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Kristin Gjertsen :
  Arbeidsrettede tiltak for personer med utviklingshemming
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Gjertsen :
  Sosial innovasjon for å lykkes med økt arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  2020
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions
  2019
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Situation of Sami women with disabilities in Norway
  2019
 • Hege Gjertsen :
  Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability
  2019
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  2019
 • Hege Gjertsen :
  Social innovation in work inclusion for people with intellectual disability
  2019
 • Hege Gjertsen :
  Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability; a new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public. Proceedings from InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities 2019, Kristiansand, Norway 23rd May 2019
  2019 DATA / FULLTEKST / ARKIV
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Gro Hilde Ramsdal, Hege Gjertsen, Leif Lysvik :
  Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne
  2019
 • Hege Gjertsen :
  DRIVERS IN AND OBSTACLES TO INNOVATION IN WORK INCLUSION FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY; A NEW ORGANIZATION OF THE WORK MEASURE PERMANENTLY ADAPTED WORK IN PUBLIC
  2019 ARKIV
 • Hege Gjertsen :
  Sosial innovasjon og arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  2019
 • Hege Gjertsen :
  Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Presentasjon av foreløpige funn.
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Sosial innovasjon, funksjonshemming, levekår og livskvalitet, arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming, medforskning

  Undervisning

  Jeg underviser i ulike emner ved Masteren i Velferdsendring. Er også tilknyttet bachelorprogrammet i vernepleie og doktorgradskurset Disability and inclusive reseach.

  https://uit.no/utdanning/program/615756/velferdsendring_-_erfaringsbasert_master

  https://uit.no/utdanning/program/442914/vernepleie_-_bachelor

  https://uit.no/utdanning/emner/emne/805839/hel-8041


  Medlem i forskningsgruppe