#
Foto: Tomas Rolland
#
Institutt for vernepleie hege.gjertsen@uit.no +4777058318 Harstad Campus Harstad

Gjertsen, Hege Kristin


Førsteamanuensis


 • Gjertsen, Hege Kristin. Å jobbe både i skjermet og ordinær virksomhet via VTA. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.
 • Gjertsen, Hege; Hardonk, Stefan; Ineland, Jens. Work Inclusion for People with Intellectual Disabilities in Three Nordic Countries: The Current Policy and Challenges. Scandinavian Journal of Disability Research 2021; Volum 23 (1). ISSN 1501-7419.s 360 - 370.s doi: 10.16993/sjdr.821.
 • Gjertsen, Hege. Hvorfor jobber ikke flere utviklingshemmed ei arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTAO)?. Søkelys på arbeidslivet 2021. ISSN 1504-8004.s doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-02-04.
 • Gjertsen, Hege Kristin; Melbøe, Line; Hauge, Hans A.. Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.s 17 - 31.
 • Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin. Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. (fulltekst) Fontene forskning 2020; Volum 13. ISSN 1890-9868.s 32 - 45.
 • Gjertsen, Hege. Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability; a new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public. (fulltekst) Linköping University Electronic Press 2019 (160) ISBN 978-91-7685-017-6. ISSN 1650-3686.s 4 - 14.
 • Gjertsen, Hege. Mental health among Sami people with intellectual disability. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 10.s doi: 10.1080/22423982.2019.1565860.
 • Melbøe, Line; Gjertsen, Hege. Hate speech targeting Sami people with disabilites. Routledge 2019 ISBN 9780367193423.s 131 - 149.s doi: 10.4324/9780429201813-9.
 • Gjertsen, Hege. People with intellectual disabilities can speak for themselves! a methodological discussion of using people with mild and moderate intellectual disabilities as participants in living conditions studies. Scandinavian Journal of Disability Research 2019; Volum 21 (1). ISSN 1501-7419.s 141 - 149.s doi: 10.16993/sjdr.615.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Å forske sammen i kvantitativ forskning. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293.s 136 - 147.
 • Gjertsen, Hege. Vanskelig overgang fra videregående opplæring til arbeidsliv for elever med funksjonsnedsettelser - hvordan kan skolene bidra i denne prosessen? :. (data) Søkelys på arbeidslivet 2014; Volum 31 (1/2). ISSN 1504-8004.s 60 - 82.
 • Gjertsen, Hege. Brobygging. Kunnskapsoverføring og samarbeid på tvers av områdene aldring og funksjonshemning. 2008.
 • Gjertsen, Hege Kristin; Melbøe, Line; Hauge, Hans A.. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.s 129 - 139.
 • Gjertsen, Hege Kristin; Melbøe, Line; Hauge, Hans A.. Arbeidsinkludering, sosial innovasjon og selvbestemmelse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.
 • Gjertsen, Hege Kristin. Arbeidsrettede tiltak for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.
 • Melbøe, Line; Gjertsen, Hege Kristin. Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.
 • Johnsen, Andrea Berg; Gjertsen, Hege. «Jeg liker å bestemme, når jeg får bestemme» En kvalitativ studie av hvordan arbeidstakere med utviklingshemming opplever selvbestemmelse i prosessen mot arbeid på en ordinær arbeidsplass, og på den ordinære arbeidsplassen.. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Fra arbeid i skjermet til ordinær virksomhet - arbeidsinkludering via en arbeidsinkluderingsbedrift. Arbeidslinja for alle? Arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming 2021-05-31 - 2021-05-31 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket. NNFF-9. nasjonale forskningskonferanse 2021-06-07 - 2021-06-08 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Lunsjseminar 2021-05-18 - 2021-05-18 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Forskere fra Harstad med på bok om arbeidsinkludering. På en måte er gruppa blitt definert ut av arbeidslinja.. 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Forskere i Harstad har vært med på å skrive bok om arbeidsinkludering. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering: Forskningsfinale markeres med konferanse. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering for utviklingshemmede. 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. Velferd.no 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. KAI-kronikken 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Forskere har skrevet bok om arbeidsinkludering. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering av utviklingshemmede. 2021.
 • Gjertsen, Hege. Sosial innovasjon for å lykkes med økt arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Digital konferanse - Universitet og NAV - samarbeid om praksisnær kunnskap 2020-11-22 - 2020-11-26 2020.
 • Gjertsen, Hege. Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability; a new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public. Proceedings from InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities 2019, Kristiansand, Norway 23rd May 2019. InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities 2019, Kristiansand, Norway 23rd May 2019 (data) (fulltekst) 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Presentasjon av foreløpige funn.. Dagsenterkonferansen 2019-11-11 - 2019-11-12 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif. Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.
 • Gjertsen, Hege. Sosial innovasjon og arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Abried & Inkludering 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.
 • Gjertsen, Hege. DRIVERS IN AND OBSTACLES TO INNOVATION IN WORK INCLUSION FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY; A NEW ORGANIZATION OF THE WORK MEASURE PERMANENTLY ADAPTED WORK IN PUBLIC. InnArbeid-konferansen 2019 2019-05-22 - 2019-05-23 2019.
 • Gjertsen, Hege. Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability. InnArbeid-konferansen 2019 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.
 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. InnArbeid-konferansen 2019 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions. NNDR 2019 2019-05-08 - 2019-05-10 2019.
 • Gjertsen, Hege. Social innovation in work inclusion for people with intellectual disability. NNDR 2019 2019-05-08 - 2019-05-10 2019.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Situation of Sami women with disabilities in Norway. FNs kvinnekommisjon 2019 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.
 • Gjertsen, Hege; Brun, Frank; Hauge, Hans A.; Kvam, Lisbeth. Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemning. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.
 • Gjertsen, Hege. "Kartlegging av levekår til personer med utviklingshemming i samiske områder" Presentasjon og diskusjon av funn.. Møte i fagnettverk region nord: Rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. Møte i forskningsgruppe 2018-03-21 - 2018-03-21 2018.
 • Gjertsen, Hege. Innovative service providers as promotors for work inclusion for peopele with intellectual disability. Lancaster Disability studies conference 2018 2018-09-11 - 2018-09-13 2018.
 • Gjertsen, Hege. Can we talk about inclusive reseacrh in quantitative studies?. Lancaster Disability studies conference 2018 2018-09-11 - 2018-09-13 2018.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.
 • Gjertsen, Hege. Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.
 • Gjertsen, Hege; Johnsen, Bjørn-Eirik. "Jeg tror aldri vi har hatt et så stort prosjekt her før" Presentasjon av forskningsprosjekt. (data) 2017.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. NNDR Research conference 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Konferanse om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.
 • Gjertsen, Hege. Work inclusion for people with intellectual disability. Work - integration 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.
 • Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line. Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid. Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. (fulltekst) 2017.
 • Gjertsen, Hege; Lo, Christian. Evaluering av Bodøpiloten En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i oppl æringen i barnehager og skoler.. 2015 (1017). ISSN 0804-1873.
 • Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege. Levekår i Bodø 2014. Analyser av et underutvalg fra levekårsundersøkelsen i Nordland.. 2015 (1005/2015). ISSN 0804-1873.
 • Olsen, Terje; Gjertsen, Hege. Kvalitetssikring i tiltakene - erfaringer fra bedrifter og NAV. ASVLs høstkonferanse 2014 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege; lundhaug, Kristine. Levekår og livskvalitet i Nordland 2014. 2014 ISBN 978-82-7321-652-6.
 • Gjertsen, Hege. Kvalitetssikringssytemenes plass i velferdssektoren :. Tidsskrift for velferdsforskning 2014; Volum 17 (3). ISSN 0809-2052.s 54 - 58.
 • Andrews, Therese Marie; Gjertsen, Hege. Sykepleieledere og ledelse. 2014 ISBN 978-82-7321-650-2.
 • Gjertsen, Hege. Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgssektoren. Konferanse 2013-03-20 - 2013-03-20 2013.
 • Olsen, Terje; Gjertsen, Hege. Broer inn i arbeidslivet. Elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring – kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger. 2013 (1003/2013). ISSN 0804-1873.
 • Gjertsen, Hege; Lichtwarck, Willy. Evaluering av det interkommunale barnevernet Ytre Helgeland: kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna. 2013 (1005/2013). ISSN 0804-1873.
 • Gjertsen, Hege. Evaluering av utviklingsprosjektet ”GO! for familien – Aktiv livsstilsendring”. 2013 (1019/2013). ISSN 0804-1873.
 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Omsorgstjenester i endring - hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i pleie- og omsorgstjenestene?. Fagsamling 2013-09-17 - 2013-09-17 2013.
 • Solvoll, Gisle; Gjernes, Trude; Gjertsen, Hege. Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene – En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester. 2012 (12/2012). ISSN 0804-1873.
 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Menn i omsorgsyrker - Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten?. 2012 ISBN 978-82-7321-630-4.
 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Mangfold og engasjement i motvind. En studie av åpne fritidstiltak for ungdom. (prosjekt) 2011 (1-2011) ISBN 978-82-7321-608-3. ISSN 0805-4460.
 • Gjertsen, Hege. Sorgreaksjoner blant eldre etterlatte. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2011 (1). ISSN 0801-2911.
 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Mellom barken og veden? Evaluering av sykestueprosjektet i Finnmark. (prosjekt) 2011 (13-2011) ISBN 978-82-7321-620-5. ISSN 0805-4460.
 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Nye veier til arbeid? En studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov. (prosjekt) 2011 (12-2011) ISBN 978-82-7321-619-9. ISSN 0805-4460.
 • Gjertsen, Hege. Kunnskapsoverføring og samarbeid på tvers av forskningsfeltene aldring og funksjonshemning. 2010.
 • Gjertsen, Hege. Fysisk aktivitet for barn og unge som har hatt kreft. (prosjekt) 2010 (13) ISBN 978-82-7321-602-1. ISSN 0805-4460.
 • Gjertsen, Hege. Vi venter på storebror. Avisa Nordland 2010.
 • Gjertsen, Hege; Eide, Ann Kristin. Hjelp når livet rakner. evaluering av incestsentrene og incesttelefonen. 2009.
 • Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege. Med! eller? Virkninger av, og utfordringer ved, gjennopprettende rett som alternativ eller supplement til straff. 2009.
 • Handegård, Tina; Gjertsen, Hege. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A. Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. 2008 ISBN 978-82-7321-568-0.
 • Gjertsen, Hege. "Så man møter veggen mange ganger". Aldring med funksjonshemning og lokalmiljø. Aldring og helse 2008.
 • Gjertsen, Hege. Aldring med funksjonshemning, begreper, teorier og tilnærminger. Aldring og helse 2008.
 • Gjertsen, Hege; Handegård, Tina Luther. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. 2008.
 • Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege; Handegård, Tina; Olsen, Terje. Et enkelt valg? En evaluering av prosjektet "Felles Ansvar" i Salten. 2007 ISBN 978-82-7321-557-4.
 • Handegård, Tina Luther; Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. "Et enkelt valg?" En evaluering av prosjektet "Felles ansvar i Salten". 2007.
 • Handegård, Tina; Bliksvær, Trond; Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege; Lichtwarck, Willy. Barnebolig – beste eller nest beste alternativ? En kartlegging av barnebolig som omsorgstiltak. Delprosjekt I og II. 2007 (1003/2007).
 • Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege. Familieopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter 2004-2006. En følgeevaluering. 2007 (2/2007). ISSN 0804-1873.
 • Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege. Kompetanseløft for støttekontaktordningen. Evaluering av et videreutdanningstilbud for helse- og sosialarbeidere innen organisering, opplæring og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. 2007; Volum 2007 (7). ISSN 0802-765X.
 • Handegård, Tina Luther; Eide, Ann Kristin; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege; Lichtwarck, Willy. Barnebolig - beste eller nest beste alternativ? En kartlegging av barnebolig som omsorgstiltak. 2007.
 • Gjertsen, Hege. Soning, kapasitet og behov for fengselsplasser i den nordlige landsdelen. En kartlegging av forholdet mellom soningskapasiteten og behov for fengselsplasser. 2006.
 • Gjertsen, Hege; Handegård, Tina Luther. En passe stor by...Ungdomsundersøkelsen 2005 Bodø kommune. 2006.
 • Gjertsen, Hege. Samarbeid og kompetanseutvikling. Presentasjon av et evalueringsprosjekt knyttet til samarbeid og kompetanseutvikling om habilitering/rehabilitering mellom helseforetak og kommuner. REspekt 2005 (4). ISSN 1503-1985.
 • Gjertsen, Hege. Evalueringsprosjekt Ahus-Haukeland-Kongsvinger. Samarbeid og kompetanseutvikling om habilitering/rehabilitering mellom helseforetak og kommuner. 2005.
 • Gjertsen, Hege. Selvmord blant eldre menn, i et virksomhetsteoretisk perspektiv. Nytt i suicidologi : fra forskning til forebygging 1998 (1). ISSN 0808-2227.
 • Gjertsen, Hege. Selvmord blant eldre menn. En sosiologisk analyse av selvmord i et virksomhetsteoretisk perspektiv. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Campus Harstad