#
#
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet angelica.matveeva@uit.no +4777644975 Tromsø ADM B 336

Angelica Matveeva


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

- Operasjonalisering av UiTs Kvalitetssystem for utdanning

- Forberedelse til NOKUTs tilsyn med institusjonens systematiske kvalitetsarbeidet

- Sekretariatsarbeid for evaluerings- og utredningskomiteer

- Saksbehandling knyttet til (re-)akkreditering av studieprogrammer

- Saksbehandling av søknader til UiTs strategiske fond

- Utredning om studieprogramledelse, utforming av institusjonelt mandat og rammer for studieprogramledere
samt tilhørende kompetanseutviklingsprog​ram for studieprogramledere, etablering av institusjonelt forum for studieprogramledere

- Organiserer UiTs nye årlige utdanningskvalitetskonferanse

- Retninglinjer for periodisk evaluering av studietilbud

- bidrar til å utarbeide høringssvar i nasjonale høringer

- bidrar til å skrive et kapittel i Utdanningsmeldingen

- bidrar til UiTs team for forskerutdanning


  • Pursiainen, Christer Henrik; Matveeva, Angelica. Initiating Trust in High Politics: The Gorbachev-Reagan Summit in Geneva 1985. International Negotiation: A Journal of Theory and Practice 2016; Volum 21 (1). ISSN 1382-340X.s 104 - 134.s doi: 10.1163/15718069-12341326.
  • Matveeva, Angelica. German Nuclear Power: Ahead to the Past or Back to the Future?. Security Index 2008; Volum 14 (3). ISSN 1993-4270.s 109 - 116.s doi: 10.1080/19934270.2008.9756564.
  • Matveeva, Angelica. Performance-based funding in higher education: a meta-narrative review and research agenda proposal.. EAIR 43rd Annual Forum 2021-09-08 - 2021-09-11 2021.
  • Stensaker, Bjørn; Winka, Katarina; Pettersson, Eva; Andersen, Hanne Leth; Hatlen, Jan Frode; Bjørnsdatter, Oda; Matveeva, Angelica; Lind, Eirik Gjessing. Anerkjennelse av individuell kompetanse og organisatorisk kulturutvikling - på samme tid? Evaluering av UiTs meritteringsordning. 2021.
  • Matveeva, Angelica. Vocalese, full-length music album (CD). 2016.
  • Matveeva, Angelica. Cabaret Français: Cinq Portraits, full-length album (CD). 2011.
  • Matveeva, Angelica. Swedish poetry goes jazz, full-length album (CD). 2011.
  • Matveeva, Angelica. Why does peacebuilding succeed or fail? The role of local ownership in DDR (demobilization, disarmament and reintegration/reinsertion) and SSR (security sector reform).. Uppsala universitet 2011.
  • Se alle arbeider i CRIStin →