Bilde av Thomsen, Terje Øien
Bilde av Thomsen, Terje Øien
Institutt for vernepleie terje.thomsen@uit.no +4777058135

Terje Øien Thomsen


Førstelektor

Stillingsbeskrivelse

 • Førstelektor, pedagogikk

 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Reminisensøyeblikket
  Geriatrisk sykepleie 2021 ARKIV
 • Terje Øien Thomsen, Mona Stenhaug Johannessen :
  Den standhaftige tinsoldat: om musikk som aktiviserings- og inkluderingsverktøy
  Specialpædagogik 2020 ARKIV
 • Terje Øien Thomsen :
  Kan to pluss to bli mer enn fire? - om inkludering i folkeskolen
  Specialpædagogik 2015
 • Bjørn Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik, Terje Thomsen :
  Struggle for self-determination among service users in Norway
  Learning Disability Practice journal 2014 DOI
 • Terje Thomsen, Hill Øien :
  Mediation som meklingsform mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved konflikter knyttet til oppfølging av sykefravær i relasjon til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2009
 • Terje Thomsen :
  Når hver skoledag blir en utfordring : om Jan, 13 år, med Tourettes syndrom
  Specialpædagogik 2008
 • Terje Thomsen :
  Å være ulik og likevel likeverdig ...? : Peter, 11 år, i Kafkas jerngrep
  Specialpædagogik 2007
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Det er ikke nok å leve, man må også ha et liv -om muligheter gjennom frivillig innsats i eldreomsorgen
  2023
 • Bengt Simonsen, Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Koordinering må til. Skal kommuner lykkes med å bruke frivillige i eldreomsorgen, må innsatsen koordineres. Mange kommuner mangler frivillighetskoordinatorer
  10. mai 2023
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Ikke alt kan løses med penger
  Harstad Tidende 05. desember 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Factsheet: Reminisensøyeblikket
  2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Innovasjonmodell for økt frivillighet, ett nytt og nyttig verktøy for en blomstrende eldreomsorg
  2022
 • Tomas Rolland, Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Norske sykehjem trenger frivillige ildsjeler
  11. mai 2022
 • Tomas Rolland, Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Vi må ha ildsjeler i norske sykehjem
  03. mai 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Hvem holder masken?
  Handicap nyt 2022 ARKIV
 • Terje Øien Thomsen, Leif Lysvik :
  Self-determination in a public organized life - lesion learned
  2017
 • Terje Øien Thomsen :
  Inclusion and outdoor education
  2016
 • Terje Øien Thomsen :
  Inclusion in public elementary schools
  2015
 • Terje Øien Thomsen :
  Fra "plakaten på veggen" til paragraf 13 og tilbake igjen?"
  Heimevernsbladet 2015
 • Terje Øien Thomsen :
  HV-området som prestasjonsgruppe
  Heimevernsbladet 2014
 • Terje Øien Thomsen, Leif S. Lysvik, Bjørn Eirik Johnsen :
  I don't need to be angry any more
  2013
 • Terje Øien Thomsen :
  Kan opplæring bidra til bedre sosiale ferdigheter hos barn med autisme?
  2012
 • Terje Øien Thomsen, Leif S. Lysvik :
  From institunalization to deinstitunalization - ideologi and politics
  2011
 • Terje Øien Thomsen :
  Det nye landforsvaret - hvordan skal det nye landforsvaret virke sammen med luft- og sjøstridskreftene?
  Forsvarets forum 2010
 • Terje Øien Thomsen :
  Tilrettelegging av skolehverdagen for barn med Aspberger syndrom
  2009
 • Terje Thomsen :
  Om Emma og Markus i verdenslandsbyen
  Skolepsykologi 2007
 • Terje Øien Thomsen :
  Fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling
  2005
 • Joppe Philgren, Carina Lindskog, Terje Øien Thomsen :
  Lär där du är - vem betalar?
  01. oktober 2005
 • Terje Øien Thomsen, lars Bjørgum :
  Problembasert læring på ti minutter
  2004
 • Terje Øien Thomsen :
  Ansvar for egen læring på ti minutter
  2002
 • Terje Øien Thomsen :
  Når Mohammed ikke kommer til berget, så får berget komme til Mohammed
  2002
 • Gunnar Grepperud, Terje Øien Thomsen :
  Vilkår for et regionalt utdanningsløft
  UiT Norges arktiske universitet 2001
 • Terje Øien Thomsen, Bjørn-Eirik Johnsen, Viktor Sommerbakk :
  Nære studier for fjerne studenter?
  2000
 • Gunnar Grepperud, Terje Øien Thomsen :
  Vurderingsrapport for de to første års virksomhet ved studiesenteret på Finnsnes
  UiT Norges arktiske universitet 1999
 • Terje Øien Thomsen :
  Mot fremtidens utdannelser - om skjønnheten og udyret i høgre utdanning
  1999
 • Terje Øien Thomsen :
  Gruppeintervjuet - avgrensing, anvendelse og anvisning
  1998
 • Terje Øien Thomsen :
  Tromsnett - fra begynnelse til slutt
  1997
 • Terje Øien Thomsen :
  Mer kunnskap til flere? - omstilling og kompetanseutvikling i Forsvaret
  UiT Norges arktiske universitet 1996

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Frivillighet, inkludering, autismespekterforstyrrelser, handicap historie 

  Undervisning

  • Allmen pedagogikk
  • Spesialpedagogikk; inkludering, autismespekterforstyrrelser, handicap historie

  Medlem i forskningsgruppe