KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg
KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg
Institutt for vernepleie kirsti.b.koppen@uit.no +4777058349 Harstad Campus Harstad

Koppen, Kirsti Bjørg


Studieleder


  • Hansen, Andreas Ernst; Koppen, Kirsti. En smakebit på systematisk begrepsundervisning : en pedagogisk tilnærming basert på en teori og empiri som kan danne ramme både for ordinær undervisning og spesialundervisning. Psykologi i kommunen (PIK) 2015; Volum 50 (3). ISSN 1892-3364.s 39 - 49.
  • Koppen, Kirsti; Hansen, Andreas; Svendsen, Anne. Basisbok 2. 2016 ISBN 978 82 90910 80 3.
  • Koppen, Kirsti; Hansen, Andreas; Svendsen, Anne. Basisbok 1 (begrepsundervisnng, lesemetodikk, foreldrekurs lesing, matematikkforståelse). 2016 ISBN 978-82-90910-79-7.
  • Hansen, Andreas; Koppen, Kirsti; Svendsen, Anne. Basisbok for begynneropplæring i lesing. (omtale) 2006 ISBN 82-90910-33-9.
  • Koppen, Kirsti; Hansen, Andreas. Basic Conseptual Systems (BCSs) and analytic coding Applied as tools and strategy for describing and rembering letters and numerals by children with (and without) learning problems.. US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities 2011-10-03 - 2011-10-06 2011.
  • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Solbjørg, Henny K.; Koppen, Kirsti; Rustad, Marit; Lysvik, Leif S.. Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (8). ISSN 0332-8457.s 34 - 36.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    Campus Harstad