Bilde av Mevold, Silje
Bilde av Mevold, Silje
Institutt for vernepleie silje.mevold@uit.no +4777058384

Silje Mevold


Universitetslektor


 • Silje Mevold, Leif Inge Johansen, Rolf Wynn, Gro Hilde Ramsdal :
  Experiences of individuals with intellectual disability who lecture in higher education
  Frontiers in Psychiatry 2023 ARKIV / DOI
 • Silje Mæhle, Gunn-Tove Minde, Bente Lind Kassah :
  Sykepleiernes erfaringer med varsling i den kommunale helse-og omsorgstjenesten.
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Gunn-Tove Minde, Silje Mæhle :
  Skolevegring eller skoleutstøting - eller begge deler?
  Spesialpedagogikk 2011
 • Rolf Wynn, Silje Mevold, Leif Inge Johansen :
  Experiences of individuals with intellectual disability who lecture in higher education.
  Frontiers in Psychiatry 2023
 • Gunn Elin Fedreheim, Inger Marie Holm, Gry Paulgaard, Christine Smith-Simonsen, Marianne Neerland Soleim, Silje Mæhle :
  Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger.
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →