Bilde av Kassah, Kwesi Alexander
Bilde av Kassah, Kwesi Alexander
Institutt for vernepleie kka069@uit.no

Kwesi Alexander Kassah


emeriti


 • Dominic Andrew Nyikach, Ketil Lenert Hansen, Kwesi Kassah :
  Transition to adulthood: experiences of service providers working with immigrant disabled adolescents and young adults in Norway
  Disability & Society 30. mai 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Katrine Høgmo, Kwesi Alexander Kassah, Bente Lind Kassah :
  Kunnskap om barns kollektive ansvarserfaringer og implikasjoner for tjenesteutøvelse i barnevernet
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Rustad, Kwesi Alexander Kassah :
  Learning disability and work inclusion: on the experiences, aspirations and empowerment of sheltered employment workers in Norway
  Disability & Society 11. juni 2020 ARKIV / DOI
 • Bente Lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah, deborah phillips :
  Children with Intellectual Disabilities and Special School Education in Ghana
  International Journal of Disability, Development and Education 18. september 2017 DOI
 • Kwesi Alexander Kassah, Frøydis Andersen, Bjørn-Eirik Johnsen :
  Samarbeid mellom pårørende og tjenesteytere til unge voksne med utviklingshemning
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Bente L. L. Kassah, Alexander Kwesi Kassah, Elisabeth Anie Dahl :
  Akuttarbeid ved barnevernvakten: Kollektive og individuelle mestringsstategier :
  Sosiologisk Tidsskrift 2015
 • Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah, Tete Kobla Agbota :
  Abuse of physically disabled women in Ghana:its emotional consequences and coping strategies
  Disability and Rehabilitation 2014 DOI
 • Inger Simonsen Martinussen, Wivi-Ann Tingvoll, Kwesi Alexander Kassah :
  Når samhandlingsreformen tvinger fram samarbeid.. mens rehabilitering står på vent
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Funksjonshemning og normalitetsdilemmaet
  Fagbokforlaget 2014
 • Kwesi Alexander Kassah, Bjørn-Eirik Johnsen, Bente Lilljan Lind Kassah :
  Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltagelse og samhandlingsreformen
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah, Leif Inge Johansen :
  Makt - et viktig begrep for å forstå utfordringer som følger av samhandlingsreformen
  Fagbokforlaget 2014
 • Wivi-Ann Tingvoll, Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Helse- og omsorgstjenestene - et overblikk
  Fagbokforlaget 2014
 • Anne-Berit Lorentsen, Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Folkehelsearbeidet i kommunen
  Fagbokforlaget 2014
 • Bjørn Eirik Johnsen, Kwesi Alexander Kassah, Leif S. Lysvik :
  Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway
  Disability & Society 2013 DOI
 • Kwesi Alexander Kassah, Bente Lilljan lind Kassah, Tete Kobla Agbota :
  Abuse of disabled children in Ghana
  Disability & Society 2012 DOI
 • Alexander Kwesi Kassah, Bente L. Lind Kassah :
  Funksjonshemming og emansipatorisk forskning : paradigmeskifte og utviklingshemmedes deltakelse i forskning
  Universitetsforlaget 2010
 • Bente L. Lind Kassah, Alexander Kwesi Kassah :
  Funksjonshemmede kvinner og feministisk forskning : usynliggjøring av funksjonshemmede kvinners perspektiv i kunnskapsproduksjon
  Universitetsforlaget 2010
 • Alexander Kwesi Kassah :
  Arbeid og samfunnsdeltakelse : om funksjonshemning og inkluderende arbeidsliv
  Universitetsforlaget 2008
 • Alexander Kwesi Kassah :
  Begging as work: a study of people with mobility difficulties in Accra, Ghana
  Disability & Society 2008 DOI
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Kwesi Alexander Kassah :
  Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene
  Fagbokforlaget 2014 OMTALE
 • Alexander Kwesi Kassah, Bente Lind Kassah :
  Funksjonshemning : sentrale ideer, modeller og debatter
  Fagbokforlaget 2009
 • Alexander Kwesi Kassah :
  What is this strategy called CBR?
  2006
 • Alexander Kwesi Kassah :
  Begging as a way of life
  2005
 • Kwesi Alexander Kassah, Bente Lilljan Lind Kassah :
  The Other-Order Abuse Model
  Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities (GJIDD) 12. august 2018 DOI
 • Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Implementing inclusive education: a Commonwealth guide to implementing Article 2244 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2nd edition
  Disability & Society 2013 DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →