Marie Lindsjørn Nordvik


Postdoktor


 • Marie Lindsjørn Nordvik :
  Kan barnets rettigheter oppfylles uten at barnet får en rett til å bli hørt? Rettighetens betydning for barns rettssikkerhet, også for små barn ved kompliserte spørsmål.
  2023
 • Marie Lindsjørn Nordvik :
  Hvordan realisere barnets rett til medbestemmelse i barnevernssaker? Spesielt ved omsorgsovertakelse
  2023
 • Marie Lindsjørn Nordvik, Mona Martnes :
  How does ´Well-being` and Legal Theories Contribute to Realization of Children’s Rights?
  2023
 • Marie Lindsjørn Nordvik, Mona Martnes :
  Care as a prerequisite for the realisation of rights
  2023
 • Marie Lindsjørn Nordvik :
  Kan barnets rettigheter oppfylles uten barnets rett til medbestemmelse?
  2022
 • Marie L. Nordvik, Kirsten Sandberg, Örjan Edström, Maria Forsman :
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Elisabeth Perry, Viola Boström, Marie Lindsjørn Nordvik :
  Sweden Norway and the USA: Regulations of and Remedies for Corporal Punishment Against Children
  Intersentia 2018 DATA / DOI
 • Elisabeth Perry, Viola Boström, Marie Lindsjørn Nordvik :
  Regulations of and remedies for corporal punishment against children: comparative legal perspectives from Sweden, Norway and the USA
  Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet 2017 FULLTEKST / DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →