Bilde av Ramsdal, Gro Hilde
Foto: Privat
Bilde av Ramsdal, Gro Hilde
Institutt for vernepleie gro.h.ramsdal@uit.no +4777058316

Gro Hilde Ramsdal


Førsteamanuensis


 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  Do Two Weeks in a Learning Camp after Ninth Grade Make a Difference? Experiences of Demotivated Boys with an Increased Risk of School Dropout
  Behavioral Sciences 2024 DOI
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  Do fourteen days in a learning camp after ninth grade make a difference? Experiences of demotivated boys with an increased risk of school dropout
  Behavioral Sciences 2024
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  Guttas Campus sett fra et teoretisk ståsted
  Cappelen Damm Akademisk 2024
 • Silje Mevold, Leif Inge Johansen, Rolf Wynn, Gro Hilde Ramsdal :
  Experiences of individuals with intellectual disability who lecture in higher education
  Frontiers in Psychiatry 2023 ARKIV / DOI
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  Theoretical Basis for a Group Intervention Aimed at Preventing High School Dropout: The Case of ‘Guttas Campus’
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2022 ARKIV / DOI
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  Attachment and School Completion: Understanding Young People Who Have Dropped Out of High School and Important Factors in Their Re-Enrollment
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2022 ARKIV / DOI
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  How young people who had dropped out of high school experienced their re-enrollment processes
  International Journal of Educational Research 2021 ARKIV / DOI
 • Rolf Wynn, Gro Hilde Ramsdal, Linea Borch :
  Er det sammenheng mellom postpartum depresjon, amming og mor- spedbarn-tilknytning?
  2024
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  GUTTAS CAMPUS’ – PARTICIPANTS’ EXPERIENCES OF A GROUP-BASED INTERVENTION TO PREVENT SCHOOL DROPOUT
  2024
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Frafall og psykiske hels
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hva trenger frafallselever i videregående skole for å blir reintegrert i VG
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Energi i skolen
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Frafall i videregående skole
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hva har vi lært om reintegrering av frafallselever i skolen?
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Skolefrafall og utenforskap
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Oppsummering av 15 års frafallsforskning
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Skolefrafall og tilknytning
  2023
 • Grete Wærness, Gro Hilde Ramsdal :
  Nedleggelse av døgnavdelingen vil få konsekvenser
  Harstad Tidende 2023
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  A group-based intervention to prevent school dropout in Norway
  2023
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  A SCHOOL DROPOUT PREVENTION PROGRAM
  2022
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  Use of technology during the Covid-19 pandemic in a program for re-enrolling high school dropouts.
  International Journal of Integrated Care (IJIC) 2022 DOI
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Intervju på nrk Troms nyheter
  03. september 2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Skolefrafall i koronaens tid
  2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Frafall: Løsninger og årsaker - veien videre
  2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hvorfor bruker vi ikke den kunnskapen vi har om skolefrafall?
  2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Tilknytningsproblemer og mentale helseproblemer hos langtidsledige frafallsungdommer
  2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  10:00 - 10:45 Ramler ut av arbeidslivet før de har startet?
  2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Tilbakeføring av frafallselever til videreågende skole
  2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Skolerfrall og psykisk helse
  2021
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Ungt utenforskap 2020 Frafall og marginalisering JobbAktiv
  2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Skolefrafall, tilknytning og sosial støtte
  2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Frafall i skolen, hva kan foreldre gjøre?
  2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Mange ensomme dropper ut.
  19. juni 2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Frafall og fravær
  2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Bare trygge barn kan lære.
  Harstad Tidende 30. juni 2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Skolenærvær og ungdommers opplevelse av frafall
  2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hva vet vi om frafallsungdommen i Harstad?
  2020
 • Rikke Gürgens Gjærum, Gro Hilde Ramsdal :
  Livet som phd kandidat
  Podcast 2020 FULLTEKST
 • Gro Hilde Ramsdal, Rolf Wynn :
  Re-enrolling young people who had dropped out of high school. A follow up study describing experiences with a public intervention program
  European psychiatry 2020
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hva forventer UIT av kompetanse hos sine nye studenter?
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Ungdomsegen forståelse av frafall i VG
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hva kan lærerne gjøre med skolefrafall?
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hva motiverer ungdom til å bli i dretten?
  2019
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Gro Hilde Ramsdal, Hege Gjertsen, Leif Lysvik :
  Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Kvinners rett til selvbestemmelse
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Alder bare et tall?
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Aldring som provokasjon
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Aldring og ambivalens
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Frafall i skole og arbeidsliv
  2019
 • Gro Hilde Ramsdal :
  Hva kan foreldre gjøre for å forebygge skolefrafall?
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →