Dummy personkort bilde

Næsje, Frode

Universitetslektor Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Næsje, Frode; Collin, Knut; Steen, Arild. Scalable, large scale lecture capturing. The International Academy of Technology, Education and Development 2014 ISBN 978-84-616-8412-0.s 1266 - 1275.

  • Hegerholm, Hallstein; Næsje, Frode. Krever mer samhandling - nettbasert undervisning øker. 2012.

  • Næsje, Frode. Forelesninger på nett i stor skala : fra å leke butikk til å drive butikk. Jatakk begge deler 2012-11-05 - 2012-11-06 2012.

  • Næsje, Frode. Nettstøttet, fleksibel undervisning : status og erfaringer. Modeller for fleksibel undervisning - erfaringer og visjoner for fremtiden 2012-02-27 - 2012-02-27 2012.

  • Næsje, Frode. Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning : videre innsats og utfordringer. Modeller for fleksibel undervisning 2012-02-27 - 2012-02-27 2012.

  • Hegerholm, Hallstein; Næsje, Frode. Krever mer samhandling - nettbasert undervisning øker. 2012.

  • Næsje, Frode. Forelesninger på nett i stor skala : fra å leke butikk til å drive butikk. Jatakk begge deler 2012-11-05 - 2012-11-06 2012.

  • Næsje, Frode. Nettstøttet, fleksibel undervisning : status og erfaringer. Modeller for fleksibel undervisning - erfaringer og visjoner for fremtiden 2012-02-27 - 2012-02-27 2012.

  • Næsje, Frode. Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning : videre innsats og utfordringer. Modeller for fleksibel undervisning 2012-02-27 - 2012-02-27 2012.

  • [Loading...]