#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk sissel.sollied@uit.no 77646489 + 47 416 456 12 Tromsø ILP Lærerutdanning 5026

Sissel Sollied


Arbeidstittel

Professor i pedagogikk/spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Undervisningstema:

Veiledning og fasilitering av individ- og gruppebasert kompetanseutvikling i kommunikasjonsanalyse, og utforming av utviklingsstøtte i pedagogisk kontekst, og samspill i nære relasjoner

Grunnleggende kommunikasjonsutvikling, funksjonshemming og kommunikasjonsvansker

Video som analyse- og veiledningsredskap

Utvikling av relasjonskompetanse og kultursensitivitet i flerkulturelt arbeid

Serifisert Marte Meo veileder (www.martemeo.no)

Serifisert ICDP veileder (http://www.icdp.no)

Serifisert ICDP trener (http://www.icdp.info/)

 

Sissel Sollied har en doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (UIT), 2009. Hun er ansatt som førstemananuensis i spesialpedagogikk fra 2015, etter tre år som postdoktor i veiledning ved UIT. Fra november 2013 - mai 2014 på forskningsopphold på Waikato Universitet i New Zealand.

Sollied er medlem av forskergruppe i veiledning ved instituttet, og har i fire år, 2012 – 2016, vært convener av nordisk nettverk i veiledning under NERA (http://www.nfpf.net/).

Sollied har utdanningsbakgrunn som spesialpedagog, cand polit. i pedagogikk og ph.d. i pedagogikk, med fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidserfaring fra PPT, Statped og Barnehabilitering, i særlig grad knyttet til utredning og veiledning i miljøene rundt barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser.  Hun har det siste desennium arbeidet i høgskole og universitet, både i forhold til profesjonsutdanninger, og pedagogikk og spesialpedagogikk.

Sollied er opptatt av kommunikasjon.  Forskningsinteresser ligger i møtepunktene mellom ulike perspektiver og erfaringer i møtet med de som har ansvar for å gi utviklingsstøtte og omsorg for mennesker med funksjonsnedsettelser. Et hovedfokus handler om hvordan veiledningsprosesser kan organiseres slik at de gir økt viten og empowerment til deltakerne.

Siden 2013 har Sollied samarbeidet med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir), og har vært engasjert som ICDP-trener i opplæring av ansatte i krisesenter. Dette arbeidet er en del av Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» i perioden 2014–2017.


 • Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Sollied, Sissel. Are Teacher Students’ Deep Learning and Critical Thinking at Risk of Being Limited in Digital Learning Environments?. (fulltekst) IntechOpen 2021 ISBN 978-1-83968-793-8.s 55 - 70.s doi: 10.5772/intechopen.96151.
 • Chawla-Duggan, Rita; Konantambigi, Rajani; Seung Lam, Michelle Mei; Sollied, Sissel. Double Stimulation and Transformative Agency through Video Modalities with Young Children –A cross-national study of pedagogic relationships in families. (data) Pedagogy, Culture & Society 2020. ISSN 1468-1366.s 1 - 21.s doi: 10.1080/14681366.2020.1805497.
 • Chawla-Duggan, Rita; Rajani Konantambigi, Rajani; Mei Seung La, Michelle; Sollied, Sissel. A visual methods approach for researching children’s perspectives: capturing the dialectic and visual reflexivity in a cross-national study of father-child interactions. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice 2019; Volum 23 (1). ISSN 1364-5579.s 37 - 54.s doi: 10.1080/13645579.2019.1672283.
 • Sollied, Sissel. The Role of Parents in Cooperative Relationships between Parents and Professionals. Journal of Pediatric Disorders and Neonatal Care 2018. ISSN 2638-3608.
 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild. Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage. Spesialpedagogikk 2017 (02). ISSN 0332-8457.s 53 - 66.
 • Sollied, Sissel; Kirkebæk, Birgit; Christensen, Mette; Harmon, Tina. Arbejdsmåden. Dansk Psykologisk Forlag 2016 ISBN 9788771583656.s 41 - 56.
 • Sollied, Sissel. Et relasjonelt perspektiv anvendt I videoanalyse I team. Dansk Psykologisk Forlag 2016 ISBN 9788771583656.s 125 - 142.
 • Sollied, Sissel. Forhold som påvirker relasjonelle arbeidsprosesser. Dansk Psykologisk Forlag 2016 ISBN 9788771583656.s 143 - 160.
 • Sollied, Sissel. Trådene samles. Dansk Psykologisk Forlag 2016 ISBN 9788771583656.s 191 - 199.
 • Sollied, Sissel. Video som arbeidsredskap. Dansk Psykologisk Forlag 2016 ISBN 9788771583656.s 177 - 190.
 • Sollied, Sissel; Kirkebæk, Birgit. Indledning. Dansk Psykologisk Forlag 2016 ISBN 9788771583656.s 13 - 28.
 • Sollied, Sissel. Er empowermentbegrepet forbeholdt spesielle grupper, eller er det et allmenngyldig begrep. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02257-4.s 103 - 123.
 • Sollied, Sissel. Ulike perspektiver former veilederrollen. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01766-2.s 266 - 279.
 • Sollied, Sissel. I mangel på ord. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01374-9.s 121 - 140.
 • Sollied, Sissel. Der Kindergarten - eine inkludiernde Arena für Kinder mit multiplen Behinderungen und Kommunikationsschwierigkeiten?. Ernst Reinhardt Verlag GmbH & Co KG 2008 ISBN 9783497019601.s 264 - 283.
 • Sollied, Sissel. Veiledning av familier med mennesker med multifunksjonshemming. 2005 ISBN 87-7684-023-9.s 259 - 289.
 • Sollied, Sissel. Veiledning til foreldre til barn med uvanlig kommunikasjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2005 (Årg. 51, nr 1). ISSN 0332-7256.s 21 - 25.
 • Sollied, Sissel. НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК КОНЦЕПТ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ EMPOWERMENT AS A CONCEPT IN SPECIAL EDUCATION. 2021 ISBN 978-617-7886.
 • Sollied, Sissel. EXPERIENCES FROM PARENTAL GUIDANCE IN NORWEGIAN SHELTERS. 2020 ISBN 978-966-8196-19-5.
 • Sollied, Sissel; Kirkebæk, Birgit; Christensen, Mette. Videoanalyse i team - at skabe og dele viden i udviklingsstøttende netværk. Dansk Psykologisk Forlag 2016 ISBN 9788771583656.s 13 - 28.
 • Sollied, Sissel Heidi; Kirkebæk, Birgit. Samspil og samoplevelse - om videoanalyse og forældrevejledning. 2001 ISBN 8798499866.
 • Sollied, Sissel. EMPOWERMENT AS A CONCEPT IN SPECIAL EDUCATION. Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Education in Modern Challenges: Theory and Practice 2021-03-31 - 2021-04-02 2021.
 • Sollied, Sissel. The role of parents in cooperative relationships between parents and professionals.. International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference’ 2019-12-13 - 2019-12-14 2019.
 • Sollied, Sissel. EXPERIENCES FROM PARENTAL GUIDANCE IN NORWEGIAN SHELTERS. The 3rd International scientific-practical conference «Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Education in the Conditions of Modern Challenges: Theory and Practice». 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.
 • Sollied, Sissel. Supporting children with severe disabilities using reflective approaches - challenges and possibilities. Working in teams around children with severe disabilities – what are the challenges? How can video be used as a tool in this work?. Mini-symposium - The theme is working with young people with severe disabilities. 2016-02-03 - 2016-02-03 2016.
 • Sollied, Sissel; Flacke, Astrid Kleppe. Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre.. (data) (fulltekst) 2016 ISBN 978-82-8286-270-7.
 • Sollied, Sissel; Flacke, Astrid Kleppe. Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentervirksomhet. ICDP- Nordens första forskningsseminarium den 8. april 2016 2016-04-08 - 2016-04-08 2016.
 • Sollied, Sissel. Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv - Erfaringer med ICDP-programmet i skole og barnehage.. ICDP-Nordens första forskningsseminarium den 8: april 2016 2016-04-08 - 2016-04-08 2016.
 • Sollied, Sissel. EXAMINING THE PARENTS’S ROLE IN THE COOPERATION WITH PROFESSIONALS.. The European Research Network About Parents in Education (ERNAPE) 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Sollied, Sissel. Utviklingsstøtte for mennesker med funksjonsnedsettelse. Gruppebasert videoanalyse. Veiledningsprosesser mot økt felles forståelse og viten. Videreutdanning 2014-09-12 - 2014-09-12 2014.
 • Sollied, Sissel. A kommunikáció lehetőségében való hit- video használata a fogyatékos gyerekek családjaival való munkában Video som arbeidsredskap i arbeidet med barn med kommunikasjonsvansker. Gyógypedagógiai szakmai nap nemzetkőzi előadókkal, Spesialpedagogisk samarbeid med internasjonale forelesere 2014-09-08 - 2014-09-08 2014.
 • Sollied, Sissel. Believing Communication is Possible. Working with Families of Disabled Children. Workshop / Forelesning 2014-09-09 - 2014-09-09 2014.
 • Sollied, Sissel. Empowerment, video analysis, facilitating prosesses in groups around children with disabilities. Fagmøte på Ministry of Education 2014-04-15 - 2014-04-15 2014.
 • Sollied, Sissel. Believing communication is possible: Using video analysis in research. Åpen forelesning 2014-02-26 - 2014-02-27 2014.
 • Sollied, Sissel. Parents' role in the cooperation with professionals. ASID New Zealand 2014, 9th Annual Conference ; Research to practice 2014-04-09 - 2014-04-10 2014.
 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Sollied, Sissel. Communication Development - working with adolescents with multiple disabilities: A Norwegian study. 6th Educational Psychology Forum 2013-12-02 - 2013-12-04 2013.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Sollied, Sissel. Problematiske merkelapper på barnehagebarn. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Sollied, Sissel. The Effect of Counseling in the Practical Field of Special Education. US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities 2011-10-03 - 2011-10-06 2011.
 • Sollied, Sissel. Empowerment og mennesker med multiple funktionsnedsættelser. VIKOM-bladet 2010 (1). ISSN 1601-5398.s 13 - 20.
 • Sollied, Sissel. Undring og ubehag. Et blikk på effekten av veiledning i spesialpedagogisk praksis. 2009 ISBN 9788282440103.
 • Sollied, Sissel. Det fins forskjeller som skaper en forskjell. - Samspillsanalyse ut fra et dilemmaperspektiv. Forelesning med utgangspunkt i pågående doktorgradsarbeid. Landsdekkene kurslederkurs i regi av VIKOM, vitenscenter om kommunikation og multiple funksjonsnedsættelser hos børn og unge uden et talesprog. 2008-11-10 - 2008-11-12 2008.
 • Sollied, Sissel. Veiledning med et relasjonistisk fokus. Den 6. nasjonale veiledningskonferanse i Tromsø, 30.-31. august 2007 2007-08-29 - 2007-08-31 2007.
 • Sollied, Sissel. Veiledningsbegrepet, veiledningsprosessen, veilederrollen. Landsdekkende kursuslederkurs. 2007-11-19 - 2007-11-21 2007.
 • Sollied, Sissel. Veiledning og refleksjon. Nordisk konferanse, 12. og 13. november 2007. 2007-11-12 - 2007-11-13 2007.
 • Sollied, Sissel. Når metoder blir for metodiske. Et innlegg med kritiske tenkning og refleksjon over arbeidsmåter, og over hvordan det lille barnet har det når det blir iverksatt trening og stimulering innefor en streng metodisk ramme. Statpeds forelesningerekke med fokus på de minste barna, 0-5 år. 2006-03-20 - 2006-03-20 2006.
 • Sollied, Sissel Heidi; Kirkebæk, Birgit; Lorentzen, Per. Kommunikasjon handler ikke om belønning. Spesialpedagogikk 2003 (10). ISSN 0332-8457.s 29 - 31.
 • Sollied, Sissel. Veileter eller veileder - video som arbeidsredskap. Det lille barnet og de store mulighetene 2002-05-18 - 2002-05-21 2002.
 • Sollied, Sissel; Kirkebæk, Birgit. Qualitative and quantitative video analysis as a tool in parental guidance. NNDR-6 th. Annual Research Conference 2002-08-22 - 2002-08-24 2002.
 • Sollied, Sissel; Harmon, Tina. Qualitative and quantitative video analysis as a tool in parental Guidance. Workshop forelesning. 2002-08-12 - 2002-08-14 2002.
 • Sollied, Sissel Heidi; Kirkebæk, Birgit. Når metoder bliver for metodiske. Nyhedsbrev VIKOM 2000 (14).s 6 - 12.
 • Sollied, Sissel Heidi. The Path to Meaning - kommentarer til konferansen med Colwyn Trevarthen, Odense 27. og 28. april, 2000. Døvblinde-Nyt 2000 (3). ISSN 1602-4095.s 17 - 18.
 • Sollied, Sissel Heidi. En analyse av samspillet mellom et døvblindfødt barn og hans mor. 1999 ISBN 8798499831.
 • Sollied, Sissel Heidi. Refleksjoner over måter å analysere video på. Døvblinde-Nyt 1999 (3). ISSN 1602-4095.s 10 - 12.
 • Sollied, Sissel Heidi. Noen tanker om video som redskap i veiledningsarbeide. Døvblinde-Nyt 1999 (2). ISSN 1602-4095.s 9 - 11.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ILP Lærerutdanning 5026