Bilde av Takamine, Kaori
Bilde av Takamine, Kaori
Institutt for automasjon og prosessteknologi kaori.takamine@uit.no +4777645662 Her finner du meg

Kaori Takamine


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Kaori Takamine :
  Circumstantial PPs and the middle field in Japanese
  De Gruyter Mouton 2015 DOI
 • Gianina Iordachioaia, Isabelle Roy, Kaori Takamine :
  Categories and Categorization: Introduction
  Cambridge Scholars Publishing 2013
 • Gianina Iordachioaia, Isabelle Roy, Kaori Takamine :
  Issues in Category Change: Introduction
  Cambridge Scholars Publishing 2013
 • Kaori Takamine :
  DP-decomposition Analysis of Japanese Demonstrative so
  Cambridge Scholars Publishing 2013
 • Kaori Takamine :
  Two Types of Resultatives in Japanese
  MIT Working Papers in Linguistics 2009
 • Kaori Takamine, Naoyuki Yamato :
  Verbal nouns of different sizes in the light verb construction in Japanese
  MIT Working Papers in Linguistics 2009
 • Kaori Takamine :
  Rare: Two Types of Root Modals In Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  Resultative predicates in Japanese
  Nordlyd 2007 ARKIV
 • Kaori Takamine :
  The Axial Part Phrase in Japanese
  Nordlyd 2006
 • Kaori Takamine :
  Putting Adpositions in Place. Sortal domains and modifier PPs in Japanese
  John Benjamins Publishing Company 2017
 • Gianina Iordachioaia, Isabelle Roy, Kaori Takamine :
  Categorization and category change
  Cambridge Scholars Publishing 2013
 • Kaori Takamine :
  Developing formative peer assessment in writing classes: focus on students’ perceptions
  2023 ARKIV / DATA
 • Kaori Takamine, Randi Eilertsen, Tone Harr Dybdahl, Marianne Holbø :
  Hvordan vi motiverer våre internasjonale ingeniørstudenter
  2023 ARKIV
 • Kaori Takamine :
  Students’ perceptions of formative peer assessment in writing lessons
  2022 DATA
 • Kaori Takamine, Randi Eilertsen, Marianne Holbø, Tone Harr Dybdahl :
  Interactive teaching in an international preparatory language program; promoting some of the 21st century skills
  2022 DATA / ARKIV
 • Kaori Takamine :
  Supporting students to prepare for higher education studies: Enhancing English writing skills with formative peer assessment
  2022 DATA / ARKIV
 • Gianina Iordachioaia, Isabelle Roy, Kaori Takamine :
  Preface
  Cambridge Scholars Publishing 2013
 • Kaori Takamine :
  Japanese demonstratives: a DP decomposition approach
  2012
 • Kaori Takamine :
  Anmeldelse av Elin Gunleifsens "Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet: En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal"
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2012
 • Kaori Takamine :
  Result denoting and aspect changing complex predicates in Japanese
  2012
 • Kaori Takamine :
  Om japansk språk
  2011
 • Kaori Takamine, Naoyuki Yamato :
  A First Phase Syntactic Account of Verbal Noun constructions in Japanese
  2011
 • Kaori Takamine :
  Japanese demonstratives in the DP system
  2011
 • Kaori Takamine :
  Demonstratives and the structure of nominal phrases in Japanese
  2011
 • Kaori Takamine :
  The Postposistional Hierarchy and its Mapping to Clause Structure in Japanese
  2011
 • Kaori Takamine :
  Syntactic status of adjunct PPs in relation to modal and aspect in Japanese
  2011
 • Kaori Takamine :
  Suuntaroo Tanikawas Tromsø collage
  Kuiper 2011
 • Inghild Flaate Høyem, Kristin Melum Eide, Kaori Takamine :
  Adverbielle småsetninger i norsk, tysk og japansk
  2011
 • Kaori Takamine :
  Temporal and Instrumental PPs and modal construction in Japanese
  2010
 • Kaori Takamine :
  PPs and Nominalization in Japanese
  2010
 • Kaori Takamine, Naoyuki Yamato :
  Verbal Nouns and a Light Verb in Japanese
  2010
 • Kaori Takamine :
  Mapping of Adjunct PPs to structure of Japanese
  2010
 • Kaori Takamine :
  The Postpositional hierarchy and its mapping to clause structure in Japanese
  2010
 • Kaori Takamine, Peter Svenonius :
  The Postpositional hierarchy and its mapping to clause structure in Japanese
  UiT Norges arktiske universitet 2010
 • Kaori Takamine :
  Postpositional hierarchy in Japanese
  2009
 • Kaori Takamine, Naoyuki Yamato :
  Object/Event-denoting verbal nouns in the light verb construction in Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  Two Types of Resultatives in Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  Resultative predicates in Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  Two types of resultatives in Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  A typology of rare root modals in Japanese: a cartographic approach
  2008
 • Kaori Takamine :
  Two types of Resultatives in Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  Rare: Two types of root modals in Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  Rare: Two types of root modals in Japanese
  2008
 • Kaori Takamine :
  Spatial terms in Japanese locative expressions
  2007
 • Kaori Takamine :
  Syntactic status of spatial terms in Japanese locative expressions
  2007
 • Kaori Takamine :
  The Axial Part Phrase in Japanese
  2006
 • Kaori Takamine, bjØrn eirik Olsen :
  Nihongo-om det japanske språkets betydning i mellommenneskelig forhold
  2006
 • Kaori Takamine :
  Wh-questions in Japanese
  2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Linguistics, syntax, morphology