No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap marianne.v.trondsen@uit.no Tromsø

Trondsen, Marianne Vibeke


Forsker


 • Unn Sollid Manskow, Tone Helene Mebust, Melissa S Muravez, Marianne Vibeke Trondsen :
  Unge som har foreldre med rusproblemer: En brukerundersøkelse om erfaringer med videobasert samtaleterapi
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2023 DOI
 • Marianne Vibeke Trondsen, Unn Sollid Manskow :
  Å være terapeut i en unntakstilstand: samtaleterapi på nett under koronapandemien til unge som har foreldre med rusproblemer
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021 DOI
 • Marianne Vibeke Trondsen, Sissel H. Eriksen :
  Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ARKIV / DOI
 • Marianne Trondsen, Aksel Tjora, Alex Broom, Graham Scambler :
  The symbolic affordances of a video-mediated gaze in emergency psychiatry
  Social Science and Medicine 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Digital teknologi i helse- og omsorgstjenester til barn og unge
  2023
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Videobasert samtaleterapi for unge som har en forelder med rusproblemer: Et følgeforskningsprosjekt med Blå Kors Kompasset​ ​
  2023
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Digital kommunikasjon med barn og unge som er pårørende
  2022
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Digitale tjenester i psykisk helsearbeid for barn og unge
  2022
 • Marianne Vibeke Trondsen, Unn Sollid Manskow :
  Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer
  2022
 • Marianne Vibeke Trondsen, Unn Sollid Manskow, Tone Helene Mebust, Frøydis Eidheim :
  Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer
  2022
 • Marianne Vibeke Trondsen, Unn Sollid Manskow, Frøydis Eidheim :
  Video-based therapy for youths who have a parent with alcohol/substance abuse
  2022
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Children with ill parents or siblings
  2022
 • Marianne Vibeke Trondsen, Unn Sollid Manskow :
  Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer
  2022
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Barn som pårørende
  2021
 • Marianne Vibeke Trondsen, Unn Sollid Manskow, Hasse Berntsen, Anders Blixhavn :
  Terapeutene opplevde overgangen fra fysisk- til digital terapi som brå, men bra
  28. juli 2021 FULLTEKST
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser: Muligheter og utfordringer
  2021
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Digital kommunikasjon med barn og unge som er pårørende
  2021
 • Marianne Vibeke Trondsen, Unn Sollid Manskow :
  Videobasert terapi på nett for unge som har foreldre med rusproblemer.
  2021
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  10 år med forskernettverket i BarnsBeste: Å gjøre hverandre gode
  2021
 • Marianne Vibeke Trondsen, Eirin Rødseth :
  Videobaserte verktøy til samtaler med barn og unge.
  2021
 • Marianne Vibeke Trondsen, Merete Saus :
  FoU-styrets synspunkter og forventninger til SANKS nå og fremover
  2021
 • Marianne Vibeke Trondsen, Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Oddny Johnsen :
  Bodø vil være landets beste oppvekstkommune. De lytter til barn og unge som trenger velferdsteknologi
  10. februar 2021 FULLTEKST
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Barn som er pårørende
  2020
 • Marianne Vibeke Trondsen, Lene Lundberg, Jarl-Stian Olsen :
  Teknologi i psykisk helse og rusfeltet
  2020 DATA
 • Randi Laukli, Marianne Vibeke Trondsen :
  De som jobber med psykisk helse fikk digitalt sjokk
  05. juni 2020 FULLTEKST
 • Marianne Vibeke Trondsen, Hans Anderssen :
  Podcast - De som jobber med psykisk helse fikk digitalt sjokk
  11. mai 2020 FULLTEKST
 • Randi Laukli, Marianne Vibeke Trondsen :
  Corona gives rapid digitalisation in mental health services
  31. mai 2020 FULLTEKST
 • Undine Knarvik, Marianne Vibeke Trondsen :
  Muligheter og utfordringer med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2020
 • Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Marianne Vibeke Trondsen :
  «Hele døgnet, hele uka, hele livsløpet» Velferdsteknologi som del av et helhetlig tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser - En kvalitativ studie i Bodø kommune
  2020 FULLTEKST
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Digitale psykiske helsetjenester under koronapandemien
  20. juli 2020 OMTALE
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Digitale psykiske helsetjenester under koronapandemien
  20. juli 2020 OMTALE
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Psykisk helse under koronapandemien: Muligheter med digitale tjenester
  2020
 • Undine Knarvik, Marianne Vibeke Trondsen, Gunn-Hilde Rotvold :
  5 års forskning: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2020
 • Undine Knarvik, Karianne Fredenfeldt Lind, Gunn-Hilde Rotvold, Marianne Vibeke Trondsen :
  Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2020 FULLTEKST
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Barn som pårørende: Fra kunnskap til handling
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2019
 • Nina Osen, Marianne Vibeke Trondsen :
  Family Talk Intervention in adult mental health care: The experiences of children with mentally ill hospitalized parents
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen, Figved Svein-Erik :
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Barn som pårørende: Fra kunnskap til handling
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen, Undine Knarvik :
  Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Erfaringer med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Risiko og helse
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Children with ill parents or siblings
  2019
 • Undine Knarvik, Marianne Vibeke Trondsen :
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Brukererfaringer etter 2,5 års utprøving i Drammen og Horten kommuner
  2019 FULLTEKST
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen :
  Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy
  2019
 • Marianne Vibeke Trondsen, Undine Knarvik :
  Velferdsteknologi for barn og unge (del 3): Videre forskning
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →