Bilde av Kvernelv, Wenche Lisbeth Berg
Bilde av Kvernelv, Wenche Lisbeth Berg
Enhet for administrative tjenester IVT wenche.b.kvernelv@uit.no +4776966383 Her finner du meg

Wenche Lisbeth Berg Kvernelv


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Sentrale arbeidsoppgaver:

Økonomisk planarbeid
Økonomistøtte til fakultetsledelsen
Bistå fakultetets enheter 
Bistår fakultetet i budsjettprosess og budsjettfordeling
Oppfølging av budsjett og regnskap
Rapportering
Utviklingsoppgaver
Generell økonomirådgivning