Personkort bilde

Jørgen Fossland

Direktør Universitetsledelsen
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

   
   
   
 Jørgen Fossland er tilsatt som universitetsdirektør fra 1.6.2018  

 

 

Universitetsdirektørens oppgaver er i hovedtrekk fastsatt i § 10.3 i Lov om universiteter og høgskoler:

 
 • Direktøren er den øverste leder for den samlede administrasjon ved institusjonen, innenfor de rammer som styret fastsetter. 
 • Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for dette.
 • Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.
 • Direktøren er ansvarlig for iverksettingen av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret.
 • Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.
 • Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag og årsregnskap, og holder rektor og styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Fossland, Jørgen. Nazisme og dannelse. Norsk Filosofisk tidsskrift 2012; Volum 47 (3). ISSN 0029-1943.s 155 - 169.

 • Fossland, Jørgen. Anerkjennelse av kultur. En kommentar til "The politics of recognition". Agora 2007; Volum 25 (3). ISSN 0800-7136.s 37 - 53.

 • Fossland, Jørgen. Hvordan forstå det sosiale? Anmeldelse av Charles Taylor, Modern Social Imaginaries. Agora 2005; Volum 23 (3). ISSN 0800-7136.s 227 - 232.

 • Fossland, jØrgen. Wilhelm von Humboldt: Dannelse og frihet - Det moderne universitetet. Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00344-3.s 199 - 214.

 • Fossland, jØrgen. "Noi siamo Roma!". Fotballbyen Roma. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2002; Volum 14 (1-2). ISSN 0802-7005.s 26 - 34.

 • Fossland, jØrgen; Grimen, Harald. Selvforståelse og frihet - Introduksjon til Charles Taylors filosofi. Universitetsforlaget 2001 ISBN 82-15-00089-4.

 • Fossland, Jørgen; Roppen, Johann; Førde, Andreas; Ringdal, Ole; Nøra, Stig; Thoresen, Kjersti; Munkeby, Ida; Gundersen, Olaf Erlend; Olsen, Dag Rune; Torgersen, Marit; Mangrud, Reidun; Mongstad-Kvammen, Ingeborg Annette Kristine; Ebbesen, Solfrid Ø.; Engen, Tore Petter; Smith-Tønnessen, Seunn; Langøy, Gerd Marit; Eikenes, Svein Ove; Moen, Jøran Idar; Stølen, Henrik; Risbråthe, Mette; Hystad, Joar. Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder. (Fulltekst: https://khrono.no/fortsatt-hoy-beredskap-og-kriseledelse-flere-steder/507082 2020.

 • Bernstrøm, Kjell; Langøy, Gerd Marit; Tjelta, Martin; Hellang, Kjetil; Fossland, Jørgen; Woie, Lise Sofie; Tønnessen, Eva. Universitetet i Oslo taper aller mest i kampen om ressursene. (Fulltekst: https://khrono.no/finansieringsordning-statsbudsjettet-statsbudsjettet-2020/universitetet-i-oslo-taper-aller-mest-i-kampen-om-ressursene/414649 2019.

 • Fossland, Jørgen. Multikulturalisme i dag - en samtale med Charles Taylor. Nytt Norsk Tidsskrift 2014. ISSN 0800-336X.

 • Fossland, jØrgen. Verdensborgere og verdensmenn. Lørdagsuniversitetet 2008-02-02 - 2008-02-02 2008.

 • Fossland, jØrgen. Charles Taylor og anerkjennelse av kultur. Anerkjennelse i mulitikulturalismens tidsalder (Omtale: http://www.culcom.uio.no/aktivitet/seminar/anerkjennelse.html) 2007-04-24 - 2007-04-24 2007.

 • Fossland, Jørgen. Redaksjonelt. Agora 2007; Volum 25 (3). ISSN 0800-7136.s 3 - 3.

 • Fossland, jØrgen. Amasoner: Krigerske kvinner til begjær og besvær. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.

 • Fossland, Jørgen; Roppen, Johann; Førde, Andreas; Ringdal, Ole; Nøra, Stig; Thoresen, Kjersti; Munkeby, Ida; Gundersen, Olaf Erlend; Olsen, Dag Rune; Torgersen, Marit; Mangrud, Reidun; Mongstad-Kvammen, Ingeborg Annette Kristine; Ebbesen, Solfrid Ø.; Engen, Tore Petter; Smith-Tønnessen, Seunn; Langøy, Gerd Marit; Eikenes, Svein Ove; Moen, Jøran Idar; Stølen, Henrik; Risbråthe, Mette; Hystad, Joar. Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder. (Fulltekst: https://khrono.no/fortsatt-hoy-beredskap-og-kriseledelse-flere-steder/507082 2020.

 • Bernstrøm, Kjell; Langøy, Gerd Marit; Tjelta, Martin; Hellang, Kjetil; Fossland, Jørgen; Woie, Lise Sofie; Tønnessen, Eva. Universitetet i Oslo taper aller mest i kampen om ressursene. (Fulltekst: https://khrono.no/finansieringsordning-statsbudsjettet-statsbudsjettet-2020/universitetet-i-oslo-taper-aller-mest-i-kampen-om-ressursene/414649 2019.

 • Fossland, Jørgen. Multikulturalisme i dag - en samtale med Charles Taylor. Nytt Norsk Tidsskrift 2014. ISSN 0800-336X.

 • Fossland, jØrgen. Verdensborgere og verdensmenn. Lørdagsuniversitetet 2008-02-02 - 2008-02-02 2008.

 • Fossland, jØrgen. Charles Taylor og anerkjennelse av kultur. Anerkjennelse i mulitikulturalismens tidsalder (Omtale: http://www.culcom.uio.no/aktivitet/seminar/anerkjennelse.html) 2007-04-24 - 2007-04-24 2007.

 • Fossland, Jørgen. Redaksjonelt. Agora 2007; Volum 25 (3). ISSN 0800-7136.s 3 - 3.

 • Fossland, jØrgen. Amasoner: Krigerske kvinner til begjær og besvær. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.

 • [Loading...]