Personkort bilde

Bjørg Evjen

Professor, forsker på prosjektet Den andre verdenskrigen i nord Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Forskningsinteresser:
Samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie, forskningshistorie, polarhistorie, industri-, arbeider- og kvinnehistorie, sivilsamfunnet under andre verdenskrig

Yrkeserfaring:
2007 - 2015 Professor/koordinator for Master Programme in Indigenious studies, Senter for samiske studier, UiT
2015 - 2027 professor emeritus
2017 - forsker på prosjektet Den andre verdenskrigen i nord

 • Zachariassen, Ketil; Evjen, Bjørg; Brattland, Camilla. Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 407- - 463.

 • Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu; Evjen, Bjørg. Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 157- - 217.

 • Evjen, Bjørg; Lehtola, Veli-Pekka. Mo birget soadis (how to cope with war) Adaptation and resistance in Sámi relations to Germans in wartime Sápmi, Norway and Finland. Scandinavian Journal of History 2019; Volum 45 (1). ISSN 0346-8755.s 25 - 47.s doi: 10.1080/03468755.2019.1607774.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 13.s doi: 10.1080/22423982.2018.1438572.

 • Evjen, Bjørg. De som fikk lov til å krysse grensa: Reindrift under krigen, kjøttproduksjon, transport og tyvslaktning. Malstrøm 2018. ISSN 2535-2539.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1398010.

 • Evjen, Bjørg; Niemi, Einar a. Ethnicity. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 161 - 168.

 • Evjen, Bjørg. Møter og holdninger mellom samer, norske nazimyndigheter og representanter for okkupasjonsmakten. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-272-8.s 85 - 98.

 • Evjen, Bjørg. kapittel 4. Møter i fjellene. Gruvedrift og reindrift rundt 1900.. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-270-4.s 83 - 121.

 • Evjen, Bjørg. Kapittel 1. "Från kust til kyst". Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området.. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-270-4.s 9 - 29.

 • Evjen, Bjørg. The Montana-Tromsø Project: A Scholarly Conversation on Indigenous Peoples and Multicultural Societies. University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3.s 279 - 287.

 • Evjen, Bjørg; Beck, David R. M.. Growing Influence on Research, Extended Perspectives, and a New Methodology: A Historical Approach. University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3.s 27 - 57.

 • Evjen, Bjørg. Åpning for sjøsamiske rettigheter. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0472-7.s 251 - 280.

 • Evjen, Bjørg. Finn in Flux: 'Finn' as a Category in Norwegian Population Censuses of Ninetheenth and Twentieth Centuries. Berghahn Books 2011 ISBN 978-0-85745-000-5.s 163 - 173.

 • Evjen, Bjørg. Research on and by "the other" focusing on the researcher's encounter with the Lule Sami in a historically changing context. Acta Borealia 2009; Volum 26 (2). ISSN 0800-3831.s 175 - 193.s doi: 10.1080/08003830903372076.

 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar. One people - many names: on different designations for the Sami population in the Norwegian county of Nordland through the centuries. Continuity and Change 2009; Volum 24 (2). ISSN 0268-4160.s 211 - 243.s doi: 10.1017/S0268416009007164.

 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar; Nielssen, Alf Ragnar. Etniske grupper og flerkulturelle forhold : tidligere forskning. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 307 - 318.

 • Hansen, Lars Ivar; Evjen, Bjørg. Kjært barn - mange navn. Om forskjellige betegnelser på den samiske befolkningen i Nordland gjennom århundrene. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 17 - 47.

 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar; Nielssen, Alf Ragnar. Etniske grupper og flerkulturelle forhold - tidligere forskning. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 307 - 318.

 • Evjen, Bjørg. Giftermål, næring og etnisk tilhørighet 1850-1930. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 239 - 273.

 • Evjen, Bjørg. Mining makes the modern woman? A gender perspective on the industrialisation process. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-2-7.s 204 - 215.

 • Evjen, Bjørg. Custidial reindeer and custodial goats - part of reindeer herding and animal husbandry. Rangifer 2007; Volum XXVII (2). ISSN 0333-256X.s 79 - 93.

 • Evjen, Bjørg. Samarbeid med de bofaste på norsk side. Senter for samiske studier - skriftserie 2007. ISSN 0804-6093.s 97 - 112.

 • Evjen, Bjørg. Industrial location - melting-pot or salad bowl?. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-3-4.s 219 - 232.

 • Evjen, Bjørg. Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller, om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma. Arbeiderhistorie 2006. ISSN 0801-7778.s 36 - 61.

 • Hauan, Marit Anne; Evjen, Bjørg; Elstad, Åsa. The entrepeneurs. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.

 • Evjen, Bjørg. "Jeg trodde jeg bare var same, ikke lulesame". Om "lulesame" og "lulesamisk område" som nye politiske og identitetsskapende begrep. Skrifter från Centrum för samisk forskning 2005 (3). ISSN 1651-5455.s 193 - 204.

 • Evjen, Bjørg. Bergverkssamfunn i Arktis. 2004 ISBN 8205326568.s 113 - 175.

 • Evjen, Bjørg. Forskerens møte med "de andre". Lulesamer under lupen gjennom 150 år. Skrifter från Centrum för samisk forskning 2004 (1). ISSN 1651-5455.s 179 - 192.

 • Evjen, Bjørg. Samisk skolehistorie - med eksempler fra Salten og Tysfjord. Årbok for norsk utdanningshistorie 2004. ISSN 0800-3718.s 81 - 96.

 • Evjen, Bjørg. Utviklingen av et arktisk industrisamfunn, Longyearbyen 1916-1975. Bergverksmuseets skriftserie 2004 (29). ISSN 0800-1855.s 41 - 52.

 • Evjen, Bjørg. Arbeiderbevegelse og samfunn, Sulitjelma 1890-1960. Bergverksmuseets skriftserie 2004 (29). ISSN 0800-1855.s 5 - 19.

 • Evjen, Bjørg. Longyearbyen 1916-1975: From arctic Mining Camp to Modern Industrial Village?. Jernkontorets forskning, Serie H 2004 (2). ISSN 1101-5284.s 71 - 80.

 • Evjen, Bjørg. "... thought I was just a same." "lulesame" and "Lulesamisk area" as New Political and Identity-shaping Expressions. Acta Borealia 2004 (1). ISSN 0800-3831.

 • Evjen, Bjørg. Store Norske, kirka og presten - religiøs integrasjon av Svalbard. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004 (5). ISSN 1503-1241.

 • Evjen, Bjørg. Samene sin plass i nordnorsk lokalhistorie. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004 (5). ISSN 1503-1241.s 81 - 93.

 • Andresen, Astri; Evjen, Bjørg; Ryymin, Teemu. Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 117 - 155.

 • Shanley, Kathryn W.; Evjen, Bjørg. Mapping Indigenous Presence. North Scandinavian and North American Perspectives. University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3.s 229 - 249.

 • Myrvoll, Marit; Evjen, Bjørg. Från kust til kyst / Áhpegáttest áhpegáddáj - Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område. Orkana Forlag 2015 ISBN 9788281042704.

 • Evjen, Bjørg. Från kust til kyst, Ahpegattest ahpegaddaj. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område.. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-270-4.s 9 - 29.

 • Andersson, Kajsa; Evjen, Bjørg. The researcher's encounter with the "Other": Lule Sami under the microscope through 150 years. 2009 (15) ISBN 978-91-7668-618-8. ISSN 1403-6525.

 • Hansen, Lars Ivar; Evjen, Bjørg. Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 195 - 236.

 • Evjen, Bjørg. Kull, karer og kvinnfolk, Longyearbyen 1916-1975. 2006 ISBN 82-8152-004-3.

 • Evjen, Bjørg. Fra kobbereventyr til marmorby, Fauske kommune 1905-2005. 2004 ISBN 82-990656-5-8.

 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina. Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1). ISSN 1891-6600.s 6 - 10.

 • Evjen, Bjørg. Deadly Dreams in arctic mining communities. Norske historikerdager 2018 2018-06-01 - 2018-06-03 2018.

 • Evjen, Bjørg. Okkupasjonshistorie fra nord: Hverdagen i okkupasjonsårene. Orkana 25 år. Litteraturfestival 2018-06-14 - 2018-06-14 2018.

 • Evjen, Bjørg. Okkupasjonshistorie fra nord: Møter mellom okkupanter og de okkuperte. Orkana 25 år, Litteraturfestival 2018-06-14 - 2018-06-17 2018.

 • Evjen, Bjørg. German authorities and the Sami people 1940-1945: ethnic minority, racial ideology and porous borders. In a World of Total War: Norway 1939-1945 2018-06-26 - 2018-06-28 2018.

 • Evjen, Bjørg. Krigshistorien og sivilsamfunnet. Ulike ståsteder, ulike framstillinger. Partisanseminar. Krig og minner - perspektiver på partisanhistorien og krigen i Nord 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.

 • Evjen, Bjørg. Fjell som grense og som arbeidsplass, om reindrift og gruvedrift i pitesamisk område. Samisk tilstedeværelse i Rana området 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.

 • Evjen, Bjørg. Tysk-norsk møte - krigsbarn og ekteskap. Seminar om nordnorsk krigshistorie 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Evjen, Bjørg. Hvorfor svarer ikke folk når forskeren spør? Gamle fordommer eller nye ideer?. Sommerakademiet på Harran 2016-08-09 - 2016-08-10 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Evjen, Bjørg. Bokmelding for Samer sør for midnattssola av Leif Braseth. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (3). ISSN 0018-263X.s 448 - 453.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-03-08.

 • Evjen, Bjørg. Muv addja lij "sæhkalak", guhti de mån lev?. Bårjås 2015. ISSN 1502-0002.s 4 - 18.

 • Evjen, Bjørg. Min bestefar var "blandet", hva er jeg da?. Bårjås 2015. ISSN 1502-0002.s 4 - 18.

 • Evjen, Bjørg. Åpning for sjøsamiske rettigheter?. HIFO seminar om det nye 2014-11-12 - 2014-11-12 2014.

 • Evjen, Bjørg. Møter og holdninger mellom samer og representanter for okkupasjonsmakten. 70 års jubileumskonferanse for frigjøringa av Finnmark 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Djesa, Rachel Issa; Evjen, Bjørg. On Sami Terms? Local Institutions to Strengthen Local Identity. On Whose Terms? NFU Conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Evjen, Bjørg. Piteprosjektet. lokalhistorisk seminar 2014-06-11 - 2014-06-11 2014.

 • Evjen, Bjørg. Gruvedrift og reindrift i grenselandet, konflikter og felles nytte?. Nordisk historikerkonferanse 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.

 • Evjen, Bjørg. Bodø bys historie bind 2, 1816-1890. Heimen - Lokal og regional historie 2014. ISSN 0017-9841.s 186 - 190.

 • Evjen, Bjørg. Closing the commons and the question of Sami fisheries. The 14th NAFHA Conference 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.

 • Evjen, Bjørg. On Sami terms, becoming visible through establishing an institution. NFU conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Evjen, Bjørg. Tema Mosjøen: i Norge og verden. Kveldstimen på Jacobsenbrygga 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie sør for Finnmark. Samisk fagdag Troms Fylkeskommune 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.

 • Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Evjen, Bjørg; Riseth, Jan Åge; Dalsbø, Elisabeth T; Samuelsen, Trine. Felt 4 Kárášjohka/Karasjok. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2013 (10/2013).s 155 - 175.

 • Evjen, Bjørg; Djesa, Rachel Issa. 1) The Sami as a Research topic. From passive Objects to active subjects. 2) My Grandfather was mixed. Who am I? 3)Powerpoint Slides. 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas; Evjen, Bjørg. Fravær av kjønn i urfolksforskningen. Metodologi og kjønn 2012-10-25 - 2012.

 • Evjen, Bjørg. Growing indigenous influence on research; extended perspectives and a new methodology? An historical approach. PhD-kurs, seminar og workshop 2011-01-25 - 2011-01-27 2011.

 • Eythórsson, Einar; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Ravna, Øyvind. Felt 1. Stierdná/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).

 • Myrvoll, Marit; Eythorsson, Einar; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Dalsbø, Elisabeth T; Eira, Ravdna Biret Marja; Evjen, Bjørg; Ravna, Øyvind. Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (241/2011).s 101 - 178.

 • Eythorsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 2 Unjargga gielda/Nesseby kommune. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (43/2011).

 • Eythórsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).s 92 - 156.

 • Evjen, Bjørg. Tre stammers møte i Troms. Forsvarets pensjonistforening, årsmøte Tromsø 2011-01-12 - 2011.

 • Evjen, Bjørg. From "noble savages" through "cowboys and Indians" to the politically enlightenes urban Sami. seminar under TIFF 2010-01-21 - 2010-01-21 2010.

 • Evjen, Bjørg. Kun danskene har større hoder enn nordmenn. Lørdagsuniversitetet, UiT 2010-10-23 - 2010.

 • Evjen, Bjørg. Aging and Indistrialization in the North. PhD kurs, Senter for Kvinnforsk, UiT 2010-10-06 - 2010.

 • Evjen, Bjørg. Urfolkshistorie i et internasjonalt perspektiv,historiografisk, politisk og didaktisk. forelesning for mastergradsstudenter, Universitetet i Agder 2010-09-13 - 2010-09-13 2010.

 • Evjen, Bjørg. Historiografisk perspektiv på og utfordringer for urfolks- og minoritetshistorie i Norden. forelesning for mastergradsstudenter 2010-09-13 - 2010-09-13 2010.

 • Evjen, Bjørg. Including Canada in The Montana project?. Dialog med Canada 2009-11-16 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Cultural and artistic Self-representation. Indigenous studies: Intersecting global interests 2009-09-25 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Samisk historie, revitalisering av det sjøsamisk samfunnet. foredrag for masterstudenter 2009-08-08 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Nyere samisk forskning. Fagdagene ved Høgskolen i Bodø 2009-04-17 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Montanaprosjektet som del av High North avtalen med Canada. Senter for høyere utdanning, SiU 2009-01-23 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. The Montana-Tromsø project. Science week 2009-09-25 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Grunnriss i pitesamisk historie. Pitesamisk seminar 2009-10-29 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Gelottes historie - sjøsamisk revitalisering. historielagets møte 2009-03-02 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie. Møte med Norske reindriftssamers Landsforening 2009-01-09 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. En historiografisk oversikt med fokus på samisk historie. gjesteforelesning 2008-09-08 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Møter mellom Norge og Russland på Svalbard. De norske historikerdagene 2008-06-19 - 2008-06-21 2008.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie i Troms 1865-1930. seminar 2008-01-15 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Kvinneliv i Arktis. gruppe fra Nordisk journalistmøte 2008-04-03 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Du skal ikke leite lenge før kommagtuppen stikker fram. Samisk historie. Åpen dag for videregående skoler 2008-03-29 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. "De sa ho bestemor var finn" Samisk historie. boklansering/Samefolkets dag 2008-02-06 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Samisk befolkningshistorie, bruk av naturen og rettighetsforhold i Salten, Vesterålen og Lofoten. 2007 (2007:14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.

 • Evjen, Bjørg. Samisk tilstedeværelse i området sør for Finnmark 1865-1930. 2007 (2007:14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.

 • Evjen, Bjørg. Samisk befolknings- og bosettingshistorie. videreutdanning lærere 2007-03-27 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Changing representation on the Sami. International conference 2007-04-16 - 2007-04-18 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk historie i lange linjer. Maktrealsjoner mellom majoritet og minoritet 1700-. Videreutdanning av lærere 2007-05-08 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Arbeiderbevegelsen og det flerkulturelle industrisamfunnet. Historikerdagene 2007 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie med hovedvekt på Nordland. Undervisning videreutdanning 2007-11-10 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Minoriteter i nasjonens hukommelse. Norsk lokalhistorisk seminar 2007-11-26 - 2007-11-27 2007.

 • Evjen, Bjørg. A Seasami's story. From fisherfarmer to miner, from Seasami to Norwegian?. Forum conference 2007-10-18 - 2007-10-19 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie i området sør for Finnmark. Samerettsutvalgets innstilling 2007-12-10 - 2007-12-11 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie i Nordland. Forskningsdagene 2007-09-28 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Fra samisk til norsk til samisk igjen. Etniske prosesser og samfunnsutviklingen de siste hundre år. Medlemsmøte 2007-11-01 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Utvikling av gruvesamfunn i et cirkumpolart perspektiv. Mining in the Barents Region 2006-06-06 - 2006.

 • Evjen, Bjørg. Motåvrrå goullárvantsajda julevsáme gouvlon (motorisering av firkseflåten i lulesamisk område). Bårjås 2005. ISSN 1502-0002.s 27 - 33.

 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina. Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1). ISSN 1891-6600.s 6 - 10.

 • Evjen, Bjørg. Deadly Dreams in arctic mining communities. Norske historikerdager 2018 2018-06-01 - 2018-06-03 2018.

 • Evjen, Bjørg. Okkupasjonshistorie fra nord: Hverdagen i okkupasjonsårene. Orkana 25 år. Litteraturfestival 2018-06-14 - 2018-06-14 2018.

 • Evjen, Bjørg. Okkupasjonshistorie fra nord: Møter mellom okkupanter og de okkuperte. Orkana 25 år, Litteraturfestival 2018-06-14 - 2018-06-17 2018.

 • Evjen, Bjørg. German authorities and the Sami people 1940-1945: ethnic minority, racial ideology and porous borders. In a World of Total War: Norway 1939-1945 2018-06-26 - 2018-06-28 2018.

 • Evjen, Bjørg. Krigshistorien og sivilsamfunnet. Ulike ståsteder, ulike framstillinger. Partisanseminar. Krig og minner - perspektiver på partisanhistorien og krigen i Nord 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.

 • Evjen, Bjørg. Fjell som grense og som arbeidsplass, om reindrift og gruvedrift i pitesamisk område. Samisk tilstedeværelse i Rana området 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.

 • Evjen, Bjørg. Tysk-norsk møte - krigsbarn og ekteskap. Seminar om nordnorsk krigshistorie 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Evjen, Bjørg. Hvorfor svarer ikke folk når forskeren spør? Gamle fordommer eller nye ideer?. Sommerakademiet på Harran 2016-08-09 - 2016-08-10 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Evjen, Bjørg. Bokmelding for Samer sør for midnattssola av Leif Braseth. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (3). ISSN 0018-263X.s 448 - 453.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-03-08.

 • Evjen, Bjørg. Muv addja lij "sæhkalak", guhti de mån lev?. Bårjås 2015. ISSN 1502-0002.s 4 - 18.

 • Evjen, Bjørg. Min bestefar var "blandet", hva er jeg da?. Bårjås 2015. ISSN 1502-0002.s 4 - 18.

 • Evjen, Bjørg. Åpning for sjøsamiske rettigheter?. HIFO seminar om det nye 2014-11-12 - 2014-11-12 2014.

 • Evjen, Bjørg. Møter og holdninger mellom samer og representanter for okkupasjonsmakten. 70 års jubileumskonferanse for frigjøringa av Finnmark 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Djesa, Rachel Issa; Evjen, Bjørg. On Sami Terms? Local Institutions to Strengthen Local Identity. On Whose Terms? NFU Conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Evjen, Bjørg. Piteprosjektet. lokalhistorisk seminar 2014-06-11 - 2014-06-11 2014.

 • Evjen, Bjørg. Gruvedrift og reindrift i grenselandet, konflikter og felles nytte?. Nordisk historikerkonferanse 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.

 • Evjen, Bjørg. Bodø bys historie bind 2, 1816-1890. Heimen - Lokal og regional historie 2014. ISSN 0017-9841.s 186 - 190.

 • Evjen, Bjørg. Closing the commons and the question of Sami fisheries. The 14th NAFHA Conference 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.

 • Evjen, Bjørg. On Sami terms, becoming visible through establishing an institution. NFU conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Evjen, Bjørg. Tema Mosjøen: i Norge og verden. Kveldstimen på Jacobsenbrygga 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie sør for Finnmark. Samisk fagdag Troms Fylkeskommune 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.

 • Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Evjen, Bjørg; Riseth, Jan Åge; Dalsbø, Elisabeth T; Samuelsen, Trine. Felt 4 Kárášjohka/Karasjok. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2013 (10/2013).s 155 - 175.

 • Evjen, Bjørg; Djesa, Rachel Issa. 1) The Sami as a Research topic. From passive Objects to active subjects. 2) My Grandfather was mixed. Who am I? 3)Powerpoint Slides. 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas; Evjen, Bjørg. Fravær av kjønn i urfolksforskningen. Metodologi og kjønn 2012-10-25 - 2012.

 • Evjen, Bjørg. Growing indigenous influence on research; extended perspectives and a new methodology? An historical approach. PhD-kurs, seminar og workshop 2011-01-25 - 2011-01-27 2011.

 • Eythórsson, Einar; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Ravna, Øyvind. Felt 1. Stierdná/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).

 • Myrvoll, Marit; Eythorsson, Einar; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Dalsbø, Elisabeth T; Eira, Ravdna Biret Marja; Evjen, Bjørg; Ravna, Øyvind. Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (241/2011).s 101 - 178.

 • Eythorsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 2 Unjargga gielda/Nesseby kommune. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (43/2011).

 • Eythórsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).s 92 - 156.

 • Evjen, Bjørg. Tre stammers møte i Troms. Forsvarets pensjonistforening, årsmøte Tromsø 2011-01-12 - 2011.

 • Evjen, Bjørg. From "noble savages" through "cowboys and Indians" to the politically enlightenes urban Sami. seminar under TIFF 2010-01-21 - 2010-01-21 2010.

 • Evjen, Bjørg. Kun danskene har større hoder enn nordmenn. Lørdagsuniversitetet, UiT 2010-10-23 - 2010.

 • Evjen, Bjørg. Aging and Indistrialization in the North. PhD kurs, Senter for Kvinnforsk, UiT 2010-10-06 - 2010.

 • Evjen, Bjørg. Urfolkshistorie i et internasjonalt perspektiv,historiografisk, politisk og didaktisk. forelesning for mastergradsstudenter, Universitetet i Agder 2010-09-13 - 2010-09-13 2010.

 • Evjen, Bjørg. Historiografisk perspektiv på og utfordringer for urfolks- og minoritetshistorie i Norden. forelesning for mastergradsstudenter 2010-09-13 - 2010-09-13 2010.

 • Evjen, Bjørg. Including Canada in The Montana project?. Dialog med Canada 2009-11-16 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Cultural and artistic Self-representation. Indigenous studies: Intersecting global interests 2009-09-25 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Samisk historie, revitalisering av det sjøsamisk samfunnet. foredrag for masterstudenter 2009-08-08 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Nyere samisk forskning. Fagdagene ved Høgskolen i Bodø 2009-04-17 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Montanaprosjektet som del av High North avtalen med Canada. Senter for høyere utdanning, SiU 2009-01-23 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. The Montana-Tromsø project. Science week 2009-09-25 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Grunnriss i pitesamisk historie. Pitesamisk seminar 2009-10-29 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Gelottes historie - sjøsamisk revitalisering. historielagets møte 2009-03-02 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie. Møte med Norske reindriftssamers Landsforening 2009-01-09 - 2009.

 • Evjen, Bjørg. En historiografisk oversikt med fokus på samisk historie. gjesteforelesning 2008-09-08 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Møter mellom Norge og Russland på Svalbard. De norske historikerdagene 2008-06-19 - 2008-06-21 2008.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie i Troms 1865-1930. seminar 2008-01-15 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Kvinneliv i Arktis. gruppe fra Nordisk journalistmøte 2008-04-03 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Du skal ikke leite lenge før kommagtuppen stikker fram. Samisk historie. Åpen dag for videregående skoler 2008-03-29 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. "De sa ho bestemor var finn" Samisk historie. boklansering/Samefolkets dag 2008-02-06 - 2008.

 • Evjen, Bjørg. Samisk befolkningshistorie, bruk av naturen og rettighetsforhold i Salten, Vesterålen og Lofoten. 2007 (2007:14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.

 • Evjen, Bjørg. Samisk tilstedeværelse i området sør for Finnmark 1865-1930. 2007 (2007:14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.

 • Evjen, Bjørg. Samisk befolknings- og bosettingshistorie. videreutdanning lærere 2007-03-27 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Changing representation on the Sami. International conference 2007-04-16 - 2007-04-18 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk historie i lange linjer. Maktrealsjoner mellom majoritet og minoritet 1700-. Videreutdanning av lærere 2007-05-08 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Arbeiderbevegelsen og det flerkulturelle industrisamfunnet. Historikerdagene 2007 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie med hovedvekt på Nordland. Undervisning videreutdanning 2007-11-10 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Minoriteter i nasjonens hukommelse. Norsk lokalhistorisk seminar 2007-11-26 - 2007-11-27 2007.

 • Evjen, Bjørg. A Seasami's story. From fisherfarmer to miner, from Seasami to Norwegian?. Forum conference 2007-10-18 - 2007-10-19 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie i området sør for Finnmark. Samerettsutvalgets innstilling 2007-12-10 - 2007-12-11 2007.

 • Evjen, Bjørg. Samisk bosettingshistorie i Nordland. Forskningsdagene 2007-09-28 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Fra samisk til norsk til samisk igjen. Etniske prosesser og samfunnsutviklingen de siste hundre år. Medlemsmøte 2007-11-01 - 2007.

 • Evjen, Bjørg. Utvikling av gruvesamfunn i et cirkumpolart perspektiv. Mining in the Barents Region 2006-06-06 - 2006.

 • Evjen, Bjørg. Motåvrrå goullárvantsajda julevsáme gouvlon (motorisering av firkseflåten i lulesamisk område). Bårjås 2005. ISSN 1502-0002.s 27 - 33.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe