Personkort bilde

Eriksen, Helen Kathrine

Seniorrådgiver, samfunnskontakt Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Seniorrådgiver med arbeidsoppgaver knyttet til informasjon og tjenester i forholdet mellom regioner og lokalsamfunn og UiTs fagmiljøer.

I dette inngår:

- Å bistå fagmiljøene i saker om etter- og videreutdanning (evu) og fleksibel/distribuert utdanning, samt opprette kontakt med relevante fagmiljøene ved eksterne foresøpsler om evu og lignende.

- Å ha ansvaret for sekretariatsfunksjoner i ulike sammenhenger, blant annet samarbeidsavtaler mellom UiT og eksterne parter. Fra høst 2020 gjelder dette UiTs avtaler med Nord-Troms Studiesenter (NTSS), Studiesenteret Midt-Troms (SSMT), Vesterålen Regionråd (VR), Lofotrådet og Vertskapskommune-avtale mellom UiT og Harstad kommune.

Besøksadresse: Administrasjonsbygget B.357

 

 

[Loading...]