Bilde av Michaelsen, Bjørn
Bilde av Michaelsen, Bjørn
Idrettshøgskolen bjorn.michaelsen@uit.no

Bjørn Michaelsen


Universitetslektor


 • Bjørn Michaelsen, Iain Stewart-Patterson, Carsten Gade Rolland, Audun Hetland, Rune Verpe Engeset :
  Behavior in Avalanche Terrain: An Exploratory Study of Illegal Snowmobiling in Norway
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2022 ARKIV / DOI
 • Carsten Gade Rolland, Bjørn Michaelsen :
  Snøskred - hvorfor er du og jeg problemet?
  2019
 • Bjørn Michaelsen, Carsten Gade Rolland, Rune Engeset :
  Illegal & Lethal Snowmobiling in Northern Norway`s Avalanche Prone Mountains - what`s going on?
  2018
 • Bjørn Michaelsen :
  What ordinary people do or not do - Case Tromsø Kahoot Survey
  2017
 • Bjørn Michaelsen, Carsten Gade Rolland :
  What ordinary people Do or NOT Do & Why? Observing Ski Touring & Decision Making in the Alps
  2016
 • Nordahl Espen, Carsten Gade Rolland, Rune Engeset, Audun Hetland, Sigmund Andersen, Bjørn Michaelsen m.fl.:
  The Norwegian Avalanche Science Center - fokus on Human Factors
  2016 DATA
 • Bjørn Michaelsen, Carsten Gade Rolland :
  Observing ski touring and decision making in the Alps - what ordinary people really do or not do and why?
  2016
 • Carsten Gade Rolland, Audun Hetland, Rune Engeset, Espen Nordahl, Bjørn Michaelsen, Sigmund Andersen m.fl.:
  CARE - Center for Avalanche Research and Education – the Science Programme
  2016 DATA
 • Bjørn Michaelsen :
  The Art of Skiing Undisciplined During Level 2 Conditions
  2015
 • Carsten Gade Rolland, Bjørn Michaelsen, espen Nordahl :
  Hvordan skal vi få færre omkomne i skred? Svever svarene i vinden eller kan et kompetansesenter bidra?
  2015
 • Bjørn Michaelsen :
  The Art of Skiing Undisciplined During Level 2 Conditions - Poster
  2014 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →