LENA HUSTAD
LENA HUSTAD
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk lena.hustad@uit.no +4777660276 Tromsø ILP 3.055

Lena Hustad


Studiekonsulent

Stillingsbeskrivelse

Førstelinjetjenesten
Kontaktperson for alle studieprogram ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk