Personkort bilde
Foto: UiT

Tore Guneriussen

Forskning og studieadm. sjef Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Leder av forskning, utdanning - og formidlingsseksjonen
 • Eksternt finansiert virksomhet
 • Forskningsstrategi og høringer
 • Samarbeidsavtaler
 • Kontakt med randsone og næringsliv
 • IPR, kommersialisering og kontakt med TTO

 • Engeset, R.V.; Udnæs, H-C.; Guneriussen, Tore; Koren, Hans; Malnes, Eirik; Solberg, Rune; Alfnes, E.. Improving runoff simulations using satellite-observed time-series of snow covered area. Nordic Hydrology 2003; Volum 34(4). ISSN 0029-1277.s 281 - 294.

 • Guneriussen, Tore; Solberg, Rune; Kolberg, Sjur; Hallikainen, Martti; Koskinen, Jarkko; Hiltbrunner, Daniel; Matzler, Christian; Harrison, Andrew. Research and development of remote sensing methods for snow hydrology. (fulltekst) Ukjent 1998.s 643 - 648.

 • Solberg, Rune; Hiltbrunner, Daniel; Koskinen, Jarkko; Guneriussen, Tore; Rautiainen, Kimmo; Hallikainen, Martti. SNOWTOOLS: Research and development of methods supporting new snow products. (fulltekst) Ukjent 1998.s 649 - 658.

 • Guneriussen, Tore; Johnsen, Harald; Solberg, Rune; Volden, Espen. Snow monitoring using EMISAR and ERS-1 data within the European Multi-sensor Airborne Campaign EMAC-95. (fulltekst) Ukjent 1997.s 631 - 633.

 • Guneriussen, Tore; Johnsen, Harald; Solberg, Rune; Volden, Espen. EMISAR and ERS-1 data within the European Multi-sensor Airborne Campaign EMAC-95. (fulltekst) Ukjent 1997.s 111 - 119.

 • Solberg, Rune; Guneriussen, Tore; Hallikainen, Martti; Koskinen, Jarkko; Hiltbrunner, Daniel. SNOWTOOLS - An European project for research and development of remote sensing methods for snow hydrology. International conference on snow hydrology. Abstracts. Brownsville, Vermont, USA (fulltekst) 1998-10-06 - 1998.

 • Guneriussen, Tore; Solberg, Rune; Kolberg, Sjur; Hallikainen, Martti; Hiltbrunner, Daniel; Matzler, Christian; Harrison, Andrew. SNOWTOOLS - Research and development of remote sensing methods for snow hydrology. 27th international symposium on remote sensing of environment. Abstract. Tromsø, Norway 1998-06-08 - 1998.

 • Solberg, Rune; Hiltbrunner, Daniel; Koskinen, Jarkko; Guneriussen, Tore; Rautiainen, Kimmo; Hallikainen, Martti. Snow algorithms and products - Review and recommendations for research and development. 1997 (924) ISBN 82-539-0444-4.

 • Solberg, Rune; Guneriussen, Tore; Hallikainen, Martti; Koskinen, Jarkko; Hiltbrunner, Daniel. SNOWTOOLS - An European project for research and development of remote sensing methods for snow hydrology. International conference on snow hydrology. Abstracts. Brownsville, Vermont, USA (fulltekst) 1998-10-06 - 1998.

 • Guneriussen, Tore; Solberg, Rune; Kolberg, Sjur; Hallikainen, Martti; Hiltbrunner, Daniel; Matzler, Christian; Harrison, Andrew. SNOWTOOLS - Research and development of remote sensing methods for snow hydrology. 27th international symposium on remote sensing of environment. Abstract. Tromsø, Norway 1998-06-08 - 1998.

 • Solberg, Rune; Hiltbrunner, Daniel; Koskinen, Jarkko; Guneriussen, Tore; Rautiainen, Kimmo; Hallikainen, Martti. Snow algorithms and products - Review and recommendations for research and development. 1997 (924) ISBN 82-539-0444-4.

 • [Loading...]