Geir Sørensen


Virksomhetscontroller

Stillingsbeskrivelse

Virksomhetscontroller
Avdeling for organisasjon og økonomiCV

Utdanning:

1998 – 2003  Siviløkonomstudiet, spesialisering:

  • Kunnskapsledelse
  • Informasjonsteknologi og ledelse

Stillinger ved UiT:

2023 - d.d.      Virksomhetscontroller (UiT)

2019 – 2023   Seksjonssjef økonomi og innkjøp (UiT)

2011 – 2018   Seksjonssjef økonomi (UiT)

2008 – 2011  Teamleder for økonomi/IKT (UiT) 

2004 – 2008  Innkjøpssjef  (UiT)

2003 – 2004  Innkjøpsrådgiver (UiT)