Jens-076.jpg-Bredde-180px-
Jens-076.jpg-Bredde-180px-
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk jens.breivik@uit.no 77646194 95 11 52 41 Tromsø ILP Lærerutdanning 5.076

Jens Breivik


Arbeidstittel

Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


 • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Breivik, Jens. Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology (BJET) 2020; Volum 51 (6). ISSN 0007-1013.s doi: 10.1111/bjet.12922.
 • Breivik, Jens. Argumentative patterns in students’ online discussions in an introductory philosophy course. Micro- and macrostructures of argumentation as analytic tools. Nordic Journal of Digital Literacy 2020; Volum 15 (1). ISSN 1891-943X.s 8 - 23.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2020-01-02.
 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Digitale verktøy og læring i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0.s 231 - 248.
 • Breivik, Jens. Critical Thinking in Online Educational Discussions Measured as Progress through Inquiry Phases: A Discussion of the Cognitive Presence Construct in the Community of Inquiry Framework. (fulltekst) International journal of e-learning & distance education 2016; Volum 31 (1). ISSN 1916-6818.
 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Kritisk tenkning. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.
 • Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens. Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.
 • Breivik, Jens. Hvor digital er høyere utdanning?. Forskerforum 2012 (1). ISSN 0800-1715.
 • Breivik, Jens; Løkke, Håvard. Filosofi i skolen - en kunnskapsoversikt. (fulltekst) (omtale) 2007.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Breivik, Jens. Fra filosofiens abstraksjoner til lek og dialog.. Nasjonale konferanse for Filosofi i skolen: Dialog og dannelse – den filosofiske samtalen som en ny læringsarena. Det Humanistiske fakultet. UiO 2006-06-16 - 2006-06-16 2006.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  • Breivik, Jens (2012) “Hvor digital er høyere utdanning?” Kronikk i Forskerforum 1/2012
  • Ørnes, Hilde, Janne Wilhelmsen, Jens Brevivik og Kristin Solstad (2011): Digital tilstand i høyere utdanning – Norgesuniversitetets monitor Norgesuniversitetets skriftserie 1/2011
  • Jens Breivik (2010): “Great expectations – and small steps. Critical factors for integrating ICT in higher education.” Konferansebidrag påEDEN 2010 Annual Conference (9.-12. June 2010, Valencia) Media Inspirations for Learning. What makes the impact? Utgitt på konferansens CD-rom.
  • Wilhelmsen, Janne , Hilde Ørnes, Jens Breivik og Tove Kristiansen (2009): Digitale utfordringer i høyere utdanning – Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie 1/2009
  • Breivik, Jens og Håvard Løkke (2007) Filosofi i skolen (2007) Analyserapport nr 1, 2007. Kunnskapsdepartementet  ILP Lærerutdanning 5.076