No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier atle.maseide@uit.no +4777644325 TEO-H1 1.514

Atle Måseide


Førsteamanuensis


 • Måseide, Atle. Begrepsanalyse - vegen til danning?. Norsk Filosofisk tidsskrift 2014 (3-4). ISSN 0029-1943.s 218 - 236.
 • Måseide, Atle. Norsk språk og danning. Norsklæreren 2013 (2). ISSN 0332-7264.s 39 - 44.
 • Måseide, Atle. Skisse til eit språkleg danningsprosjekt i skolen. Syn og Segn 2012; Volum 3. ISSN 0039-7717.s 66 - 74.
 • Måseide, Atle. Psykologi som livssyn. Norsk Filosofisk tidsskrift 2012; Volum 2. ISSN 0029-1943.s 104 - 117.
 • Måseide, Atle. Føresetnader for Descartes sitt prosjekt om metafysisk grunngjeving av fysikken. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010; Volum 45 (2). ISSN 0029-1943.s 125 - 137.
 • Måseide, Atle. Did Plato solve the problem of how to translate theory into practice in his "Republic"? :. Sats: northern european journal of philosophy 2010; Volum 11 (1). ISSN 1600-1974.s 52 - 74.s doi: 10.1515/sats.2010.006.
 • Måseide, Atle. Relativisme og anti-realisme. Det Norske Samlaget 2009 ISBN 978-82-521-7516-5.s 39 - 61.
 • Måseide, Atle. Kants teori om straff: lar den seg forsvare?. Norsk Filosofisk tidsskrift 2009; Volum 44 (1). ISSN 0029-1943.s 6 - 19.
 • Måseide, Atle. Den norske skolens kunnskapskrise - kva gjekk gale, kven har skylda?. Nytt Norsk Tidsskrift 2007 (1). ISSN 0800-336X.s 86 - 93.
 • Måseide, Atle. Kunnskapskrisa og skræmebiletet av lektoren. Lektorbladet 2007 (5/6). ISSN 1503-027X.s 52 - 58.
 • Måseide, Atle. Kunnskaps-sosiologi, relativisme og anti-realisme ein gjennomgang av Kuhn, Wittgenstein, Winch og Bloor. Norsk Filosofisk tidsskrift 2007; Volum 42 (3). ISSN 0029-1943.s 170 - 186.
 • Måseide, Atle; Skirbekk, Gunnar. Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes. Det Norske Samlaget 2009 ISBN 978-82-521-7516-5.s 11 - 21.
 • Haga, Ånund; Høibraaten, Helge; Måseide, Atle. Refleksjon og handling. Festskrift til Hans Skjervheim på 50-års dagen 9. oktober 1976. Universitetsforlaget 1976 ISBN 8205089035.s 179 - 199.
 • Måseide, Atle. Kva rører seg på den tyske politiske scenen?. Sunnmørsposten 2017. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Kva er det med amerikansk politikk?. Sunnmørsposten 2017. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. I klimaendringas tidsalder - eit tankeeksperiment. Vikebladet Vestposten 2017.
 • Måseide, Atle. Føreset rett moral religion?. Vikebladet Vestposten 2017.
 • Måseide, Atle. Mistru til vitskap?. Vikebladet-Vestposten 2017.
 • Måseide, Atle. Fleirtalskultur i moralsk miskreditt. Sunnmørsposten 2017. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Eit utvitydig gode?. Vikebladet Vestposten 2017.
 • Måseide, Atle. Europeisk oppsplitting?. Sunnmørsposten 2017. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. "Er pedagogikk vitskap?". Sunnmørsposten 2016. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. "Er pedagogikk vitskap?". Lektorbladet 2016. ISSN 1503-027X.
 • Måseide, Atle. "Korleis står det til i skolen?". Vikebladet Vestposten 2016.
 • Måseide, Atle. "Inneber kulturskilnader moralsk relativisme?". Vikebladet Vestposten 2016.
 • Måseide, Atle. "Den nye lærarutdanninga - eit problem?". Sunnmørsposten 2016. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. "Sjølvros skal ein lytte til". Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.
 • Måseide, Atle. "Er pedagogikk skulens fiende?". Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.
 • Måseide, Atle. Den journalistskapte røyndommen. Sunnmørsposten 2015. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Når pedagogikk blir absurd teater. Sunnmørsposten 2015. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Stabilt kritisk for matematikken. Lektorbladet 2014 (2). ISSN 1503-027X.s s. 29 - .
 • Måseide, Atle. Anerkjenning i skolen. Lektorbladet 2014 (2). ISSN 1503-027X.s 14 - 15.
 • Måseide, Atle. Matematikk i norsk skole. Sunnmørsposten 2014. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Ansvar - eit tviegga sverd. Sunnmørsposten 2014. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Leksefri skole?. Sunnmørsposten 2014. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Ein varsla fiasko. Bergens Tidende 2014. ISSN 0804-8983.
 • Måseide, Atle. Er humaniora i krise?. Førelesing Masterstudiet i Nynorsk skriftkultur/Høgskulen i Volda 2014-10-01 - 2014.
 • Måseide, Atle. Danning og norsk språk. Førelesing lektorprogrammet for språkfag NTNU 2014-09-08 - 2014.
 • Måseide, Atle. Om forholdet mellom livsverd og systemverd. Gjesteførelesing i Nynorsk Skriftkultur, Høgskulen i Volda 2013-10-02 - 2013-10-02 2013.
 • Måseide, Atle. Kan arbeid med norsk språk vere vilkår for danning?. Gjesteførelesing for lektorprogrammet for språk ved NTNU 2013-09-09 - 2013-09-09 2013.
 • Måseide, Atle. Nynorsk skriftkultur - filosofisk essayistikk: Skjervheim, Skirbekk og Hellesnes. 2012.
 • Måseide, Atle. Filosofiske problem knytte til pedagogikk. PPU deltid, kull 11/12/Universitetet i TRomsø 2012-01-30 - 2012-02-02 2012.
 • Måseide, Atle. Uklårt frå Utdanningsdirektoratet. Bergens Tidende 2012. ISSN 0804-8983.
 • Måseide, Atle. Kva skjer med norskfaget?. Sunnmørsposten 2012. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Læreplanen eit luftslott?. Bergens Tidende 2012. ISSN 0804-8983.
 • Måseide, Atle. Læreplanen i norsk i v.g. skole - des-informativt luftslott eller symptom på manglande røyndomskontakt i UDIR og KD?. Sunnmørsposten 2012. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Læreplan for vedunderbarn. 2012.
 • Måseide, Atle. Nynorsk skriftkultur - nynorsk filosofisk essayistikk. Masterstudium i nynrosk skriftkultur/Høgskulen i Volda 2012-03-27 - 2012-03-28 2012.
 • Måseide, Atle. Norsk språk og danning. Introduksjonsførelesing/lektorutdanninga/NTNU 2012-09-10 - 2012-09-10 2012.
 • Måseide, Atle. Kvar går norskfaget?. Dag og Tid 2012. ISSN 0803-334X.s 4 - 4.
 • Måseide, Atle. Røyndomsfjern ønskjetenking?. Lektorbladet 2012; Volum 4. ISSN 1503-027X.s 26 - 27.
 • Måseide, Atle. Om Hareidselva. 2011 ISBN 978-82-998874-0-3.s 96 - 101.
 • Måseide, Atle. Pedagogisk sjølvransaking. Dag og Tid 2011. ISSN 0803-334X.
 • Måseide, Atle. Tre pedagogiske teoriar som har sett negative spor etter seg i norsk skole. Årsmøte i Hordaland Lektorlag 2011-04-14 - 2011-04-14 2011.
 • Måseide, Atle. Vilkår for praktisk lærardugleik. Praktisk-pedagogisk utdanning 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
 • Måseide, Atle. Norsk skole - ei hengemyr?. Årsmøte Sogn og Fjordane Lektorlag 2010-03-23 - 2010-03-23 2010.
 • Måseide, Atle. Realisme og anti-realisme. Syn og Segn 2010 (2). ISSN 0039-7717.s 86 - 94.
 • Måseide, Atle. Norsk skole - ei hengemyr?. Syn og Segn 2010 (4). ISSN 0039-7717.s 82 - 90.
 • Måseide, Atle. Det utvida leseomgrepet. Bergens Tidende 2010. ISSN 0804-8983.
 • Måseide, Atle. Det utvida leseomgrepet. Sunnmørsposten 2010. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Lesekunnige analfabetar - eller "det utvida leseomgrepet". Dag og Tid 2010. ISSN 0803-334X.
 • Måseide, Atle. Norsk skole - ei hengemyr?. Lektorbladet 2010 (3). ISSN 1503-027X.s 10 - 13.
 • Måseide, Atle. Helge Ingstad - forfattar eller forskar?. Dag og Tid 2010. ISSN 0803-334X.
 • Måseide, Atle; Sørbø, Jan Inge. Ein norsk Aristoteles : essayisten og antidogmatikaren Jon Hellesnes. (omtale) Prosa - tidsskrift for skribenter 2009; Volum 15 (4). ISSN 0805-276X.s 20 - 23.
 • Måseide, Atle. Realisme og anti-realisme. Jubileumsseminar/Jon Hellesnes 2009-09-19 - 2009-09-20 2009.
 • Måseide, Atle. Ein norsk Aristoteles - Essayisten og antidogmatikaren Jon Hellesnes. Prosa - tidsskrift for skribenter 2009; Volum 4. ISSN 0805-276X.s 21 - 24.
 • Måseide, Atle. Spennande debutant - melding av Rolf Seljelid: "Tollmann - en dagbok". Dag og Tid 2009. ISSN 0803-334X.
 • Måseide, Atle. Samanbrot i språkundervisinga. Dag og Tid 2009. ISSN 0803-334X.
 • Måseide, Atle. Hijab og rettsprinsipp. Dagsavisen 2009. ISSN 1503-2892.
 • Måseide, Atle. Bør politifolk kunne bere kulturmarkørar i tenesta?. Sunnmørsposten 2009. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Framandspråk i norsk skole. Sunnmørsposten 2009. ISSN 1503-9056.
 • Måseide, Atle. Skoledebatt og argument. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Måseide, Atle. Den norske skolen kunnskapskrise - kva gjekk gale, kven har skylda?. Skjervheim-seminaret 2008 2008-09-12 - 2008-09-14 2008.
 • Måseide, Atle. Kants teori om straff - analyse og kritikk. Forskingsseminaret v/Institutt for filosofi, UiT 2008-04-18 - 2008-04-18 2008.
 • Måseide, Atle. Halvfullt eller halvtomt?. 2008.
 • Måseide, Atle. Intervju i Dagsnytt 1800/i samband med kronikk i Aftenposten same dag. 2008.
 • Måseide, Atle. Individrettar og fellesskapskrav. Dag og Tid 2008. ISSN 0803-334X.
 • Måseide, Atle. Norsk skole i hengemyra. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008. ISSN 0804-3116.
 • Måseide, Atle. Skolens ansvar og problem. Klassekampen 2008. ISSN 0805-3839.
 • Måseide, Atle. Når kunnskapskonstruktivismen går amok. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Måseide, Atle. Frå professoralt vås til avsporing. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Måseide, Atle. Professoralt vås frå Parnasset. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Måseide, Atle. Samtalen, skjønnet og evidensen. Tidsskrift for velferdsforskning 2006; Volum 9 (2). ISSN 0809-2052.s 117 - 119.
 • Måseide, Atle. Var Platon eigenleg aristotelikar?. Forskningsseminaret ved Institutt for Filosofi, UiT 2006-10-19 - 2006-10-19 2006.
 • Måseide, Atle. Den norske skolens krise. Årsmøte i Norsk Lektorlag 2006-03-29 - 2006-03-29 2006.
 • Måseide, Atle. Reikvam, SV og skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005. ISSN 0804-3116.
 • Måseide, Atle. Psykologi som livssyn. Ped 1005/UiTø 2005-02-15 - 2005-02-16 2005.
 • Måseide, Atle. Den norske skolens kunnskapskrise - kva gjekk gale, kven har skylda?. Kunnskaps- og pedagogiske problem i skolen 2005-01-27 - 2005-01-27 2005.
 • Måseide, Atle. Moral på internett. 2005.
 • Måseide, Atle. Ideologisk pedagogikk. 2005.
 • Måseide, Atle. Informatikk og etikk. 2005.
 • Måseide, Atle. Om pedagogikkens plass i lærarutdanninga. 2005.
 • Måseide, Atle. Om vilkåret for framandspråkskompetanse blant norske lærarar. 2005.
 • Måseide, Atle. Ringen er slutta. Klassekampen 2005. ISSN 0805-3839.
 • Måseide, Atle. Kan læraren vinne att sin posisjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005. ISSN 0804-3116.
 • Måseide, Atle. Skole-nytt frå parnasset. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005. ISSN 0804-3116.
 • Måseide, Atle. "Innhaldslaus formidling skyv ut kunnskap i skolen" "Kva er skolens oppgåve?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.
 • Måseide, Atle. "Noen prinsipielle vitskapsteoretiske problem i samfunnsvitskapane"; "Kritikk av reformpedagogikken". Førlesingar, hovudfag i pedagogikk 2004-05-10 - 2004.
 • Måseide, Atle. "Intervju NRK/Sogn og Fjordane"; "Intervju Studentradioen/Sogndal" "Intervju NTB/Arnt Folgerø". 2004.
 • Måseide, Atle. "Kompendium i filosofihistorie", 145 sider. 2004.
 • Måseide, Atle. "Pedagogikkens elende - eit oppgjer med reformpedagogikkens floskelmakeri", melding av Skagen, Kaare: "Pedagogikkens elendighet"; "Kvar går skolen?", melding av Sølvberg, Erik: "Frå Hernes til Clemet - frå plan til marknad". Dag og Tid 2004. ISSN 0803-334X.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  TEO-H1 1.514

  Klikk for større kart