Tone-Skinningsrud
Tone-Skinningsrud
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tsk002@post.uit.no 77645254 97734158 Tromsø TEO-H4 4.353

Tone Skinningsrud


Arbeidstittel

Komparativ pedagogikk/Utdanningssosiologi/Utdanningshistorie

Stillingsbeskrivelse

Professor, dr.philos.


 • Skinningsrud, Tone. Religious education from a critical realist perspective: sensus fidei and critical thinking. Journal of Critical Realism 2019; Volum 18 (2). ISSN 1476-7430.s 211 - 216.s doi: 10.1080/14767430.2019.1599616.
 • Skinningsrud, Tone. Vindicating Archer's concepts of educational systems - centralized and decentralized - as exemplars of critical realist theorizing. Journal of Critical Realism 2019; Volum 18 (4). ISSN 1476-7430.s 453 - 473.s doi: 10.1080/14767430.2019.1656924.
 • Skinningsrud, Tone. Critical realism, environmental learning and social-ecological change. Journal of Critical Realism 2018; Volum 17 (2). ISSN 1476-7430.s 192 - 202.s doi: 10.1080/14767430.2018.1455999.
 • Skinningsrud, Tone. Et historisk-komparativt perspektiv på norsk utdanning. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 290 - 319.
 • Skinningsrud, Tone; Brock-Utne, Birgit. Norway: Formal Education and its Role in Education and Development. Bloomsbury Academic 2016 ISBN 978-1-4725-9249-1.s 37 - 58.s doi: 10.5040/9781474243230.ch-002.
 • Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi. Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century. Nordic Journal of Educational History 2016; Volum 3 (1). ISSN 2001-7766.s 25 - 45.s doi: 10.36368/njedh.v3i1.66.
 • Skinningsrud, Tone. Struktur og prosess i norsk utdanning på 1990- og 2000-tallet - Et makrososiologisk perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 (4). ISSN 0029-2052.s 222 - 234.
 • Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi. Fra enevelde til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827. Uddannelseshistorie 2014 (48). ISSN 0900-226X.s 31 - 51.
 • Skinningsrud, Tone; Leming, Tove; Dahl, Anne; Vederhus, Lillian. Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole-/barnehageeier. Kartlegging, analyse og modellutvikling for HiTø og UiT. EUREKA Digital 2008 (3). ISSN 0809-8360.
 • Brock-Utne, Birgit; Skinningsrud, Tone. Comparative Education in Norway. 2008 ISBN 978-954-9842-11-1.s 105 - 113.
 • Skinningsrud, Tone; Dahl, Anne; Leming, Tove. Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. 2008 ISBN 978-9979-9851-6-7.
 • Skinningsrud, Tone. Realist social theorising and the emergence of state educational systems. Routledge 2006 ISBN 0-415-40373-1.
 • Skinningsrud, Tone. Komparativt perspektiv på framveksten av statlige utdanningssystemer. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0396-4.s 135 - 148.
 • Skinningsrud, Tone. Realist social theorising and the emergence of state educational systems. Journal of Critical Realism 2005; Volum 4 (2). ISSN 1476-7430.s 339 - 365.
 • Skinningsrud, Tone. Ny giv til positivismkritikken - forskningen om "school effectiveness". Norsk pedagogisk tidsskrift 2001 (5). ISSN 0029-2052.s 399 - 408.
 • Skinningsrud, Tone. Utdanningsstatistikk og globalisering av kultur. 1999 (43/1999) ISBN 82-7184-213-7. ISSN 0807-2647.s 255 - 266.
 • Skinningsrud, Tone. States or Markets? Neo-liberal solutions in Educational Policies. 1995 (1).
 • Skinningsrud, Tone. Further Education and Training: a comparison of policy models in Britain and norway. Comparative Education 1995; Volum 31 (1). ISSN 0305-0068.s 69 - 82.
 • Skinningsrud, Tone. Reform 94 som moderniseringsprosjekt. 1994 (Nr. 76).s 65 - 83.
 • Skinningsrud, Tone; Grønbech, Dagrunn; Nes, Kari. Jenters usynlighet i skolen. 1983.s 74 - 85.
 • Mordal, Kari Nes; Skinningsrud, Tone; Grønbech, Dagrunn. Jenters usynlighet i skolen. 1983.s 74 - 85.
 • Skinningsrud, Tone. Fellestrekk ved likhetsstrategier overfor klasse-, kjønns- og etnisitetsforskjeller blant elevene. Aschehoug & Co 1983 ISBN 82-03-12515-8.
 • Skinningsrud, Tone; Haavelsrud, Magnus. Temaet likestilling mellom kjønnene i lærebøkene. Universitetsforlaget 1979 ISBN 82-00-01922-5.
 • Skinningsrud, Tone. Sosiologisk forskning i skolen. Prismet 1972; Volum 23 (8). ISSN 0032-8847.s 225 - 228.
 • Grønbech, Dagrunn; Skinningsrud, Tone; Mordal Nes, Kari. Jenters usynlighet i skolen. Aschehoug & Co 1983 ISBN 82-03-12487-9.
 • Skinningsrud, Tone. Critical Realism and Research Methodologies. 18th Annual Conference International Association for Critical Realism 2015-07-27 - 2015-07-31 2015.
 • Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi. From Danish Province to Constitutional State. Preconditions for Norwegian Legislation on Primary Education. Sixth Nordic Conference on the History of Education 2015-08-20 - 2015-08-21 2015.
 • Skinningsrud, Tone. Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen, Da læreren holdt skole: Tiden før 1780. Dansk skolehistorie 1: Hverdag, vilkår og visjoner gjennom 500 år, ed. Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2013. Nordic Journal of Educational History 2015; Volum 2 (2). ISSN 2001-7766.s 77 - 79.
 • Skinningsrud, Tone; Robinson, Peter Stuart. Disentangling the Myth of Decentralisation: Norwegian Higher Education Reforms in Comparative Perspective. International Association for Creitical Realism 17th Annual Conference 2014-07-18 - 2014-07-21 2014.
 • Skinningsrud, Tone. Structure and process in the Norwegian educational system since the early 1990s. International Association for Critical Realism 17th Annual Conference 2014-07-18 - 2014-07-21 2014.
 • Skinningsrud, Tone. Fra reformasjonen til mellomkrigstiden. Framveksten av det norske utdanningssystemet.. (data) 2013 ISBN 978-82-8244-098-1.
 • Skinningsrud, Tone. Church, state and education after the reformation in Denmark-Norway. The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 2012-03-08 - 2012-03-10 2012.
 • Skinningsrud, Tone. Preconditions for the influence of Prussian Pietism on Educational reforms in Denmark-Norway during the 18th century. Internationalization in Education 2012-06-27 - 2012-06-30 2012.
 • Skinningsrud, Tone. How can critical realism underlabour for education studies? The ontological turn in education. Seminar Series on Critical Realism and Education 2009-10-04 - 2009-10-10 2009.
 • Skinningsrud, Tone. Can Critical Realism underlabour educational practice and research?. Annual Conference for the International Association for Critical Realism: Realism and Human Emancipation 2009-07-23 - 2009-07-25 2009.
 • Skinningsrud, Tone; Leming, Tove; Dahl, Anne. Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. (omtale) 2008 ISBN 978-9979-9851-6-7.
 • Skinningsrud, Tone; Vederhus, Lillian; Leming, Tove; Dahl, Anne. Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole-/barnehageeier Kartlegging, analyse og modellutvikling for HiTø og UiT. (omtale) 2008 ISBN 9788273891259.
 • Skinningsrud, Tone; Leming, Tove; Dahl, Anne. Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. Den 10. nordiske læreruddannelses kongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. (omtale) 2008-05-21 - 2008-05-24 2008.
 • Skinningsrud, Tone. What makes the historical sociology of education possible?. Critical Realism and Education Conference 2008-07-18 - 2008-07-20 2008.
 • Skinningsrud, Tone. Comparative Case Studies in the Historical Sociology of Education. Seminarrekke 2008-03-11 - 2008-03-11 2008.
 • Skjelmo, Randi; Skinningsrud, Tone. Endringer i norsk lærerutdanning mot en sterkere enhetlighet. Desentralisert lærerutdanning i Nord-Norge 1979-2006. 2007.
 • Skinningsrud, Tone. Statlige utdanningssystemer i komparativt perspektiv. Lansering av boka "Å greie seg i utdanningssystemet" 2006-10-20 - 2006-10-20 2006.
 • Skinningsrud, Tone. Finnes "den nordiske skolemodellen"?. Konferanse i historisk pedagogikk 2006-09-28 - 2006-09-29 2006.
 • Paulgaard, Gry; Skinningsrud, Tone. Ungdom, lokalitet og modernitet. Om kulturbrytninger og identitetsutforming i et kystsamfunn nordpå. 2000.
 • Skinningsrud, Tone. Prestasjonslønn og frykten for den skjulte dagsorden. Skolefokus 2000 (13). ISSN 0804-3698.
 • Skinningsrud, Tone. New Labour, nytt språk?. Kulturelt Perspektiv 2000 (6).
 • Skinningsrud, Tone. Kjønn i klasserommet - sosiale strukturers begrensende og firgjørende potensiale. Ottar 1999 (3). ISSN 0030-6703.s 42 - 48.
 • Skinningsrud, Tone. Labour market Training and its Institutional Context. A Norwegian Case Study. 1997 (26/94). ISSN 0804-6069.
 • Skinningsrud, Tone; Pedersen, Paul. The Effectiveness of Labour market training for the Long term Unemployed. 1996 (10/96). ISSN 0804-6069.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Skinningsrud, Tone; Fagerheim, Johannes. Fagopplæringen i arbeidslivet og Reform 94. Aktører og tiltak for å fremskaffe læreplasser. Tredje delrapport i evalueringen av Reform 94. 1995.
 • Skinningsrud, Tone; Fagerheim, Johannes; Karlsen, Unn Doris. Fagopplæring i arbeidslivet og Reform 94: aktører og tiltak for å fremskaffe læreplasser. 1995 (17/95) ISBN 82-7697-088-5. ISSN 0804-6069.
 • Skinningsrud, Tone; Bjørnåvold, Jens; Dahlström, Margareta. Fagopplæring i arbeidslivet og Reform 94. Andre delrapport i evalueringen av Reform 94. 1995 (07/95) ISBN 82-7697-076-1. ISSN 0804-6069.
 • Skinningsrud, Tone. Compulsory Education, Initial and continuing Training and Adult Education as a Continuum. 1994 (26/94) ISBN 82-7697-064-8. ISSN 0804-6069.
 • Skinningsrud, Tone; Bjørnåvold, Jens. Fagopplæring i arbeidslivet og Reform 94. 1994 (28/94) ISBN 82-7697-066-4. ISSN 0804-6069.
 • Skinningsrud, Tone; Bjørnåvold, Jens. A Study of Norwegian Policy and practice on the Prevention of School Failure and Marginalization among Young People in the Transition from Education to Adult and Working Life. 1994 (18/94) ISBN 82-7697-055-9. ISSN 0804-6069.
 • Skinningsrud, Tone. Mädchen im Klassenzimmer: warum sie nicht sprechen!. Frauen und Schule 1984; Volum 3 (8).s 21 - 23.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  • Realist Social Theorising and the emergence of State Educational Systems, Journal of Critical Realism, Vol 4, no 2


  Forskningsinteresser

  Utdanningshistorie, utdanningssosiologi, vitenskapsteori

  Undervisning

  Utdanningshistorie, vitenskapsteori
  TEO-H4 4.353

  Klikk for større kart