• Haugen, Richard. Barns utvikling. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 188 - 207.
 • Haugen, Richard; Nilsen, Vivian. Samspillsvansker og atferdsforstyrrelser. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 146 - 166.
 • Haugen, Richard; Lie, Branka Marjanovic. Migrasjonsrelaterte vansker. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 199 - 219.
 • Haugen, Richard. Utviklingshemning, autisme og hjerneskade. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 264 - 283.
 • Haugen, Richard. Emosjonelle vansker. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 127 - 145.
 • Haugen, Richard. Barns utvikling i førskolealderen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 99 - 126.
 • Nilsen, Vivian; Haugen, Richard. Begrepsvansker-barns sviktende forståelse av ord. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 167 - 181.
 • Haugen, Richard; Skogen, Eva. Holdninger og kommunikasjon. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1450-1.s 105 - 116.
 • Haugen, Richard; Skogen, Eva. Trivsel, stress og jobbtilfredshet. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1450-1.s 183 - 211.
 • Skogen, Eva; Haugen, Richard. Motivasjon og selvbestemmelse. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1450-1.s 117 - 151.
 • Haugen, Richard; Nilsen, Vivian. Synsrelaterte lærevansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 203 - 226.
 • Haugen, Richard. Lærevansker relatert til sosial kompetanse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 321 - 342.
 • Haugen, Richard. Lærevansker relatert til migrasjon og psykiske vansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 295 - 320.
 • Haugen, Richard. Lærevansker relatert til oppmerksomhetssvikt (ADHD), autisme og Tourette syndrom. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 271 - 294.
 • Haugen, Richard. Nonverbale lærevansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 181 - 202.
 • Haugen, Richard. Lærevansker relatert til utviklingshemning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 249 - 270.
 • Haugen, Richard. Lærevansker - historikk og begrepsdefinisjoner. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 15 - 39.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif; Ommundsen, Yngvar. Personality dispositions, expectancy and context in attributional thinking. Scandinavian Journal of Educational Research 2008; Volum 52 (2). ISSN 0031-3831.s 171 - 185.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif; Ommundsen, Y; Ommundsen, Yngvar. Personality dispositions, expectancy and context in attributional thinking. Scandinavian Journal of Educational Research 2008; Volum 52 (2). ISSN 0031-3831.s 171 - 185.s doi: 10.1080/00313830801915804.
 • Haugen, Richard. Hva er sosiale og emosjonelle vansker?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 15 - 42.
 • Haugen, Richard. Påvirkningsfaktorer: Risikofaktorer versus beskyttelsesfaktorer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 43 - 72.
 • Haugen, Richard. Sosiale vansker. Hvordan kommer de til uttrykk?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 73 - 105.
 • Haugen, Richard. Emosjonelle vansker i form av angstlidelser og stemningslidelser. Hvordan kommer de til uttrykk?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 107 - 134.
 • Haugen, Richard. Hvordan kan man hjelpe barn og ungdom med atferdsforstyrrelser?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 387 - 416.
 • Haugen, Richard. Hvordan kan man hjelpe barn og ungdom med andre sosiale vansker?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 417 - 447.
 • Haugen, Richard. Hvordan kan man hjelpe barn og ungdom med angstlidelser og stemningslidelser?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 449 - 482.
 • Haugen, Richard. Introduksjon til sentrale pedagogisk-psykologiske teorier. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 13 - 43.
 • Haugen, Richard. Det nevrobiologiske grunnlag for atferd. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 45 - 65.
 • Haugen, Richard. Perseptuelle prosesser. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 67 - 92.
 • Haugen, Richard. Hukommelse og glemsel med vekt på forholdet mellom innkoding, lagring og framhenting. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 93 - 116.
 • Haugen, Richard. Læring, begrepslæring og selvregulert læring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 195 - 225.
 • Haugen, Richard. Tenkning, resonnering og metakognisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 229 - 252.
 • Haugen, Richard. Motivasjon og selvoppfatning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 253 - 282.
 • Haugen, Richard. Elever med særskilte opplæringsbehov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 283 - 328.
 • Bjerke, Tore; Haugen, Richard. Tidlig utvikling: Modeller og sentrale teorier. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 119 - 156.
 • Bjerke, Tore; Haugen, Richard. Barne- og ungdomsperioden: viktige temaer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 157 - 194.
 • Haugen, Richard. Introduksjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347173.s 9 - 15.
 • Skogen, Eva; Haugen, Richard. Motivasjon og selvbestemmelse. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0358-1.
 • Ommundsen, Yngvar; Haugen, Richard; Lund, Thorleif. Academic self-concept, implicit theories of ability, andself-regulation strategies. Scandinavian Journal of Educational Research 2005; Volum 49 (5). ISSN 0031-3831.s 461 - 474.
 • Ommundsen, Yngvar; Haugen, Richard; Lund, Thorleif. Academic self-concept, implicit theories of ability, andself-regulation strategies. Scandinavian Journal of Educational Research 2005 (Vol. 49, no. 5). ISSN 0031-3831.s 461 - 474.
 • Haugen, Richard; Skogen, Eva. Holdninger og kommunikasjon. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0358-1.
 • Haugen, Richard; Skogen, Eva. Trivsel, stress og jobbtilfredshet. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0358-1.s 177 - 207.
 • Haugen, Richard; Ommundsen, Yngvar; Lund, Thorleif. The Concept of Expectancy: A central factor in various personality dispositions. Educational Psychology 2004; Volum 24. ISSN 0144-3410.s 46 - 55.
 • Haugen, Richard; Ommundsen, Yngvar; Lund, Thorleif. The concept of expectancy. A central factor in various personality dispositions. (omtale) Educational Psychology 2004; Volum 24 (1). ISSN 0144-3410.s 43 - 55.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. Self-concept, Attributional Style, and Depression. Educational Psychology 2002; Volum 22. ISSN 0144-3410.s 305 - 315.
 • Lund, Thorleif; Haugen, Richard. Self-concept, Attributional Style and Depression. Educational Psychology 2002; Volum 22 (3). ISSN 0144-3410.s 307 - 317.
 • Haugen, Richard. Det neurobiologiske grunnlaget for elevenes væremåte. 2000.s 51 - 77.
 • Haugen, Richard. Elever med særskilte opplæringsbehov. 2000.s 309 - 355.
 • Haugen, Richard. Motivasjon og selvoppfatning. 2000.s 279 - 307.
 • Haugen, Richard. Tenkning og problemløsning. 2000.s 255 - 278.
 • Haugen, Richard. Læring. 2000.s 225 - 253.
 • Haugen, Richard. Hukommelse og glemsel. 2000.s 109 - 137.
 • Haugen, Richard. Persepsjon. 2000.s 79 - 108.
 • Haugen, Richard. Introduksjon til ulike teoretiske retninger. 2000.s 17 - 50.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. Achievement motives, incentive values, and attribution. Scandinavian Journal of Educational Research 2000; Volum 44 (4). ISSN 0031-3831.s 423 - 432.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. Achievement Motives, Incentive Values and Attribution. Scandinavian Journal of Educational Research 2000; Volum 44 (No 4). ISSN 0031-3831.s 423 - 432.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. Achievement motives, values, and attribution. Scandinavian Journal of Educational Research 2000; Volum 44. ISSN 0031-3831.s 423 - 432.
 • Haugen, Richard. Introduksjon til ulike teoretiske retninger. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 17 - 50.
 • Haugen, Richard. Elever med særskilte opplæringsbehov. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 309 - 355.
 • Haugen, Richard. Motivasjon og selvoppfatning. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 279 - 307.
 • Haugen, Richard. Tenkning og problemløsning. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 255 - 278.
 • Haugen, Richard. Læring. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 225 - 253.
 • Haugen, Richard. Hukommelse og glemsel. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 109 - 137.
 • Haugen, Richard. Persepsjon. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 79 - 108.
 • Haugen, Richard. Det nevrobiologiske grunnlaget for atferd. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 51 - 77.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. The concept of general expectancy in various personality dispositions. Scandinavian Journal of Psychology 1999; Volum 40. ISSN 0036-5564.s 107 - 112.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. The concept of general expectancy in various personality dispositions. Scandinavian Journal of Psychology 1999; Volum Vol. 40 No. 2. ISSN 0036-5564.s 109 - 114.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. The concept of general expectancy in various personality dispositions. Scandinavian Journal of Psychology 1999; Volum 40 (2). ISSN 0036-5564.s 109 - 114.
 • Haugen, Richard; Lund, Thorleif. Attributional style and its relation to other personality dispositions. British Journal of Educational Psychology 1998; Volum 68. ISSN 0007-0998.s 537 - 549.
 • Haugen, Richard. Attributional style and its relation to other personality dispositions. British Journal of Educational Psychology 1998; Volum 68. ISSN 0007-0998.s 537 - 549.
 • Lund, Thorleif; Haugen, Richard. Attributional style and its relation to other personality dispositions. British Journal of Educational Psychology 1998. ISSN 0007-0998.s 537 - 549.
 • Haugen, Richard. Årsaksattribusjon og skoleresultater: Teoretiske overveielser og empiriske resultater. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis 1994; Volum 46. ISSN 0029-1463.s 257 - 270.
 • Haugen, Richard. Trivsel, selvoppfatning og sosialt miljø i klassen. En analyse av sammenhenger. Norsk pedagogisk tidsskrift 1994; Volum 3. ISSN 0029-2052.s 163 - 174.
 • Haugen, Richard. Motivation and cognition encompassed in a unitary model. Scandinavian Journal of Educational Research 1989; Volum 33. ISSN 0031-3831.s 15 - 34.
 • Haugen, Richard. Forholdet mellom kognisjon og motivasjon sett fra humanistisk tilnærming og motivasjonell/attribusjonell tilnærming. Universitetsforlaget 1988 ISBN 82-00-02656-6.s 13 - 31.
 • Haugen, Richard. Forekomsten av tilleggsvansker blant intellektuelt retarderte elever sammenlignet med intellektuelt normalfungerende elever. Spesialpedagogikk 1981; Volum 5. ISSN 0332-8457.s 3 - 16.
 • Haugen, Richard. The prevalence of additional problems among mentally retarded pupils as compared to mentally normal pupils. Scandinavian Journal of Educational Research 1981; Volum 25. ISSN 0031-3831.s 189 - 200.
 • Haugen, Richard. A Shortened Norwegian adaptation of the Lie Scale for Children (LSC) and the Defensiveness Scale for Children (DSC). Scandinavian Journal of Educational Research 1978; Volum 22. ISSN 0031-3831.s 83 - 90.
 • Haugen, Vivian D.; Haugen, Richard. Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-54213-9.
 • Haugen, Richard. Relasjonsvansker blant barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61264-1.
 • Haugen, Richard. Barns utvikling i skolealder. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-56049-2.
 • Haugen, Richard. Barns utvikling i barnehagealder. En utviklingspsykologisk innføring. 2015 ISBN 978-82-02-47851-3.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø 4 : Med vekt på lærevansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 203 - 226.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø, bind 3 - med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 82-7634-198-5.s 483 - 516.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø 3 - med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø 3 - med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 229 - 268.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø 2 - med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347173.s 9 - 15.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø 1. Grunnleggende prosesser i læring og utvikling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276347111.s 157 - 194.
 • Thorleif, Lund; Haugen, Richard. Forskningsprosessen. Unipub forlag 2006 ISBN 82-7477-236-9.
 • Lund, Thorleif; Haugen, Richard. Forskningsprosessen. Unipub forlag 2006 ISBN 82-7477-236-9.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø. Fra enkeltindivid til medlem av et flerkulturelt fellesskap. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 309 - 355.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø. Fra enkeltindivid til medlem av et flerkulturelt fellesskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 ISBN 8276342477.
 • Haugen, Richard. Barn og unges læringsmiljø. 2000 ISBN 82-7634-247-7.s 115 - 142.
 • Haugen, Richard. Bokmelding: Motivasjon og selvforståelse. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010; Volum 2. ISSN 0029-2052.s 183 - 184.
 • Høiskar, Britt Ann Kåstad; Kylling, A.; Edvardsen, Kåre; Dahlback, Arne; Danielsen, T.; Haugen, Richard. A new multichannel, moderate bandwidth filter instrument for UV and visible irradiance measurements:characteristics and performance. EGS XXVI General Assembly 2001-03-29 - 2001.
 • Haugen, Richard. Omtale av J. Nielsens bok: Livet i familier med børn med Aspbergers syndrom. Norsk pedagogisk tidsskrift 1997; Volum 4. ISSN 0029-2052.s 257 - 258.
 • Haugen, Richard. Defensiveness, Performance, Feedback, and Attribution. 1996 ISBN 82-00-22642-5.
 • Haugen, Richard. Omtale av P. Haug (Red.): Spesialpedagogiske utfordringar. Norsk pedagogisk tidsskrift 1996; Volum 3/4. ISSN 0029-2052.s 246 - 247.
 • Haugen, Richard. Omtale av O. R. Eck & B. Rognhaug (Red.): Spesialpedagogikk i førskolealder. Norsk pedagogisk tidsskrift 1995; Volum 5. ISSN 0029-2052.s 259 - 260.
 • Haugen, Richard. Person, situasjon og attribusjon. Et studium med vekt på forsvarsholdning, tilbakemelding og attribusjonsmåte. dr. philos. avhandling. 1993 ISBN 82-7736-000-2.
 • Haugen, Richard. Omtale av M. Nyborgs bok: Barn og unge med generell lære- og språkvansker. Norsk pedagogisk tidsskrift 1990; Volum 5. ISSN 0029-2052.s 286 - 287.
 • Haugen, Richard. Omtale av M. Nyborgs bok: Læringspsykologi i oppdragelses- og undervisningslære. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk 1985; Volum 4. ISSN 0048-0509.s 307 - 309.
 • Nymoen, Svein; Haugen, Richard. Forslag til 2-årig videregående samfunnsforberedende linje ved Torshov skole. Spesialpedagogikk 1981; Volum 6. ISSN 0332-8457.s 1 - 8.
 • Haugen, Richard. Ungdomskriminalitet og atferdsmodifikasjon: behandlingsopplegget for kriminelle barn og ungdom ved Aycliffe skole i England. Spesialpedagogikk 1981; Volum 30 (3). ISSN 0332-8457.s 11 - 20.
 • Haugen, Richard. Ungdomskriminalitet og atferdsmodifikasjon. NORSK SKOLE 1981; Volum 27 (1). ISSN 0029-2109.s 10 - 16.
 • Haugen, Richard. Testangst i relasjon til oppgavevanskegrad. 1974.
 • Haugen, Richard. Attribusjon og kjønn. En teoretisk og empirisk studie av studenters attribusjonsmåte. 1966.
 • Haugen, Richard. ATTRIBUSJON OG VÆREMÅTE. En teoretisk og empirisk studie av studenters attribusjonsmåte og personlighet. BIND II: EMPIRI. 1966.
 • Haugen, Richard. ATTRIBUSJON OG VÆREMÅTE. En teoretisk og empirisk studie av studenters attribusjonsmåte og personlighet. BIND I: TEORI. 1966.
 • Se alle arbeider i CRIStin →