• Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 18.s doi: 10.1080/00313831.2019.1659402.
 • Stølen, Gerd. Læringsformer i ulike praksisfellesskap. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 101 - 117.
 • Nilsen, Vivian D.; Stølen, Gerd. Pedagogisk mangfold. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 13 - 33.
 • Stølen, Gerd. Hva ser jeg? Studentens forskerblikk i eget praksisfelt.. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 37 - 47.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?. (fulltekst) Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 193 - 211.s doi: 10.5617/adno.2454.
 • Stølen, Gerd. Lærerens forståelse, elevens livsverden og (lokal)kulturens betydning. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.s 201 - 216.
 • Stølen, Gerd. Vendepunktet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1687-1.s 167 - 177.
 • Stølen, Gerd. Adults, Mentoring and Transformative Learning. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9.s 60 - 67.
 • Stølen, Gerd. Utdanning i omstillingens tjeneste. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 177 - 188.
 • Stølen, Gerd. Livshistorier. Et biografisk perspektiv i pedagogisk forskning. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 233 - 244.
 • Stølen, Gerd. The struggle for quality in educating adult educators - An example from Norway. 2010 ISBN 978-960-243-668-4.s 119 - 126.
 • Stølen, Gerd. Bridging the gap:Challenges in shaping the learning identity of adults. 2010 ISBN 9788469315545.s 172 - 182.
 • Stølen, Gerd. Didaktiske utfordringer i fleksible studier. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 41 - 58.
 • Nilsen, Vivian D.; Stølen, Gerd. Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 101 - 117.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Stølen, Gerd. Changing Teacher Education. Changing Teachers?. The 25th conference in the ESREA network, Life History and Biography Network 2017-03-02 - 2017-03-05 2017.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd. Transition or transformation? Early career teachers' experiences with their first workplace and the dialectic of recognition. The European Conference on Educational Research 2017-08-22 - 2017-08-23 2017.
 • Stølen, Gerd. Hope, joy, and disappointment in lifelong learning.. Resources of hope – the place of hope in researching learning lives 2016-03-03 - 2016-03-06 2016.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K.. Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd. Master's degree in teacher education, now what? Upcoming teachers' expectations of their professinal development. Bringing Teacher Education Forward: National and International Perspectives 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.
 • Stølen, Gerd. The Ambivalent Educator. Didactics and Digital Learning Processes in Higher Education. The Role of Higher Education in the Process of Professionalisation of Adult Educators 2015-11-11 - 2015-11-13 2015.
 • Stølen, Gerd. Fleksibel læring. Nye utfordringer for lærerrollen innen høyere utdanning. Personalseminar 2014-10-22 - 2014-10-23 2014.
 • Stølen, Gerd. Når livsplaner må revideres. Utdanning og omstilling i en nordnorsk kontekst. 40-årsjubileum for pedagogikkstudiet i Tromsø 2014-04-08 - 2014-04-08 2014.
 • Stølen, Gerd. Online Learning and the New Teacher Role. NERA 42nd Congress 2014-03-06 - 2014-03-07 2014.
 • Stølen, Gerd. Profesjonalisering som læringsprosess. Noen teoretiske forståelsesrammer. FoU i Praksis 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Stølen, Gerd. Mentoring and the possibilities of transformative learning. The 2011 conference of the ESREA research network of adult educators, trainers and their professional development 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Stølen, Gerd. Transformative learning in professional education. the 2011 conference of the ESREA life history and biographical research network: Human agency and biographical transformation 2011-03-03 - 2011-03-06 2011.
 • Stølen, Gerd. "I can't imagine having a boring office job". On choosing a professional education. European research triennial conference 2010-09-23 - 2010-09-26 2010.
 • Stølen, Gerd. Aldri for sent å lære. 2010.
 • Stølen, Gerd. The Struggle for Quality in Educating Adult Educators - A Norwegian Example. ESREA European Society for Research on the Education of Adults 2009-11-06 - 2009-11-08 2009.
 • Stølen, Gerd. Wenche M.Rønning (red.)Den usynlige student: Voksne i fleksibel høyere utdanning. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag 2007. Nordisk Pedagogik 2008 (3). ISSN 0901-8050.s 234 - 236.
 • Stølen, Gerd. Emotions, Adults and Lifelong Learning. The 2008 conference of the ESREA life history and biographical research network 2008-03-06 - 2008-03-09 2008.
 • Stølen, Gerd. Bridging the Gap: Challenges in Shaping the Learning Identity of Adults. For the Conference ESREA Access, Learning Careers and Identity Network 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.
 • Stølen, Gerd. Med fokus på voksnes lærelyst. Nasjonal opplæringskonferanse 2008-08-13 - 2008-08-15 2008.
 • Stølen, Gerd. Den voksneungdomsskoleelev. Om utdanning og reviderte livsplaner. 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →