Personkort bilde

Bård A. Berg

Førsteamanuensis, dr.art. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 1) Samisk historie. 2) Nordnorsk historie. 3) Kulturhistorie. 4) Idéhistorie.

Fagansvarlig for EXF-0712 ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø.

Undervisning 2019 og 2020:

EXF-0712

 

 • Berg, Bård A. Alta controversy. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 31 - 33.

 • Berg, Bård A. Historiefagene. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 84 - 105.

 • Berg, Bård A. Samene og 1814. Rødt! 2014 (4/2014). ISSN 1504-4777.s 98 - 107.

 • Berg, Bård A. Historisme og tidlig hermeneutikk. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 63 - 83.

 • Berg, Bård A. Universitetenes historie. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 35 - 62.

 • Berg, Bård A. Paideia og retorikk i den greske og romerske antikken. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 17 - 34.

 • Berg, Bård A. Utviklingen av reindriften i nordre Nordland 1750-2000. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 151 - 194.

 • Berg, Bård A. Lulesamisk reindrift 1750-2000. 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 251 - 284.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Innledning. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Berg, Bård A. Evakuering og gjenreisning som moderniseringsmotor. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge.. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Berg, Bård A. Forestillingen om en samisk nasjon. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004. ISSN 1503-1241.

 • Berg, Bård A. Introduksjon til menneskevitenskapene. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 47 - 57.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 (4) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 59 - 82.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004.

 • Berg, Bård A. The historical background for and recent debate about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission.. Gjesteforelesning 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Berg, Bård A. Samepolitisk virksomhet på Helgeland 1917-1948. Helgeland som samepolitisk arena i et historisk perspektiv. 2018-06-16 - 2018-06-16 2018.

 • Berg, Bård A. Reindriftens utvikling med fokus på Nordland.. Gjesteforelesning 2017-04-21 - 2017.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonshistorie.. Gjesteforelesning 2017-04-22 - 2017-04-22 2017.

 • Berg, Bård A. "Kampen om reinmerkereglene.Samiske og andre synspunkter på reinmerkereglene i forkant av Reindriftsloven av 1933.". Sørsamisk merkeseminar. 2015-05-26 - 2015-05-27 2015.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonsarbeid og politisk virksomhet i Norge det 20. århundre. Gjesteforelesning 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Berg, Bård A. Læstadianismens betydning for samene. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Norge etter 1750. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Sametinget og reindriften/Samediggi ja boazodolallu. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 131 - 152.

 • Berg, Bård A. Innledning. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 11 - 15.

 • Berg, Bård A. Finnmark Arbeiderparti og den kalde krigen. 2012 ISBN 978-82-303-2173-7.s 356 - 374.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter. Samisk fagdag for medisinerstudenter 2012-02-02 - 2012.

 • Berg, Bård A. Samer i norsk media.. Gjesteforelesning 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.

 • Berg, Bård A. Samene i Sverige og Norge. 2010 ISBN 978-82-516-3501-1.

 • Berg, Bård A. Kautokeino-opprørets bakgrunn (17.1.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Tromsø - byen med det store hjertet (14.2.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Urfolk og naturressurser (23.9.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Nordland på 1900-tallet. Det 23. nordnorske historieseminaret 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Nordland. Gjesteforelesing for masterstudiet i historie 2008-10-03 - 2008.

 • Berg, Bård A. Den samiske reindriften i et historisk perspektiv. Forholdet mellom kyst og innland før og nå. Kurs for museumsansatte i Finnmark 2008-10-17 - 2008.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter 2008-02-07 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sámi history 1750-2000. Kurs om samiske forhold for utenlandske studenter 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Kautokeino omkring midten av 1800-tallet. Seminar omkring premieren på filmen "Kautokeinoopprøret" 2008-01-18 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sami history 1750-2000. Kurs i samisk kultur og historie for utenlandske studenter 2007-09-25 - 2007.

 • Berg, Bård A. Remapping Sapmi: Sami cooperation and connectivity across national borders (1970-2005). Åpent foredrag (Omtale: http://www.norway.org/sanfrancisco/Bay+Area+Events/remappingsapmi.htm) 2007-04-20 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and Political Revitalization 1970-2005. Northern Studies Speaker Series (Omtale: www.lakeheadu.ca/events/index.php?Month=03&Year=2007&cat=4&display=calendar - 40k) 2007-03-29 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and political revitalization 1970-2000. Gjesteforelesning 2006-11-17 - 2006-11-17 2006.

 • Berg, Bård A. ”Læreplaner som identitetsbygger” - hvordan kan læreplanene bidra til samisk identitetsbygging?. Sametingets fagseminar om samisk historie, Radisson SAS Hotell 2006-01-11 - 2006-01-11 2006.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Berg, Bård A. "Flyttsamer og fastboende samer i Troms gjennom tidene". Samisk kunnskapsmaraton i Tromsø Rådhus 2005-09-02 - 2005-09-02 2005.

 • Berg, Bård A. "Tromsø - en urfolksby?". Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård a. "Norway in the 20th Century". Gjesteforelesning 9.-15.3.2005 2005-03-09 - 2005-03-15 2005.

 • Berg, Bård A. "Nasjonsbygging og minoriteter". Norge og naboer i nord 2005-11-25 - 2005-11-26 2005.

 • Berg, Bård A. ”Den svenske fare.” Norske holdninger til svensk reindrift etter unionsoppløsningen. Konferansen "Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905" 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Berg, Bård A. "Evakuering og gjenreisning som moderniseringsmotor". Det 29. nordnorske historieseminar 2004-10-01 - 2004-10-03 2004.

 • Berg, Bård A. "Reindriften på Helgeland i årene omkring andre verdenskrig". Åarjel-saemieh = Samer i sør 2004 (8). ISSN 0333-4899.s 123 - 144.

 • Berg, Bård A. The historical background for and recent debate about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission.. Gjesteforelesning 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Berg, Bård A. Samepolitisk virksomhet på Helgeland 1917-1948. Helgeland som samepolitisk arena i et historisk perspektiv. 2018-06-16 - 2018-06-16 2018.

 • Berg, Bård A. Reindriftens utvikling med fokus på Nordland.. Gjesteforelesning 2017-04-21 - 2017.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonshistorie.. Gjesteforelesning 2017-04-22 - 2017-04-22 2017.

 • Berg, Bård A. "Kampen om reinmerkereglene.Samiske og andre synspunkter på reinmerkereglene i forkant av Reindriftsloven av 1933.". Sørsamisk merkeseminar. 2015-05-26 - 2015-05-27 2015.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonsarbeid og politisk virksomhet i Norge det 20. århundre. Gjesteforelesning 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Berg, Bård A. Læstadianismens betydning for samene. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Norge etter 1750. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Sametinget og reindriften/Samediggi ja boazodolallu. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 131 - 152.

 • Berg, Bård A. Innledning. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 11 - 15.

 • Berg, Bård A. Finnmark Arbeiderparti og den kalde krigen. 2012 ISBN 978-82-303-2173-7.s 356 - 374.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter. Samisk fagdag for medisinerstudenter 2012-02-02 - 2012.

 • Berg, Bård A. Samer i norsk media.. Gjesteforelesning 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.

 • Berg, Bård A. Samene i Sverige og Norge. 2010 ISBN 978-82-516-3501-1.

 • Berg, Bård A. Kautokeino-opprørets bakgrunn (17.1.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Tromsø - byen med det store hjertet (14.2.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Urfolk og naturressurser (23.9.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Nordland på 1900-tallet. Det 23. nordnorske historieseminaret 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Nordland. Gjesteforelesing for masterstudiet i historie 2008-10-03 - 2008.

 • Berg, Bård A. Den samiske reindriften i et historisk perspektiv. Forholdet mellom kyst og innland før og nå. Kurs for museumsansatte i Finnmark 2008-10-17 - 2008.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter 2008-02-07 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sámi history 1750-2000. Kurs om samiske forhold for utenlandske studenter 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Kautokeino omkring midten av 1800-tallet. Seminar omkring premieren på filmen "Kautokeinoopprøret" 2008-01-18 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sami history 1750-2000. Kurs i samisk kultur og historie for utenlandske studenter 2007-09-25 - 2007.

 • Berg, Bård A. Remapping Sapmi: Sami cooperation and connectivity across national borders (1970-2005). Åpent foredrag (Omtale: http://www.norway.org/sanfrancisco/Bay+Area+Events/remappingsapmi.htm) 2007-04-20 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and Political Revitalization 1970-2005. Northern Studies Speaker Series (Omtale: www.lakeheadu.ca/events/index.php?Month=03&Year=2007&cat=4&display=calendar - 40k) 2007-03-29 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and political revitalization 1970-2000. Gjesteforelesning 2006-11-17 - 2006-11-17 2006.

 • Berg, Bård A. ”Læreplaner som identitetsbygger” - hvordan kan læreplanene bidra til samisk identitetsbygging?. Sametingets fagseminar om samisk historie, Radisson SAS Hotell 2006-01-11 - 2006-01-11 2006.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Berg, Bård A. "Flyttsamer og fastboende samer i Troms gjennom tidene". Samisk kunnskapsmaraton i Tromsø Rådhus 2005-09-02 - 2005-09-02 2005.

 • Berg, Bård A. "Tromsø - en urfolksby?". Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård a. "Norway in the 20th Century". Gjesteforelesning 9.-15.3.2005 2005-03-09 - 2005-03-15 2005.

 • Berg, Bård A. "Nasjonsbygging og minoriteter". Norge og naboer i nord 2005-11-25 - 2005-11-26 2005.

 • Berg, Bård A. ”Den svenske fare.” Norske holdninger til svensk reindrift etter unionsoppløsningen. Konferansen "Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905" 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Berg, Bård A. "Evakuering og gjenreisning som moderniseringsmotor". Det 29. nordnorske historieseminar 2004-10-01 - 2004-10-03 2004.

 • Berg, Bård A. "Reindriften på Helgeland i årene omkring andre verdenskrig". Åarjel-saemieh = Samer i sør 2004 (8). ISSN 0333-4899.s 123 - 144.

 • Utvalgte publikasjoner:

  • Reindriftsloven av 1933. Om den første reindriftsloven som omfattet hele Norge: Bakgrunn, forhistorie og innhold, Diedut 4:1994, Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino
  • Government Intervention into Sámi Reindeer-Management in Norway: Has it prevented or provoked "Tragedies of the Commons"? Artikkel i Acta Borealia 2:1996, Novus forlag, Oslo
  • Norsk reindriftspolitikk etter 2. verdenskrig - en politikk for utvikling eller avvikling?, Artikkel i boka Spenningenes land - Nord-Norge etter 1945, Ad Notam Gyldendal, Oslo (1997)
  • Næring og kultur. Norske Reindriftsamers Landsforbund 50 år (1947-1997) / Ealáhus ja kultuvra. Norgga Boazosápmelaccaid Riikkasearvi 50 jagi (1947-97), forlaget Davvi Girji, Karasjok (1997)
  • Reindriftens rettigheter og plikter. Fra lappekodisill til felleslappelovgivning, reinbeitekonvensjoner og intern reindriftslovgivning i Norge og Sverige, artikkel i Diedut 3:1998, Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino
  • Kautokeino Flyttsamelag 50 år (1949-1999) / Guovdageainnu Johttisápmelaccaid Searvi 50 jagi (1949-1999), jubileumsbok, Alta 1999
  • Verneplanen for Tysfjord/Hellemo-området sett i forhold til ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, utredning skrevet på oppdrag av fylkesmannen i Nordland, Bodø (1999)
  • Mot en korporativ reindrift. Samisk reindrift i Norge i det 20. århundre - eksemplifisert gjennom studier av reindriften på Helgeland, avhandling til dr.art-graden (UiT 1999), Diedut 3:2000, Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino
  • Vern, forvaltning og bruk av samiske naturressurser i Tysfjord - på hvilke premisser? Artikkel i tidsskriftet "Bårjas" (2001)
  • Samiske sedvaner og rettsoppfatninger på Gearretnjarga (halvøya mellom Revsbotn og Repparfjord i Vest-Finnmark), utredning trykt i "Samiske sedvaner og rettsppfatninger - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget" (NOU 2001:34)
  • Holdninger til samer og samiske forhold 1996-2000 (en undersøkelse av avisene Aftenposten, Nordlys, Finnmark Dagblad, Altaposten og Finnmarken for perioden 1.1.1996-31.12.1999), Senter for samiske studier (skriftserie nr 11 – på oppdrag av Kommunal- og Regionaldepartementet), Universitetet i Tromsø (2003)
  • Advokatene i Troms i det 20. århundre. Troms krets av Den Norske Advokatforening 1908-2000, jubileumsbok, Tromsø (2003)
  • Samisk kulturkunnskap/Sámi kulturoahppu, lærebok for samisk videregående skole i norsk og samisk utgave (hovedforfatter), Vett & Viten AS, Oslo (2003)
  • Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie, Bård A. Berg & Einar Niemi (red), Speculum Boreale 4, Tromsø 2004
  • Sammen med Einar Niemi: Innledning, til Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie, Speculum Boreale 4, Tromsø 2004
  • Forestillingen om en samisk nasjon, artikkel i Berg & Niemi (red): Bruk og misbruk av nordnorsk historie, Speculum Boreale 4, Tromsø 2004
  • Reindriften på Helgeland i årene omkring andre verdenskrig. Åarjel-saemieh = Samer i sør 2004 (8) s. 123-144
  • Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge, Bård A. Berg & Einar Niemi (red), Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006 (ISBN 82-92201-09-2) 115 s. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø
  • Sammen med Einar Niemi: Innledning. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006
  • Evakuering og gjenreisning som moderniseringsmotor. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006
  • Lulesamisk reindrift 1750-2000. I: Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget.. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. 2007 ISBN 978-82-583-0940-3. s. 251-284 (2008)
  • Utviklingen av reindriften i nordre Nordland 1750-2000. I: Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2. s. 151-194 (2009)
  • Samene i Sverige og Norge. Artikkel i boka I takt og utakt(om ulike former for samarbeid mellom Norge og Sverige gjennom de siste 60 år). ISBN 108251635012, Schibsted forlag, Oslo 2010.
  • Finnmark Arbeiderparti og den kalde krigen. I: Finnmark arbeiderparti: fra en håndfull til folkemakt. ISBN 978-82-303-2173-7.  s. 356-374. Vadsø 2012.
  • Sametinget og reindriften/Samediggi ja boazodolallu. I: Sámediggi 25 jagi. Sametinget 25 år.  Sametinget 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.  s. 131-152. Karasjok 2014.
  • Samene og 1814. Rødt! 4/2014, s. 98-107. Oslo 2014.
  • Introduksjon til menneskevitenskapene (redaktør). ISBN 978-82-15-02311-3. 395 s. Universitetsforlaget. Oslo 2014 (2. opplag 2017).
  • Paideia og retorikk i antikken. I: Introduksjon til menneskevitenskapene. ISBN 978-82-15-02311-3. S. 17-34. Universitetsforlaget. Oslo 2014 (2. opplag 2017).
  • Universitetenes historie. I: Introduksjon til menneskevitenskapene. ISBN 978-82-15-02311-3. S. 35-62. Universitetsforlaget. Oslo 2014 (2. opplag 2017).
  • Historisme og tidlig hermeneutikk. I: Introduksjon til menneskevitenskapene (redaktør. ISBN 978-82-15-02311-3. S. 63-83. Universitetsforlaget. Oslo 2014 (2. opplag 2017).
  • Historiefagene. I: Introduksjon til menneskevitenskapene. ISBN 978-82-15-02311-3. S. 84-105. Universitetsforlaget. Oslo 2014 (2.opplag 2017).

  [Loading...]