Wenche Andresen 2018.jpg
Wenche Andresen 2018.jpg
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak wenche.andresen@uit.no +4777646482 41 21 20 50 Tromsø MH2 L.08.303

Wenche Andresen


HMS-rådgiver

Stillingsbeskrivelse

HMS-rådgiver - Helsefak

 • Koordinerer det systematiske HMS-arbeidet og beredskapsarbeidet, med hovedvekt på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.
 • Medlem Lokal beredskapsgruppe
 • Årshjul HMS
 • Nettsider HMSCV

Et arbeidsliv i endring, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN, vår 2019. Faglig innhold:

 • Arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Helsemessige aspekter
 • Eksponering og teknologi
 • Omstilling og inkludering

Risikoanalyse i praksis, Teknologisk institutt, Oslo, høst 2015

V170, Sikkerhet og beredskap, HMS Verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt, Oslo, høst 2013

HMS-rådgiverskolen, Arbeidsmiljøsenteret Oslo, høst 2012. Faglig innhold:

 • Arbeidsmiljørett
 • Arbeidsrett
 • Risikovurdering og risikostyring
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, en oversikt
 • Psykososialt arbeidsmiljø med hovedvekt på handtering av personkonflikter/trakassering
 • Megling
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Personlig verneutstyr
 • Handtering av rus og avhengighet i arbeidslivet
 • Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
 • Ergonomi
 • Støy og vibrasjoner
 • Innemiljø
 • Likestilling og diskriminering
 • Kjemisk helsefare

 

Førstehjelpskurs, Hemis BHT, høst 2010

Kurs: Medarbeidersamtaler, Organisasjonsutvikling v/B. Sørensen, vår 2004


MH2 L.08.303

Klikk for større kart