Personkort bilde

Håkon Sandbukt Johnsen

Stipendiat Institutt for klinisk medisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Johnsen, Håkon Sandbukt; Bjøri, Esben; Hindberg, Kristian; Brækkan, Sigrid Kufaas; Morelli, Vania Maris; Hansen, John-Bjarne. Prothrombotic genotypes and risk of major bleeding in patients with incident venous thromboembolism. Thrombosis Research 2020; Volum 191. ISSN 0049-3848.s 82 - 89.s doi: 10.1016/j.thromres.2020.04.008.

 • Sandbukt Johnsen, Håkon; Brækkan, Sigrid Kufaas; Morelli, Vania Maris; Hansen, John-Bjarne. Platelet count and risk of major bleeding in venous thromboembolism. Platelets 2020. ISSN 0953-7104.s doi: 10.1080/09537104.2020.1769052.

 • Bjøri, Esben; Johnsen, Håkon Sandbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Hospitalization as a trigger for venous thromboembolism – Results from a population-based case-crossover study. Thrombosis Research 2019; Volum 176. ISSN 0049-3848.s 115 - 119.s doi: 10.1016/j.thromres.2019.02.024.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt; Hindberg, Kristian; Bjøri, Esben; Brodin, Ellen Elisabeth; Brækkan, Sigrid Kufaas; Morelli, Vania Maris; Hansen, John-Bjarne. D-Dimer Measured at Diagnosis of Venous Thromboembolism is Associated with Risk of Major Bleeding. TH Open 2019. ISSN 2512-9465.s doi: 10.1055/s-0039-1683395.

 • Bjøri, Esben; Johnsen, Håkon Sanbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. D-dimer at venous thrombosis diagnosis is associated with risk of recurrence. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2017; Volum 15 (5). ISSN 1538-7933.s 917 - 924.s doi: 10.1111/jth.13648.

 • Bjøri, Esben; Arshad, Nadia; Johnsen, Håkon Sandbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Hospital-related first venous thromboembolism and risk of recurrence. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 14 (12). ISSN 1538-7933.s 2368 - 2375.s doi: 10.1111/jth.13492.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. Kreft og blodpropp; Hvem bør få blodfortynnende behandling?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2019/11/20/kreft-og-blodpropp-hvem-bor-fa-blodfortynnende-behandling/ 2019.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. Aktive forskere er gode forskere. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2016/03/08/aktive-forskere-er-gode-forskere/ 2016.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. En forsker(linjestudents) hverdag: tirsdag 8. mars. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2016/03/10/en-forskerlinjestudents-hverdag-tirsdag-8-mars/ 2016.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. Bør man gi brobehandling ved operasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2015/11/06/bor-man-gi-brobehandling-ved-opreasjon-av-pasienter-pa-blodfortynnende-behandling/ 2015.

 • Jørgensen, Helle; Høiland, Ina Isabella; Isaksen, Trond; Brodin, Ellen Elisabeth; Johnsen, Håkon Sandbukt; Dziewiecka, Olga. Verdens Trombosedag 2015. Verdens Trombosedag 2015 2015-10-13 - 2015-10-13 2015.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. Kreft og blodpropp; Hvem bør få blodfortynnende behandling?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2019/11/20/kreft-og-blodpropp-hvem-bor-fa-blodfortynnende-behandling/ 2019.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. Aktive forskere er gode forskere. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2016/03/08/aktive-forskere-er-gode-forskere/ 2016.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. En forsker(linjestudents) hverdag: tirsdag 8. mars. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2016/03/10/en-forskerlinjestudents-hverdag-tirsdag-8-mars/ 2016.

 • Johnsen, Håkon Sandbukt. Bør man gi brobehandling ved operasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2015/11/06/bor-man-gi-brobehandling-ved-opreasjon-av-pasienter-pa-blodfortynnende-behandling/ 2015.

 • Jørgensen, Helle; Høiland, Ina Isabella; Isaksen, Trond; Brodin, Ellen Elisabeth; Johnsen, Håkon Sandbukt; Dziewiecka, Olga. Verdens Trombosedag 2015. Verdens Trombosedag 2015 2015-10-13 - 2015-10-13 2015.

 • [Loading...]