No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for klinisk odontologi lby001@post.uit.no +4791852199 Tromsø

Lars Inge Byrkjeflot


Universitetslektor


 • Linda Maria Stein, Anders Tillberg, Lars Inge Byrkjeflot, Rasa Skudutyte-Rysstad, Eeva Widström :
  Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?
  Den norske tannlegeforenings tidende 2018 FULLTEKST
 • Eeva Widström, Anders Tillberg, Lars Inge Byrkjeflot, Linda Maria Stein, Rasa Skudutyte-Rysstad :
  Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway
  International Journal of Dental Hygiene 2017 DOI
 • Eeva Widström, Anders Tillberg, Lars Inge Byrkjeflot, Rasa Skudutyte-Rysstad :
  Chair-side preventive interventions in the Public Dental Service in Norway
  British Dental Journal 2016 DOI
 • Eeva Widström, Helga Agustsdottir, Lars Inge Byrkjeflot, Raimo Pälvärinne, Lisa Bøge Christensen :
  Systems for provision of oral health care in the Nordic countries
  Tandlægebladet 2015 FULLTEKST
 • Harald M Eriksen, Maud Annika Bergdahl, Lars Inge Byrkjeflot, Claes-Göran Crossner, Eeva Widström, Anders Tillberg :
  Evaluation of a dental outreach teaching programme
  European journal of dental education 2011 DOI
 • Harald M Eriksen, Maud Annika Bergdahl, Lars Inge Byrkjeflot, Claes-Göran Crossner, Anders Tillberg, Eeva Widström :
  Ekstern klinisk trening : erfaringer fra tannlegeutdanningen i Tromsø 2007-2009
  Den norske tannlegeforenings tidende 2010
 • Harald M Eriksen, Arne Hensten, Eeva Widstrøm, Endre Dingsør, peter Marstrander, Lars Inge Byrkjeflot m.fl.:
  Tannlegeutdanningen i Tromsø
  Den norske tannlegeforenings tidende 2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →