Bilde av Ringberg, Unni
Bilde av Ringberg, Unni
Enhet for legeutdanning unni.ringberg@uit.no +4777644834 90524082 Her finner du meg

Unni Ringberg


Fungerende studieleder for Profesjonsstudiet medisin

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis

Fungerende studieleder

Leder Profesjonell kompetanse ( langsgående tema i utdanning medisin)


 • Elise Pauline Paulsen Skjevik, Edvin Schei, Donald Boudreau, Arne Tjølsen, Unni Ringberg, Abraham Fuks m.fl.:
  What makes mentors thrive? An exploratory study of their satisfaction in undergraduate medical education
  BMC Medical Education 04. april 2024 DOI
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  The association between health anxiety, physical disease and cardiovascular risk factors in the general population – a cross-sectional analysis from the Tromsø study: Tromsø 7
  BMC Primary Care 2022 ARKIV / DOI
 • Mari Johannessen Walquist, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Trine Strand Bergmo, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Self-reported medication information needs among medication users in a general population aged 40 years and above – the Tromsø study
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  Health anxiety is an important driver of healthcare use
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Jens Thimm, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Unni Ringberg :
  The prevalence of severe grief reactions after bereavement and their associations with mental health, physical health, and health service utilization: a population-based study
  European Journal of Psychotraumatology 2020 ARKIV / DOI
 • Elise Skjevik, J. Donald Boudreau, Unni Ringberg, Edvin Schei, Terese Stenfors, Monika Kvernenes m.fl.:
  Group mentorship for undergraduate medical students—a systematic review
  Perspectives on Medical Education 20. august 2020 ARKIV / DOI
 • Anja M. Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  Distribution of health anxiety in a general adult population and associations with demographic and social network characteristics
  Psychological Medicine 2020 ARKIV / DOI
 • Unni Ringberg, Nils Fleten, Olav Helge Førde :
  Examining the variation in GPs' referral practice: A cross sectional study of GPs' reasons for referral
  British Journal of General Practice 2014 DOI
 • Unni Ringberg, Nils Fleten, Trygve sigvart Deraas, Toralf Hasvold, Olav Helge Førde :
  High referral rates to secondary care by general practitioners in Norway are associated with GPs' gender and specialist qualifications in family medicine, a study of 4350 consultations
  BMC Health Services Research 2013 ARKIV / DOI
 • Trygve sigvart Deraas, Gro Berntsen, Toralf Hasvold, Unni Ringberg, Olav Helge Førde :
  Is a high level of general practitioner consultations associated with low outpatients specialist clinic use? A cross-sectional study
  BMJ Open 2013 ARKIV / DOI
 • Knut Magne Augestad, Jan Norum, Stefan Dehof, Ranveig Aspevik, Unni Ringberg, Torunn Kristin Nestvold m.fl.:
  Cost-effectiveness and quality of life in surgeon versus general practitioner-organised colon cancer surveillance: a randomised controlled trial
  BMJ Open 2013 ARKIV / DOI
 • Anne Helen Hansen, Peder Andreas Halvorsen, Unni Ringberg, Olav Helge Førde :
  Socio-economic inequalities in health care utilisation in Norway: a population based cross-sectional survey
  BMC Health Services Research 2012 ARKIV / DOI
 • Knut Magne Augestad, Barthold Vonen, Ranveig K Aspevik, Torunn Nestvold, Unni Ringberg, Roar Johnsen m.fl.:
  Should the surgeon or the general practitioner (GP) follow up patients after surgery for colon cancer? A randomized controlled trial protocol focusing on quality of life, cost-effectiveness and serious clinical events
  BMC Health Services Research 2008 FULLTEKST / DOI
 • T Christoffersen, Knut A. Holtedahl, Unni Ringberg, Terese Fors :
  Can the Tono-Pen replace the Schiøtz tonometer in general practice?
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 1998
 • T Christoffersen, Knut A. Holtedahl, Terese Fors, Unni Ringberg :
  Tonometry in the general practice setting II: Which cut-off point for referral - for which patients?
  Acta Ophthalmologica 1993
 • Einar Hannisdal, Unni Ringberg :
  [Students' and teachers' opinion of pass-fail as a grading system at Tromsø Medical School]
  Tidsskrift for Den norske legeforening 1981
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  Assosiasjonen mellom helseangst, kreft og kardiovaskulære sykdommer
  2023
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  Health anxiety is an important driver of healthcare use
  2022
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  The association between health anxiety, cancer and cardiovascular disease – preliminary results from the Tromsø study: Tromsø7
  2022
 • Johanna Laue, Torsten Risør, Tordis Sørensen Høifødt, Unni Ringberg, Marit Nymoen Aasbrenn, Oda Martine S. Øverhaug m.fl.:
  Tanker om medisinens mørke bakgårder
  Utposten 2021
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  Distribution of health anxiety in a general adult population and associations with demographic and social network characteristics
  2021
 • Anja Margrete Davis Norbye, Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg :
  The association between health anxiety and number of physical diseases in a general population
  2021
 • Unni Ringberg :
  Legens medisinske binge - et oppdelt helsevesen. Refleksjoner om samarbeid, idealer og realiteter utfordringer
  2019
 • Olav Thorsen, Miriam Hartveit, Jan Emil Kristoffersen, Unni Ringberg :
  Kunsten å henvise
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 DOI
 • Peder Andreas Halvorsen, Trygve Sigvart Deraas, IS Kristiansen, AS Pahle, Unni Ringberg, A Schwartz :
  How should we approach practice variation? Standardization versus contextualization
  2017
 • Unni Ringberg :
  Fastlegers beslutning om å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten
  Utposten 2015
 • Unni Ringberg :
  Fastlegers beslutning om å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten og til radiologisk undersøkelse
  2014
 • Unni Ringberg, Olav Helge Førde :
  Referral rates and factors that influence the general practitioner’s decision to refer patients to Secondary care
  2011
 • Tor Anvik, Ivar Johannes Aaraas, May-Lill Johansen, Unni Ringberg :
  Integrated Training of Communication Skills in Medical School – Which Elements Do Students Find Instructive?
  2010
 • Unni Ringberg, Olav Helge Førde :
  Primærlegers begrunnelse for henvisningsbehov til spesialisthelsetjenesten, en tverrsnittsstudie av enkeltbeslutninger i primærhelsetjenesten
  2009
 • Unni Ringberg, Olav Helge Førde :
  PRIMÆRLEGERS BESLUTNING OM HENVISNING TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN
  2009
 • Unni Ringberg :
  PRAKSISKONSULENT - en konsulent på sykehus fra allmennpraksis
  Utposten 2004
 • Finn Henry Hansen, Daniel Haga, Einar Vandvik, Per Roland, Helge Bryne, Odd Jarle Kvamme m.fl.:
  SAMHANDLING OG DESENTRALISERING - FORSLAG TIL OVERORDNET STRATEGI FOR DE REGIONALE HELSEFORETAKENE
  2004
 • Terese Fors, Unni Ringberg :
  Ny samarbeidsform mellom primærlege og sykehuslege
  Tidsskrift for Den norske legeforening 1998
 • T Christoffersen, Terese Fors, Unni Ringberg, Knut A. Holtedahl :
  Tonometry in the general practice setting I: Tono-pen compared to Goldmann applanation tonometry
  Acta Ophthalmologica 1993
 • Knut A. Holtedahl, T Christoffersen, Terese Fors, Unni Ringberg :
  Comparison between methods of tonometry: time for a change of approach
  British Journal of Ophthalmology 1993

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Henvisninger av pasienter fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten  

  Helseangst  

  Profesjonell utdanning, spesielt profesjonell kompetanse

  Medisinske beslutninger, Medisinsk usikkerherhet

   

  Undervisning

  Profesjonell kompetanse i medisin - kommunikasjon, etikk og samhandling