Gro Berntsen


Forsker Allmennmedisin

Stillingsbeskrivelse

Gro Rosvold Berntsen er ansatt som professor II ved Allmennmedisinsk forskningsgruppe ved Inst for samfunnsmedisin. Hun jobber med helhetlige og personsentrerte helsetjenester. Interesseområdene er skjæringsfeltet mellom person, primærmedisin, sykehus og teknologi. Målet er helhetlige pasietnforløp som er styrt av pasientens mål, og som støtter opp om bedre pasientopplevd kvalitet, helse og funksjon og kost-nytte ratio. 


 • Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Aslak Irgens Steinsbekk :
  How to Represent the Patient Voice in the Electronic Health Record?
  Studies in Health Technology and Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • Kassaye Yitbarek Yigzaw, Taridzo Chomutare, Rolf Wynn, Gro Karine Rosvold Berntsen, Johan Gustav Bellika :
  A Privacy-Preserving Audit and Feedback System for the Antibiotic Prescribing of General Practitioners: Survey Study
  JMIR Formative Research 2022 ARKIV / DOI
 • Berglind Smaradottir, Gro-Hilde Severinsen, Aslak Steinsbekk, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  User-centred Design of a Digital Care Plan for Patients and Professionals in Cross-organisational Teams
  Studies in Health Technology and Informatics 27. mai 2021 ARKIV / DATA / DOI
 • Kari Dyb, Gro Berntsen, Lisbeth Kvam :
  Adopt, adapt, or abandon technologysupported person-centred care initiatives: healthcare providers’ beliefs matter
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Gro Berntsen :
  Preservation of person-centered care through videoconferencing for patient follow-up during the covid-19 pandemic:case study of a multidisciplinary care team
  JMIR Formative Research 2021 ARKIV / DOI
 • Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen :
  Medical pluralism in the aftermath of cancer: health seeking actions and cancer patients’ shaping of trajectories to healing
  Anthropology & Medicine 2020 DOI
 • Berglind Smaradottir, Gro Karine Rosvold Berntsen, Rune Werner Fensli :
  How to Enhance Digital Support for Cross-Organisational Health Care Teams? A User-Based Explorative Study
  Journal of Healthcare Engineering 22. september 2020 PROSJEKT / DATA / ARKIV / DOI
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Frode Strisland, Kristian Malm-Nicolaisen, Berglind Smaradottir, Rune Werner Fensli, Mette Røhne :
  The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review
  Journal of Medical Internet Research 2019 ARKIV / DOI
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Monika Dalbakk, Joseph Hurley, Trine Strand Bergmo, Beate Solbakken, Lisbeth Spansvoll m.fl.:
  Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial
  BMC Health Services Research 2019 ARKIV / DOI
 • Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen :
  Patient pathways as social drama: A qualitative study of cancer trajectories from the patient’s perspective
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2019 ARKIV / DOI
 • Marte Broks, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Risiko - Ulike perspektiv på risiko I komplekse forløp
  2023
 • Oddny Johnsen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Karrierevei: Pårørende
  15. august 2023
 • Gro Karine Rosvold Berntsen :
  The DigiTeam tool
  2023
 • Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Digital support for a Person Centered Care system
  2023
 • Oddny Johnsen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Erik (65) er for komplisert for helsetjenesten
  24. mars 2023
 • Tiphaine Lenfant, Philippe Ravaud, Victor M. Montori, Gro Karine Rosvold Berntsen, Viet-Thi Tran :
  Five principles for the development of minimally disruptive digital medicine
  The BMJ 2023 DOI
 • Oddny Johnsen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Hadde «flaks» som en del av behandlingen
  01. juni 2023
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen, Frank Hansen :
  On the path to healing -A qualitative longitudinal study of colorectal cancer patients’ accounts of trajectories to healing in Norway
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Oddny J. Johnsen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Anne-Grete Strøm-Erichsen :
  Sjelden interesse for de sjeldne
  08. juni 2022 FULLTEKST
 • Oddny J. Johnsen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Vil lage e-verktøy som forenkler pasientens liv
  22. juni 2022 FULLTEKST
 • Oddny J. Johnsen, Marte Kvittum Tangen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Trenger flere fastleger og verktøy for koordinering
  21. juni 2022 FULLTEKST
 • Oddny J. Johnsen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Diskriminering en årsak til at helsetjenester ikke fungerer
  10. juni 2022 FULLTEKST
 • Gro Berntsen :
  Om pasienter med store og sammensatte behov og Tjenesteinnovasjon
  2022
 • Gro Berntsen :
  Hva sier forskning: Helsepersonellbelastning ved bruk av IKT
  2022
 • Oddny J. Johnsen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Skygger suksess-prosjekt for å revolusjonere pasientjournalen
  14. november 2022 FULLTEKST
 • Gro Berntsen :
  Reaching for the Quadruple Aim–How to design effective whole system health service improvement?
  International Journal of Integrated Care (IJIC) 2022 DOI
 • Gro Berntsen :
  Person-centred care - and its principles
  2022
 • Gro Berntsen :
  Dignity Care, en introduksjon
  2022
 • Gro Berntsen :
  Personsentrerte helsetjenester – hvordan og hvorfor får vi det til?
  2022
 • Gro Berntsen :
  Fra fragmentert til helhetlige helsetjenestesystem
  2022
 • Gro Berntsen :
  Person-centred care - from theory to practice
  2022
 • Gro Berntsen :
  Person-centred care - from theory to practice
  2022
 • Gro Berntsen :
  Person-centred care - from theory to practice
  2022
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Sharon Yaron, Morgan Chetty, Carolyn Canfield, Louis Ako-Egbe, Phuk Phan m.fl.:
  Person-centered care (PCC): the people's perspective
  International Journal for Quality in Health Care 2022 FULLTEKST / DOI
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, M Chetty, L Ako-Egbe, S Yaron, P Phan, C Curran m.fl.:
  Person-Centred Care Systems: From Theory to Practice (White Paper)
  2022 FULLTEKST
 • Markus Thomas Rumpsfeld, Gry Andersen, Guri Lajord, Monika Dalbakk, Lisbeth Spansvoll, Brita Jørgensen m.fl.:
  -Sammen kan vi få til det meste!
  Framtid i nord 15. februar 2022
 • Markus Thomas Rumpsfeld, Gry Andersen, Guri Lajord, Monika Dalbakk, Lisbeth Spansvoll, Brita Jørgensen m.fl.:
  Sammen kan vi få til det meste
  iTromsø 09. februar 2022 FULLTEKST
 • Lene Lundberg, Karianne Fredenfeldt Lind, Gro Karine Rosvold Berntsen, Toni Dedeu :
  Use of Ehealth Tools in Primary Health Care during the Covid-19 Pandemic
  2021 FULLTEKST
 • Lene Lundberg, Karianne Fredenfeldt Lind, Gro Karine Rosvold Berntsen, Michael Simonsen :
  Rapporterte om digitale verktøy og pandemi til WHO
  15. juli 2021 FULLTEKST
 • Berglind Smaradottir, Gro-Hilde Severinsen, Aslak Steinsbekk, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  User-centred Design of a Digital Care Plan for Patients and Professionals in Cross-organisational Teams
  2021
 • Lene Lundberg, Karianne Fredenfeldt Lind, Gro Karine Rosvold Berntsen, Hasse Berntsen :
  WHO report highlights innovation in Norwegian primary health care
  07. oktober 2021 FULLTEKST
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Johanne Aasen, Martine Landanger, Irene Mårdalen :
  Personfokusert behandling hjelper skrøpelige eldre – slik gjør de det i Tromsø
  07. desember 2021 FULLTEKST
 • Espen Solbakken Nordheim, Kari Dyb, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Gode pasientforløp - en midtveisevaluering
  2021 FULLTEKST
 • Geir Sverre Braut, Birgitte Forsaa Åbotsvik, Monika Dalbakk, Lisbeth Spansvoll, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  «Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. En egenevaluering av implementeringen i klinisk praksis
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2020 DOI
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Aslak Steinsbekk, Berglind Smaradottir, Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Espen Nordheim m.fl.:
  Reaching for the Quadruple Aim – How to design effective whole system health service improvement? (Workshop)
  2020 DATA
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Oddny Johnsen :
  Flere pasienter lever bedre med nytt tilbud
  28. januar 2020 FULLTEKST
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Oddny Johnsen :
  Mortality decreased among sick elderly patients after better coordination of health services
  17. oktober 2020 FULLTEKST
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Monika Dalbakk, Karl Albert Hansen, Martin Hall Larsen :
  Nytt tilbud halverte dødeligheten til multisyke eldre: – De har berget livet mitt
  16. november 2019 FULLTEKST
 • Omid Saadatfard, Anne Granstrøm Ekeland, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Do Positivist Assumptions Hold True In Complex Interventions?
  2019
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Line Helen Linstad, Stein Olav Skrøvseth :
  Digitale helsedata kan gi større ulikheter
  Tidsskrift for Den norske legeforening 21. oktober 2019 FULLTEKST / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →