Bilde av Løchen, Maja-Lisa
Bilde av Løchen, Maja-Lisa
Institutt for klinisk medisin maja-lisa.lochen@uit.no +4777644840 99163281 +4799163281

Maja-Lisa Løchen


Instituttleder IKM, professor i forebyggende medisin

Stillingsbeskrivelse

Instituttleder Institutt for klinisk medisin

Professor i forebyggende medisin

Medlem av forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi

Veileder phd- og post doc-studenter

Lang erfaring som underviser og utvikler av undervisning i epidemiologi, forebyggende medisin og kunnskapshåndtering ved profesjonsstudiet i medisin og odontologi, videreutdanning for helsepersonell i preventiv kardiologi og undervisning i profesjonell kompetanse ved profesjonsstudiet i medisin. Tidligere assisterende studieleder ved Enhet for legeutdanning.

Bistilling overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, med oppgaver som generell hjertespesialist, medisinsk ansvarlig for hjerteskolen, underviser i preventiv kardiologi for leger og øvrig helsepersonell.  

Samarbeidspartner med Mary MacKillop Institute for Health Research, ACU, Melbourne, Australia

Formidler til allmennheten om hjertesykdom med vekt på kjønnsforskjeller og risikofaktorer

Styreleder Kometen - Nord-Norges forskningsfond. Styringsgruppemedlem Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Styringsgruppemedlem NEXAF - forskning på trening og atrieflimmer. Utvalgsmedlem Regjeringens Kvinnehelseutvalg. Referansegruppemedlem Trening som medisin - Nasjonalt kompetansesenter

Redaktør i European Journal of Preventive Cardiology. Redaktør i Hjerteforum - Tidsskrift for Norsk Cardiologisk Selskap. 

 


 • Christin S. Börschel, Bastiaan Geelhoed, Teemu Niiranen, Stephan Camen, Maria Benedetta Donati, Aki S. Havulinna m.fl.:
  Risk prediction of atrial fibrillation and its complications in the community using hs troponin I
  European Journal of Clinical Investigation 2023 ARKIV / DOI
 • Clara García-Vicente, David Chushig-Muzo, Inmaculada Mora-Jiménez, Himar Fabelo, Inger Torhild Gram, Maja-Lisa Løchen m.fl.:
  Evaluation of Synthetic Categorical Data Generation Techniques for Predicting Cardiovascular Diseases and Post-Hoc Interpretability of the Risk Factors
  Applied Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Renate B Schnabel, Elena Andreassi Marinelli, Elena Arbelo, Giuseppe Boriani, Serge Boveda, Claire M Buckley m.fl.:
  Early diagnosis and better rhythm management to improve outcomes in patients with atrial fibrillation: the 8th AFNET/EHRA consensus conference
  Europace 2023 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Robin Johansen, Anette Hylen Ranhoff, Eivind Sørensen, Bjarne Martens Nes, Silvana Bucher Sandbakk, Tom Wilsgaard m.fl.:
  Ten-year mortality among older male recreational endurance athletes in the Birkebeiner Aging Study in comparison with older men from the Tromsø Study
  Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2023 ARKIV / SAMMENDRAG / DOI
 • Amir Rad, Sveinung Sørbye, Sweta Tiwari, Maja-Lisa Løchen, Finn Egil Skjeldestad :
  Risk of Intraepithelial Neoplasia Grade 3 or Worse (CIN3+) among Women Examined by a 5-Type HPV mRNA Test during 2003 and 2004, Followed through 2015
  Cancers 2023 ARKIV / DOI
 • Amir Rad, Sveinung Sørbye, Tormod Brenn, Sweta Tiwari, Maja-Lisa Løchen, Finn Egil Skjeldestad :
  13-Type HPV DNA Test versus 5-Type HPV mRNA Test in Triage of Women Aged 25–33 Years with Minor Cytological Abnormalities–6 Years of Follow-Up
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2023 ARKIV / DOI
 • Marius Myrstad, Kristoffer Robin Johansen, Eivind Sørensen, Maja-Lisa Løchen, Anette Hylen Ranhoff, Bente Morseth :
  Atrial fibrillation in female endurance athletes
  European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 2023 ARKIV / DOI
 • Grethe Albrektsen, Tom Wilsgaard, Ivar Heuch, Maja-Lisa Løchen, Dag Steinar Thelle, Inger Njølstad m.fl.:
  Lipid Levels During Adult Lifetime in Men and Women With and Without a Subsequent Incident Myocardial Infarction: A Longitudinal Analysis of Data From the Tromsø Study 1974 to 2016
  Journal of the American Heart Association (JAHA) 2023 ARKIV / DOI
 • Léna Rivard, Leif Friberg, David Conen, Jeffrey S. Healey, Trygve Berge, Giuseppe Boriani m.fl.:
  Atrial Fibrillation and Dementia: A Report From the AF-SCREEN International Collaboration
  Circulation 2022 DOI
 • Massimo F. Piepoli, Marianna Adamo, Andrea Barison, Reinaldo B. Bestetti, Jan Biegus, Michael Böehm m.fl.:
  Preventing heart failure: a position paper of the Heart Failure Association in collaboration with the European Association of Preventive Cardiology
  European Journal of Heart Failure 2022 DOI
 • Massimo F Piepoli, Marianna Adamo, Andrea Barison, Reinaldo B. Bestetti, Jan Biegus, Michael Böhm m.fl.:
  Preventing heart failure: A position paper of the Heart Failure Association in collaboration with the European Association of Preventive Cardiology
  European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 2022 DOI
 • Geir F Lorem, Ida Marie Opdal, Tom Wilsgaard, Henrik Schirmer, Maja-Lisa Løchen, Ingrid Petrikke Olsen m.fl.:
  Assessment of mental health trajectories before and after myocardial infarction, atrial fibrillation or stroke: analysis of a cohort study in Tromsø, Norway (Tromsø Study, 1994-2016)
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Kim Arne Heitmann, Boye Welde, Maja-Lisa Løchen, Michael Stylidis, Henrik Schirmer, Bente Morseth :
  Longitudinal Associations Between Cumulative Physical Activity and Change in Structure and Function of the Left Side of the Heart: The Tromsø Study 2007–2016
  Frontiers in Cardiovascular Medicine 12. mai 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kristina Fladseth, Tom Wilsgaard, Haakon Lindekleiv, Andreas Kristensen, Jan Torbjørn Mannsverk, Maja-Lisa Løchen m.fl.:
  Outcomes after coronary angiography for unstable angina compared to stable angina, myocardial infarction and an asymptomatic general population
  International journal of cardiology: Heart and Vasculature (IJCHA) 2022 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Robin Johansen, Anette Hylen Ranhoff, Eivind Sørensen, Bjarne Nes, Kim Arne Heitmann, Turid Apelland m.fl.:
  Risk of atrial fibrillation and stroke among older men exposed to prolonged endurance sport practice: a 10-year follow-up. The Birkebeiner Ageing Study and the Tromsø Study
  Open heart 2022 ARKIV / DOI
 • Ekaterina Sharashova, Eva Gerdts, Jocasta Ball, Hilde Espnes, Bjarne K. Jacobsen, Simon Kildal m.fl.:
  Sex-specific time trends in incident atrial fibrillation and the contribution of risk factors: the Tromsø Study 1994-2016
  European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 14. oktober 2022 ARKIV / DOI
 • Ole-Gunnar Anfinsen, Maja-Lisa Løchen :
  Atrieflimmer og atrieflutter
  Fagbokforlaget 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Litt nytt fra ESC Preventive Cardiology Congress Malaga 13.-15. April 2023
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kombinerte stillinger og bistillinger Slik følger vi opp fra UiT og IKM
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Hvor er legeutdanningen i dag og hva var Ingers rolle?
  2023
 • Ellen Kathrine Bludd, Maja-Lisa Løchen :
  Ni viktige ting du bør vite om kvinnehelse
  18. mars 2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Not-to-do list for meta-analyses
  2023
 • Christine Meyer, Nikita Abbas, Tone Amundsen, Harald Eia, Hans Petter Fundingsrud, Cato Innerdal m.fl.:
  Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. mars 2021 Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mars 2023
  2023 DATA
 • Gunbjørg Svineng, Maja-Lisa Løchen, Anne Husebekk :
  Legeutdanning for hele Nord-Norge
  Tidsskrift for Den norske legeforening 13. april 2023 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Gratulerer med regjeringens nye tobakksstrategi og velkommen til et tobakksfritt Norge – snart!
  uit.no/nyheter 16. mai 2023 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Universitetets rolle i klinisk forskning
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kirstis lederroller i evaluering og revisjon av medisinstudiet og i fagforeningen LVS
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  My Australian collaboration experience over 12 years Research, Medical Education and Communication
  2023
 • Anne Semb, Elisabeth Kleivhaug Vesterbekk, Kjetil Retterstøl, Dan Atar, Erik E. Solberg, Henrik Schirmer m.fl.:
  PCSK9-hemmere på blå resept for hvem?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2023 FULLTEKST / DOI
 • Per Christian Selmer-Anderssen, Per Magnus Nordrum Riseng, Maja-Lisa Løchen :
  Livsfarlig gjest på fest Det er livsfarlig å festrøyke, viser ny forskning
  07. juli 2023 DATA
 • Tove Jensen, Maja-Lisa Løchen :
  Studie om hjerteflimmer
  18. juli 2023 DATA
 • Jørgen Eriksen, Maja-Lisa Løchen :
  Flere kvinner på prestisjestudiene, men ikke i Tromsø
  02. august 2023
 • Leni Aurora Brækhus, Maja-Lisa Løchen :
  Eksperter om barnefedme: Må ta grep i barndommen for å forebygge hjerte- og karsykdom i voksen alder
  11. august 2023 DATA
 • Elise Christine Bjørkholen Sverre, Sigrun Halvorsen, Maja-Lisa Løchen, John Munkhaugen :
  E. Sverre og medarbeidere svarer
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2023 ARKIV / DOI
 • Maja-Lisa Løchen :
  Quitting smoking - how to motivate the patient
  2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Risk factors and prognosis for heart failure in atrial fibrillation subtypes in women and men
  2022
 • Grete Hansen, Maja-Lisa Løchen :
  Det må forskes mer på kvinnehjerter!
  30. september 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  ESC Preventive Cardiology online congress 7.-9- april
  Hjerteforum 03. oktober 2022
 • Kim Arne Heitmann, Maja-Lisa Løchen, Laila Arnesdatter Hopstock, Michael Stylidis, Boye Welde, Henrik Schirmer m.fl.:
  Associations between accelerometer-measured physical activity and left atrial size in a general population: The Tromsø Study 2015-16
  2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Samfundsmøtet Kjærlighetssorg. Hva skjer egentlig når vi har kjærlighetssorg? Kan et hjerte knuse?
  2022 DATA / OMTALE
 • Kim Arne Heitmann, Maja-Lisa Løchen, Laila Arnesdatter Hopstock, Michael Stylidis, Boye Welde, Henrik Schirmer m.fl.:
  Associations between accelerometer-measured physical activity and left atrial size in a general population: The Tromsø Study 2015-16
  2022
 • John Munkhaugen, Maja-Lisa Løchen :
  2021 ESC Guidelines on Cardiovaskular Disease Prevention in Clinical Practice
  Hjerteforum 2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Norwegian primary prevention randomised control trial of CVD: what is best? Comment
  European Association of Preventive Cardiology 17. november 2022 DATA
 • Elise Christine Bjørkholen Sverre, Sigrun Halvorsen, Maja-Lisa Løchen, John Munkhaugen :
  Persontilpasset hjerte- og karforebygging i nye retningslinjer
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2022 DOI
 • Hilde Espnes, Jocasta Ball, Maja-Lisa Løchen, Tom Wilsgaard, Inger Njølstad, Ellisiv B. Mathiesen m.fl.:
  Risk factors and prognosis for heart failure in atrial fibrillation subtypes in women and men
  2022
 • Clara García-Vicente, David Chushig-Muzo, Mora-Jiménez Inmaculada, Inger Torhild Gram, Maja-Lisa Løchen, Himar Fabelo m.fl.:
  Clinical synthetic data generation to predict and identify risk factors for cardiovascular diseases
  2022
 • Kristoffer Robin Johansen, Anette Hylen Ranhoff, Eivind Sørensen, Bjarne Nes, Silvana Bucher Sandbakk, Tom Wilsgaard m.fl.:
  Ten-year mortality among older male recreational endurance athletes in the Birkebeiner Ageing Study in comparison with older men from the Tromsø Study
  2022
 • Kristoffer Robin Johansen, Anette Hylen Ranhoff, Eivind Sørensen, Bjarne Nes, Kim Arne Heitmann, Turid Apelland m.fl.:
  Risk of atrial fibrillation and stroke among older men exposed to prolonged endurance sport practice – a 10-year follow-up. The Birkebeiner Ageing Study and the Tromsø Study
  2022
 • Kristoffer Robin Johansen, Anette Hylen Ranhoff, Eivind Sørensen, Bjarne Nes, Kim Arne Heitmann, Turid Apelland m.fl.:
  Risk of atrial fibrillation and stroke among older men exposed to prolonged endurance sport practice - a 10-year follow-up. The Birkebeiner Ageing Study and the Tromsø Study
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

  Publikasjoner i Cristin

  Publikasjoner i PubMed


  Forskningsinteresser

  Hjerte- og karepidemiologi og forebyggende medisin med fokus på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt