Bente Angell Augdal

Ledene forskningstekniker Institutt for samfunnsmedisin
Flag icon Flag icon

Daglig drift Helsefak. Biobank (50%)

ISM Kvinner og kreft (50%)

Medlem i forskergruppe

[Loading...]