Bilde av Melhus, Marita
Foto: Marius Fiskum
Bilde av Melhus, Marita
Senter for samisk helseforskning SSHF marita.melhus@uit.no +4777646226 Tromsø MH L10.209

Marita Melhus


Senioringeniør, statistikk/programmering

Stillingsbeskrivelse

 • Databaseansvarlig SAMINOR
 • Planlegging og praktisk gjennomføring av datainnsamlinger
 • Statistiske analyser/statistisk veiledning
 • Databearbeiding/programmering i SAS, SPSS, Stata, Excel
 • Kvalitetskontroll av data
 • Datautlevering
 • Prosjektadministrasjon
 • Oppdatering av nettsider
 • Andre administrative oppgaver

Mine hovedarbeidsoppgaver er knyttet til SAMINOR-undersøkelsen.

Jeg er tilknyttet Forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser ved ISM.


 • Vilde Lehne Michalsen, Sarah H. Wild, Kirsti Kvaløy, Johan Svartberg, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Obesity measures, metabolic health and their association with 15-year all-cause and cardiovascular mortality in the SAMINOR 1 Survey: a population-based cohort study
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Mental distress in subjects who did, or did not, move from rural Sami core areas to cities in Norway: The impact of Sami ethnicity
  Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Berit Schei, Ann Ragnhild Broderstad :
  Intimate partner violence and its association with mental health problems: The importance of childhood violence – The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Benjaminsen Borch, Bent Martin Eliassen, Marita Melhus, Elin Damsgård, Ann Ragnhild Broderstad :
  Physical activity in Sami and non-Sami populations in rural Northern Norway, the SAMINOR 2 Clinical Survey
  BMC Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, David Andre Coucheron, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus :
  Sex-specific height-correction of weight in a population with ethnic groups that differ in stature - the SAMINOR 1 Survey: a cross-sectional study
  Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV
 • Susanna Ragnhild Siri, Bent Martin Eliassen, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Vilde Lehne Michalsen, Bjarne K. Jacobsen m.fl.:
  Coronary heart disease and stroke in the Sami and non-Sami populations in rural Northern and Mid Norway- the SAMINOR Study
  Open heart 2020 ARKIV / DOI
 • Marita Melhus, Bent Martin Eliassen, Ann Ragnhild Broderstad :
  From rural to urban living–migration from Sami core areas to cities in Norway. Study design and sample characteristics
  International Journal of Circumpolar Health 21. juli 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Tonje Braaten, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Relationships between metabolic markers and obesity measures in two populations that differ in stature—The SAMINOR Study
  Obesity Science & Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  A descriptive study of ten-year longitudinal changes in weight and waist circumference in the multi-ethnic rural Northern Norway. The SAMINOR Study, 2003-2014
  PLOS ONE 2020 ARKIV / DOI
 • Ali Naseribafrouei, Bent Martin Eliassen, Marita Melhus, Johan Svartberg, Ann Ragnhild Broderstad :
  Estimated 8-year cumulative incidence of diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway - The SAMINOR Study
  BMC Endocrine Disorders 2019 ARKIV / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Solrunn Hansen, Marita Melhus :
  The second clinical survey of the population-based study on health and living conditions in regions with Sami and Norwegian populations – the SAMINOR 2 Clinical Survey: Performing indigenous health research in a multiethnic landscape
  Scandinavian Journal of Public Health 06. mai 2019 ARKIV / DOI
 • Marita Melhus :
  SAMINOR, bakgrunn og status i dag
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Ali Naseribafrouei, Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus :
  Diabetes mellitus i SAMINOR-kommunene
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Symptomer på spiseforstyrrelser og fornøydhet med egen kropp
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Senter for samisk helseforskning – en moden 20-åring
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Fra bygd til by
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR
  2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Astrid Eriksen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marita Melhus, Egil Thomassen :
  Guktie mijjine? Gåktu viedjep? Movt mii veadjit? Hvordan har vi det?
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus :
  Partnervold og psykiske plager – tidligere voldsutsatthet har betydning
  2022 ARKIV / DOI
 • Marita Melhus :
  Lansering av boka "Guktie mijjine? Gåktu viedjep? Movt mii veadjit? Hvordan har vi det?"
  2022
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og overvekt i SAMINOR
  2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – The Population-based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations
  2022
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – Dearvvašvuođa- ja eallindilleiskkadeapmi guovlluin gos sápmelaččat ja dážat orrot
  2022
 • Marita Melhus :
  Identifying resilient and vulnerable individuals, the SAMINOR Study
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Iselin Caroline Finn :
  SAMINOR 3. Helse- og levekårsundersøkelsen i Snåsa
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting ‒ SAMINOR-undersøkelsen
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri :
  SAMISK HELSEFORSKNING
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Marita Melhus, Bent Martin Eliassen, Ann Ragnhild Broderstad :
  From Rural to Urban Living. A survey among internal migrants from Sami core areas to cities in Norway
  2021 ARKIV
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  The Populationbased Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations The SAMINOR Study Performing Indigenous Health Research in a Multiethnic Landscape
  2021
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Folkehelseundersøkelsen i Nordland.Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning
  2020 OMTALE / DATA
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark. Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning
  2020 FULLTEKST
 • Marita Melhus :
  The SAMINOR Study. Orientering om tilgjengelige data.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR undersøkelsen.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Senter for samisk helseforskning, hvem er vi
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Astrid Eriksen :
  SAMINOR før, nå og i fremtiden
  2020
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Folkehelseundersøkelsen i Nordland. Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning
  2020 FULLTEKST
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og midjeomkrets økte mer for yngre enn for eldre voksne i løpet av en tiårsperiode
  2020 DATA
 • Vilde Lehne Michalsen, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Én av tre har metabolsk syndrom i samiske kjerneområder i Nord-Norge
  2020 DATA / FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  SAMINOR. En presentasjon for samisk etisk komite
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR som en del av statistikk kilden for samisk statistikk
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Astrid Eriksen :
  SAMINOR hva har vi lært. SAMINOR det som skal komme.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Astrid Eriksen :
  Hvordan innhente samisk folkehelsedata. SAMINOR.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold :
  Senter for samisk helseforskning. Noen hovedfunn fra SAMINOR studien.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Senter for samisk helseforskning aktivitet i 20 år.Hvordan innhente samisk folkehelsedata
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Siri, Marita Melhus, Inger Dagsvold :
  A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway The SAMINOR Study SAMINOR 3 is to begin……
  2019
 • Kristin Benjaminsen Borch, Ann Ragnhild Broderstad, Bent Martin Eliassen, Marita Melhus, Elin Damsgård :
  Physical activity in Sami and non-Sami populations in Northern Norway - The SAMINOR 2 Clinical Survey
  2019
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  The SAMINOR Study. How to use ethnicity in health research
  2019
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  The Population-based Study on Health and Living in Regions With Sami and Norwegian Population- The SAMINOR Study
  2019
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway The SAMINOR Study. SAMINOR 3 is to begin
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

  Utdanning

  1986–1989. Cand. mag. med fagene matematikk, statistikk og datafag, Universitetet i Tromsø.

  1990–1992. Cand. scient. i statistikk, Universitetet i Trondheim, AVH.

  1993–2016. En rekke dr.grads- og forskerkurs, 60 stp.

   

  Arbeidserfaring

  1988–1991: Hjelpelærer i statistikk, Universitetet i Tromsø

  1992. Vit. ass. i statistikk, Universitetet i Trondheim, AVH. 

  1993–1997. Stipendiat i statistikk, Universitetet i Tromsø.

  1998–1999. Amanuensis/universitetslektor i statistikk og matematikk, Universitetet i Tromsø.

  2000. Høgskolelektor i matematikk ved Lærerutdanninga, Høgskolen i Tromsø.

  2000–2003. Rådgiver/forsker ved Akvaplan-Niva AS, Tromsø.

  2004–2014. Overingeniør ved Senter for samisk helseforskning, ISM, UiT.

  2014–dd. Senioringeniør ved Senter for samisk helseforskning, ISM, UiT.