Dummy personkort bilde

Lian, Hans

Avdelingsingeniør Institutt for arktisk og marin biologi
Flag icon Flag icon

  • Blix, Arnoldus Schytte; Ness, john; Lian, Hans; Callaghan, Terry V.. Experimental reduction of food quality is not compensated with increased food intake in high-arctic muskoxen (Ovibos moschatus). British Journal of Nutrition 2012; Volum 108 (8). ISSN 0007-1145.s 1337 - 1340.s doi: 10.1017/S0007114511007379.

  • Blix, Arnoldus S; Lian, Hans; Ness, john. Immobilization of muskoxen (Ovibos moschatus) with etorphine and xylazine. Acta Veterinaria Scandinavica 2011; Volum 53. ISSN 1751-0147.s doi: 10.1186/1751-0147-53-42.

  • Blix, Arnoldus S; Ness, john; Lian, Hans. Experiences from 40 years of muskox (Ovibos moschatus) farming in Norway. Rangifer 2011; Volum 31 (1). ISSN 0333-256X.s 1 - 6.

  • Nymo, Ingebjørg Helena; Davidson, Rebecca K.; Gilhuus, Marianne; Holmgren, Karin Elisabeth; Mørk, Torill; Lian, Hans; Thorvaldsen, Renate; Solvang, Hans Arne; Folkow, Lars; Tryland, Morten. Egglederbetennelse hos Svalbardryper i fangenskap.. Norsk Veterinærtidsskrift 2019; Volum 131 (7). ISSN 0332-5741.s 444 - 445.

  • Nymo, Ingebjørg Helena; Davidson, Rebecca K.; Gilhuus, Marianne; Holmgren, Karin Elisabeth; Mørk, Torill; Lian, Hans; Thorvaldsen, Renate; Solvang, Hans Arne; Folkow, Lars; Tryland, Morten. Egglederbetennelse hos Svalbardryper i fangenskap.. Norsk Veterinærtidsskrift 2019; Volum 131 (7). ISSN 0332-5741.s 444 - 445.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe